Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Publikačná činnosť

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

V1_01     Eticko-kultúrna dimenzia politológie a politiky / Dominika Cevárová, Simona Kováčová ; rec. Monika Čambáliková, Branislav Kováčik. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 115 s. [5,75 AH]. - ISBN 978-80-7502-567-8
[CEVÁROVÁ, Dominika (50%) - KOVÁČOVÁ, Simona (50%) - ČAMBÁLIKOVÁ, Monika (rec.) - KOVÁČIK, Branislav (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AAA

 

V1_02     Politický marketing a voličské správanie v komunálnych voľbách 2018 na Slovensku / Natália Kováčová, Simona Kováčová, Dominika Cevárová, Kristína Kiššová ; rec. Monika Čambáliková, Antoni Olak, Bernard Pekár. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2019. - 178 s. - ISBN 978-80-7392-313-6
[KOVÁČOVÁ, Simona (25%) - KOVÁČOVÁ, Natália (25%) - CEVÁROVÁ, Dominika (25%) - KIŠŠOVÁ, Kristína (25%) - ČAMBÁLIKOVÁ, Monika (rec.) - OLAK, Antoni (rec.) - PEKÁR, Bernard (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AAA

 

V1_03     Verejné politiky a modely územného usporiadania krajín V4 / Natália Kováčová, Simona Kováčová ; rec. Monika Čambáliková, Antoni Olak. - 1. vyd. - Ostrowiec Świetokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2017. - 184 s. [9,33 AH]. - ISBN 978-83-64557-28-6
[KOVÁČOVÁ, Natália (50%) - KOVÁČOVÁ, Simona (50%) - ČAMBÁLIKOVÁ, Monika (rec.) - OLAK, Antoni (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AAA

 

V1_04     Územná fragmentácia obcí v podmienkach Slovenskej republiky a jej dosahy / Simona Kováčová ; rec. Monika Čambáliková, Peter Ondria. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 178 s. [8,80 AH]. - ISBN 978-80-557-1115-7
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%) - ČAMBÁLIKOVÁ, Monika (rec.) - ONDRIA, Peter (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V1_05     Interpolis '11 : zborník príspevkov z 8. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 10. novembra 2011 / ed. Rudolf Šulík, Simona Kováčová, Tomáš Rakonczay ; rec. Ján Koper, Stanislav Matejkin ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - 557 s. [27,85 AH]. - ISBN 978-80-557-0337-4
[ŠULÍK, Rudolf (34%) (editor) - KOVÁČOVÁ, Simona (33%) (editor) - RAKONCZAY, Tomáš (33%) (editor) - KOPER, Ján (rec.) - MATEJKIN, Stanislav (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_06     Interpolis '11 : zborník abstraktov z 8. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 10. novembra 2011 / ed. Rudolf Šulík, Simona Kováčová, Tomáš Rakonczay. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - 118 s. - ISBN 978-80-557-0338-1
[ŠULÍK, Rudolf (34%) (editor) - KOVÁČOVÁ, Simona (33%) (editor) - RAKONCZAY, Tomáš (33%) (editor)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

V2_01     Epistemická disfigurácia reprezentatívneho modelu demokracie v krízovej situácii = Epistemic disfiguration of the representative democracy model in a crisis situation / Simona Kováčová.
In: Interpolis '22 : recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Interpolis '22 / eds. Eleonóra Kováčová, Patrícia Šimková ... [et al.] ; rec. Pavel Nečas, Natália Kováčová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2022. - ISBN 978-80-557-1996-2. - S. 55-67. Dostupné na: https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/umb.sk/Interpolis_2022/Zborn%C3%ADk_Interpolis_2022.pdf
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_02     Strategické správanie voličov ako nástroj eliminovania prepadnutých hlasov / Simona Kováčová. kapitola 2.
In: Voličský hlas v reflexii zastupiteľskej demokracie v podmienkach SR / rec. Dušan Masár, Bernard Pekár. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2021. - ISBN 978-80-7392-369-3. - S. 31-53 [1,50 AH] [1,50 AH].
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ABC

 

V2_03     Voličský hlas v komunálnych voľbách z aspektu právnej perspektívy / Simona Kováčová. kapitola 4.
In: Voličský hlas v reflexii zastupiteľskej demokracie v podmienkach SR / rec. Dušan Masár, Bernard Pekár. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2021. - ISBN 978-80-7392-369-3. - S. 81-105 [1,30 AH].
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ABC

 

V2_04     (Ne)konformita princípu odbornosti a demokracie na úrovni miestnej samosprávy = (Un)conformity of the expertise and democracy at level of local government / Simona Kováčová.
In: Interpolis '19 / eds. Tomáš Beňuška, Kristína Kiššová, Andrej Kolárik ; rec. Jarmila Androvičová, Lucia Husenicová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISBN 978-80-557-1677-0. - S. 223-231.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_05     Inštitút pričlenenia obce: prvá slovenská skúsenosť obce Ondavka = Institute of municipality affiliation: first Slovak experience of Ondavka / Simona Kováčová.
In: Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska III. : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 28.11.2019, Sládkovičovo / rec. Bernard Pekár, Dušan Masár. - 1. vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. - ISBN 978-80-8167-073-2. - S. 86-100.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_06     Aktuálne výzvy pre budúcnosť a rozvoj demokracie na Slovensku / Dominika Cevárová, Simona Kováčová. 1.1.
In: Demokracie a postdemokracie v Evropské unii - aktuální náměty a možná východiska : studia / rec. Eva Heroutová, Karel Šrédl. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. - ISBN 978-80-7556-066-7. - S. 13-21.
[CEVÁROVÁ, Dominika (50%) - KOVÁČOVÁ, Simona (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_07     GDPR v praxi - informačná povinnosť prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby / Simona Kováčová.
In: Bezpečnostní management v kontextu aktuálních problémů současnosti / rec. Josef Reitšpís, Roman Svatoš. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. - ISBN 978-80-7556-072-8. - S. 148-156.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_08     Relevancia integrácie politiky a etiky = Relevance of policy and ethics integration / Simona Kováčová.
In: Interpolis '20 / eds. Dominika Cevárová, Tomáš Beňuška ... [et al.] ; rec. Pavel Nečas, Dušan Masár, Andrea Čajková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISBN 978-80-557-1804-0. - S. 59-67.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_09     The way of Czechoslovak democratic transition / Simona Kováčová.
In: Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska IV. : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencie, Sládkovičovo, 4. februára 2021 / rec. Bernard Pekár, Dušan Masár. - 1. vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. - ISBN 978-80-8167-079-4. - S. 62-73. Dostupné na: https://fss.vsdanubius.sk/news/441/sk/2020-pozvanka-na-konferenciu-vsd.pdf
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_10     Nové pravidlá financovania volebných kampaní pre komunálne voľby 2018 = New campaign financing rules for local elections 2018 / Simona Kováčová.
In: Interpolis '18 : zborník vedeckých prác, 15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 15. novembra 2018 / eds. Dominika Cevárová ... [et al.] ; rec. Martina Bolečeková, Dávid Kollár ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1536-0. - online, s. 136-143.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_11     Instynkt demokratyczny społeczeństwa obywatelskiego w walce w obronie wartości demokratycznych i bezpieczeństwa = Democratic instincts of the civil society in defense of democratic values and security = Demokratické inštinkty občianskej spoločnosti v boji za ochranu demokratických hodnôt a bezpečnosti / Simona Kováčová.
In: State security in the contemporary world / rec. Vasyl Kostytskyj, Ivan Pankevych. - 1. vyd. - Krakow : Wydawnictwo Drukarnia Styl Anna Dura, 2019. - ISBN 978-83-952578-3-4. - S. 264-273.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_12     Kontraproduktívne správanie obligatórnych orgánov miestnej samosprávy / Simona Kováčová.
In: Publicy 2019 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. máj 2019, Trnava / rec. Václav Vybíhal, Libor Klimek. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0016-1. - S. 228-233.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_13     Atomizovaný model miestnej samosprávy Maďarska a jej vzťah k centrálnej úrovni / Simona Kováčová. 8.
In: Výzvy vo verejnej správe : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 12. 03. 2019 / rec. Soňa Kubincová, Michal Kaliňák. - 1. vyd. - Bratislava : Central European Education Institute, 2019. - ISBN 978-80-7632-048-2. - S. 75-84.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_14     Pretrvávajúca lokálna fragmentácia: súčasnosť a výzvy do budúcna / Simona Kováčová. 4.
In: Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska II. / rec. Monika Čambalíková, Ján Koper, Bernard Pekár. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2019. - ISBN 978-80-7392-325-9. - S. 57-70.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_15     Zefektívnenie volebného systému pre voľby starostov/primátorov a predsedov vyšších uzemných celkov / Simona Kováčová. 12.
In: Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska II. / rec. Monika Čambalíková, Ján Koper, Bernard Pekár. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2019. - ISBN 978-80-7392-325-9. - S. 185-196.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_16     The power of companies in post - democracy / Ján Koper, Simona Kováčová.
In: Medzinárodné vzťahy 2019 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, Smolenice, 28. - 29. 11. 2019 : zborník vedeckých prác z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie / rec. Kristína Baculáková, Katarína Brocková ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Publishing Ekonóm, 2019. - ISBN  978-80-225-4686-7. - ISSN 2585-9412. - S. 572-582.
[KOPER, Ján (50%) - KOVÁČOVÁ, Simona (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_17     Politologická a právna dimenzia implementácie priamej voľby starostu v Českej republike / Simona Kováčová. 10. kapitola.
In: Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska / rec. Monika Čambalíková, Bernard Pekár ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2018. - ISBN 978-80-7392-287-0. - S. 227-250 [1,15 AH].
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_18     Sloboda prejavu v kontexte politickej krízy na Slovensku / Simona Kováčová. 2.1.
In: Evropské hodnoty - tradice a jejich proměny v 21. století / rec. Zuzana Horváthová, Štefan Danics. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. - ISBN 978-80-7556-028-5. - S. 48-53.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_19     Problém fragmentovanej sídelnej štruktúry v SR - návrh volebného systému pre voľbu starostu po municipalizácii / Simona Kováčová, Natália Kováčová.
In: Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Trnava, 30. november 2017 / rec. Peter Horváth, Renáta Bzdilová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-960-5. - online, s. 82-95.
[KOVÁČOVÁ, Simona (50%) - KOVÁČOVÁ, Natália (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_20     Ambície na zefektívnenie inštitútu referenda v programe opozičných politických strán / Simona Kováčová.
In: Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska II. : zborník príspevkov z konferencie, ktorá sa konala 27. 9. 2018 v budove Vysokej školy Danubius v Sládkovičove / rec. Peter Ondria, Ján Králik. - 1. vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, 2018. - ISBN 978-80-8167-067-1. - S. 29-37.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFB

 

V2_21     Predvolebná situácia a špecifiká regionálnych volieb v roku 2017 v Banskobystrickom samosprávnom kraji = Pre-election situation and specifics of regional elections (2017) in Banská Bystrica self-governing region / Simona Kováčová.
In: Politologická analýza regionálnych volieb 2017 na Slovensku / rec. Robert Ištok, Jurij Olexandrovič Ostapec. - 1. vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018. - ISBN 978-80-555-2128-2. - S. 65-71.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_22     Komunálny systém Českej republiky vo vertikálnej dimenzii skúmania / Simona Kováčová.
In: Interpolis '17 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác, 14. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 9. 11. 2017 / eds. Dominika Cevárová ... [et al.] ; rec. Martina Bolečeková, Peter Čajka... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1402-8. - online, s. 241-248. Dostupné na: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/fakulta-politickych-vied-a-medzinarodnych-vztahov/interpolis-2017.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_23     Podstata a koncepcia racionality v kontexte politického rozhodovania / Barbora Kollárová, Simona Kováčová.
In: Interpolis '17 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác, 14. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 9. 11. 2017 / eds. Dominika Cevárová ... [et al.] ; rec. Martina Bolečeková, Peter Čajka... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1402-8. - online, s. 228-233. Dostupné na: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/fakulta-politickych-vied-a-medzinarodnych-vztahov/interpolis-2017.html
[KOLLÁROVÁ, Barbora (50%) - KOVÁČOVÁ, Simona (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_24     Význam typológií komunálnych systémov s dôrazom na analýzu kombinovanej typológie P. Swianiewicza / Simona Kováčová. 1. kapitola.
In: Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy / ed. Michal Klučiarovský ; rec. Josef Abrhám, Andrea Jankurová. - 1. vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. - ISBN 978-80-8167-060-2. - S. 7-18.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_25     Poľské parlamentné voľby 2015: vznik jednofarebnej vlády a koniec 8-ročnej hegemónie liberálov / Simona Kováčová. 4. kapitola.
In: Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy / ed. Michal Klučiarovský ; rec. Josef Abrhám, Andrea Jankurová. - 1. vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. - ISBN 978-80-8167-060-2. - S. 67-87.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_26     Analýza komunálnej reformy vo Švédskom kráľovstve / Simona Kováčová. 5. kapitola.
In: Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy / ed. Michal Klučiarovský ; rec. Josef Abrhám, Andrea Jankurová. - 1. vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. - ISBN 978-80-8167-060-2. - S. 87-104.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_27     Zmeny a posuny v kategorizácii juhoeurópskych systémov miestnych samospráv / Simona Kováčová.
In: Interpolis '16 : zborník vedeckých prác : 13. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 10. november 2016, Banská Bystrica / eds. Dominika Cevárová ... [et al.] ; rec. Eleonóra Kováčová, Simona Kováčová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1249-9. - S. 141-147.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_28     Amalgamizácia vo Švédskom kráľovstve ako vzorový model pre lokálnu atomizáciu Slovenskej republiky / Simona Kováčová.
In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové, 25. - 29. května 2015. Vol. V [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-10-8. - CD-ROM, s. 706-715.
[SPIŠIAKOVÁ, Lucia (50%) - KOVÁČOVÁ, Simona (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_29     Vzdelávací systém krajín Škandinávie / Natália Kováčová, Simona Kováčová.
In: MMK 2015 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Hradec Králové, 14. – 18. 12. 2015. Roč. 6. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2. - S. 1771-1779.
[KOVÁČOVÁ, Natália (50%) - KOVÁČOVÁ, Simona (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_30     Konsolidovaná podoba lokálnej konfigurácie Litvy / Simona Kováčová.
In: Interpolis '15 : zborník vedeckých prác, medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 12. 11. 2015 / eds. Michal Klučiarovský, Barbora Kollárová ; rec. Ján Koper, Monika Čamalíková ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-1074-7. - S. 79-85.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_31     Politické správanie slovenských voličov vo voľbách do európskeho parlamentu / Natália Kováčová, Simona Kováčová.
In: Bariéry a paradoxy demokracie / eds. Peter Kulašik, Karolína Tichá ; rec. Ján Liďák, Svetozár Krno. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. - ISBN 978-80-87472-78-1. - S. 244-271 [1,48 AH].
[KOVÁČOVÁ, Natália (50%) - KOVÁČOVÁ, Simona (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_32     Implementácia komplementárnej meny v kontexte krízy komunity / Simona Kováčová, Natália Kováčová.
In: Medzinárodný vedecký zborník / rec. Viktor Porada, Larisa Anatolivna Yankovska, Igor Kosír ... [et al.]. - Báčsky Petrovec : Srbské rozvojové združenie, 2014. - ISBN 978-86-916257-8-8. - S. 111-118.
[KOVÁČOVÁ, Simona (50%) - KOVÁČOVÁ, Natália (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_33     Hľadanie optimálnej veľkostnej štruktúry obcí v kontexte dimenzie efektívnosti / Simona Kováčová.
In: Interpolis '14 : zborník vedeckých prác, medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 13. novembra 2014 / eds. Michal Klučiarovský, Gabriela Klinčáková ; rec. Ján Koper, Igor Kosír ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0862-1. - CD-ROM, s. 43-48.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_34     Elektronizácia procesov verejnej správy ako faktor eliminovania korupčného správania / Simona Kováčová.
In: QUAERE 2013 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové, 20. - 24. května 2013. Vol. 3. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-905243-7-8. - S. 1022-1027.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_35     Územná organizácia obcí po dvadsiatich rokoch vzniku Slovenskej republiky = Territorial organization of municipalities after 20 years of establishment of the Slovak republic / Simona Kováčová.
In: Slovenská a česká republika po dvadsiatich rokoch : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník, Podhájska 2013 / ed. Jana Jurková ; rec. Radim Valenčík, Eduard Kačík. - Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2013. - ISBN 978-80-89608-09-6. - S. 181-193.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_36     Rozhodovanie vo verejnej sfére v demokratickej spoločnosti = Decision-making in the public sphere in democratic society / Natália Kováčová, Simona Kováčová.
In: Možnosti zvyšovania efektívnosti ekonomiky a správy spoločnosti v SR : (vybrané otázky) / rec. Martin Klus, Eleonóra Kováčová. - 1. vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, 2013. - ISBN 978-80-89267-92-7. - S. 11-42 [2,20 AH].
[KOVÁČOVÁ, Natália (50%) - KOVÁČOVÁ, Simona (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_37     Otázka legislatívneho vymedzenia minimálneho stupňa vzdelania ako podmienky pre výkon funkcie hlavy obce - starostu / Simona Kováčová, Dušan Masár.
In: Interpolis '13 : zborník vedeckých prác, medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 15. 11. 2013 / ed. Lucia Spišiaková, Tomáš Swiatlowski, Ján Viselka ; rec. Ján Koper, Igor Kosír ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - ISBN 978-80-557-0708-2. - CD-ROM, s. [351-355].
[KOVÁČOVÁ, Simona (50%) - MASÁR, Dušan (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_38     Efektívne využitie komunikačných nástrojov vo volebných kampaniach ako predpoklad úspechu v parlamentných voľbách 2010 / Simona Kováčová, Natália Kováčová.
In: Budúcnosť médií : zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie "Budúcnosť médií" organizovanej Inštitútom mediológie a politológie MEDIATIKA, ktorá sa uskutočnila v dňoch 23. - 24. apríla 2012 / ed. Božena Baluchová, Jana Matúšová, Beata Slobodová ; rec. Tibor Huszár, Martin Klus, Branislav Ondrášik. - Piešťany : Inštitút mediológie a politológie MEDIATIKA, 2012. - ISBN 978-80-971009-0-2. - S. 364-388.
[KOVÁČOVÁ, Simona (50%) - KOVÁČOVÁ, Natália (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_39     Úvahy o fragmentovanej lokálnej sídelnej štruktúre Slovenskej republiky v kontexte politických zmien / Simona Kováčová.
In: QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů, Hradec Králové, 14. - 18. května 2012. Vol. 2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - ISBN 978-80-905243-0-9. - S. 520-529.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_40     Decentralizácia ako dôvod pre implementáciu konsolidačných opatrení formou interkomunálnej kooperácie / Simona Kováčová.
In: Interpolis '12 : zborník príspevkov z 9. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 9. novembra 2012 / ed. Aleš Kollár, Petra Bolfová, Karolína Tichá ; rec. Vladimír Baar, Ján Koper ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2012. - ISBN 978-80-557-0519-4. - CD-ROM, s. 433-438.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_41     Eliminácia korupčného správania ako predpoklad bezpečnej a efektívne fungujúcej lokálnej demokracie / Simona Kováčová.
In: Wspólczesne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego i miedzynarodowego / rec. Jerzy Kunikowski, Jan Wojnarowski. - Kielce : Wyzsza Szkoła Handłowa, 2012. - ISBN 978-83-89274-57-1. - S. 498-509.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_42     E-government ako moderná výzva zvýšenia efektivity verejnej správy / Simona Kováčová, Natália Kováčová.
In: Cezhraničná spolupráca štátov V4 : medzinárodná vedecká konferencia, Sládkovičovo 2011 / rec. Ján Koper, Branislav Kováčik. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, 2011. - ISBN 978-80-89267-69-9. - S. 218-243.
[KOVÁČOVÁ, Simona (50%) - KOVÁČOVÁ, Natália (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_43     Špecifiká G. Sartoriho prístupu k analýze konkurenčných straníckych systémov ako fundamentálnych pilierov demokratickej spoločnosti / Simona Kováčová.
In: Interpolis '11 : zborník príspevkov z 8. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 10. novembra 2011 / ed. Rudolf Šulík, Simona Kováčová, Tomáš Rakonczay ; rec. Ján Koper, Stanislav Matejkin ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - ISBN 978-80-557-0337-4. - CD-ROM, s. 152-158.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V3_01     Syndrómy volebnej demokracie v kontexte komunálnych volieb starostu na Slovensku = Syndromes of electoral democracy in the context of mayor´s municipal elections in Slovakia / Simona Kováčová, Dominika Cevárová.
In: Politické vedy = journal for political science, modern history, international relations, security studies : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2022. - ISSN 1335-2741. - Roč. 25, č. 1 (2022), s. 105-129. Dostupné na: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/en/archive/2022/1-2022/simona-kovacova-dominika-cevarova.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (50%) - CEVÁROVÁ, Dominika (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: Emerging Sources Citation Index; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: ADN

 

V3_02     Možnosti posilnenia legitimity zvolených kandidátov na post starostu obce v podmienkach SR / Simona Kováčová, Natália Kováčová.
In: e-Polis.cz [elektronický zdroj] : společenskovědní časopis. - Plzeň : AS CPSSU Plzeň, 2019. - ISSN 1801-1438. - online, 02.02.2019, [s. 1-4]. Dostupné na: http://www.e-polis.cz/clanek/moznosti-posilnenia-legitimity-zvolenych-kandidatov-na-post-starostu-obce-v-podmienkach-sr.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (50%) - KOVÁČOVÁ, Natália (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_03     Settlement development in the period of trasformation: Identification of issues in rural environment / Simona Kováčová.
In: Modernization of public administration : proceedings international conference, Strážnice, 14.12.2019 / eds. Imrich Rukovanský, Peter Ondria ; rec. Peter Ondria, Tetiana Momot ... [et al.]. - Strážnice : Public administration educational institute, 2019. - ISBN 978-80-907057-6-0. - S. 29-33.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V3_04     Analýza komunálnych systémov v teórii P. E. Mouritzena a J. H. Svary / Simona Kováčová.
In: e-Polis.cz [elektronický zdroj] : internetový politologický časopis. - Plzeň : AS CPSSU - Akademický spolek Plzeň, 2018. - ISSN 1801-1438. - online, 02.03.2018, s. 1-10. Dostupné na: http://www.e-polis.cz/clanek/analyza-komunalnych-systemov-v-teorii-pe-mouritzena-a-j-h-svary.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_05     Nefunkčná obec ako predpoklad územnej konsolidácie / Simona Kováčová.
In: e-Polis.cz [elektronický zdroj] : internetový politologický časopis. - Plzeň : AS CPSSU - Akademický spolek Plzeň, 2018. - ISSN 1801-1438. - online, 01.09.2018, s. 1-7. Dostupné na: http://www.e-polis.cz/clanek/nefunkcna-obec-ako-predpoklad-uzemnej-konsolidacie.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_06     Legislatívne zmeny v kontexte priamej a nepriamej formy výkony miestnej samosprávy / Simona Kováčová, Natália Kováčová.
In: Grant journal [elektronický zdroj] : peer-reviewed scientific journal. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2018. - ISSN 1805-062X. - online, vol. 7, no. 1 (2018), pp. 57-60. Dostupné na: http://www.grantjournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=30&lang=cs
[KOVÁČOVÁ, Simona (50%) - KOVÁČOVÁ, Natália (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_07     Komunálna štruktúra a interakcie medzi miestnou samosprávou a centrálnou vládou v Českej republike = Community structure and interaction between local authority and central government in the Czech Republic / Simona Kováčová.
In: Revue spoločenských a humanitných vied [elektronický zdroj] : vedecko-odborný, recenzovaný, on line elektronický časopis pre problematiku spoločenských a humanitných vied. - 1.vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. - ISSN 1339-259X. - online, roč. 5, č. 2-3 (2017), s. [1-7]. Dostupné na: https://revue.vsdanubius.sk/node/28
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_08     Reštrukturalizácia a lokálna konfigurácia fínskej miestnej samosprávy / Simona Kováčová.
In: e-Polis.cz [elektronický zdroj] : internetový politologický časopis. - Plzeň : Akademický Spolok CPSSU Plzeň, 2016. - ISSN 1801-1438. - online, 21. leden (2016), s. 1-4. Dostupné na: http://www.e-polis.cz/clanek/restrukturalizacia-a-lokalna-konfiguracia-finskej-miestnej-samospravy.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_09     Otázka veľkostného aspektu miestnych samospráv v kontexte lokálnej demokracie / Simona Kováčová.
In: e-Polis.cz [elektronický zdroj] : internetový politologický časopis. - Plzeň : AS CPSSU - Akademický spolek Plzeň, 2015. - ISSN 1801-1438. - online, 8. 7. 2015. [cit. 2015-07-13], s. [1-6]. Dostupné na: http://www.e-polis.cz/clanek/otazka-velkostneho-aspektu-miestnych-samosprav-v-kontexte-lokalnej-demokracie.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_10     Sukcesívna genéza trojúrovňovej územnej samosprávy v Poľskej republike s akcentom na defragmentovanú obecnú konfiguráciu / Simona Kováčová, Natália Kováčová.
In: Revue spoločenských a humanitných vied [elektronický zdroj] : vedecko-odborný, recenzovaný, online elektronický časopis pre problematiku spoločenských a humanitných vied. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2015. - ISSN 1339-259X. - online, roč. 3, č. 3-4 (2015), s. 1-13. Dostupné na: http://revue.vsdanubius.sk/rocnik_3_cislo_3_2015
[KOVÁČOVÁ, Simona (50%) - KOVÁČOVÁ, Natália (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_11     Prehľad európskych krajín s konsolidovanou štruktúrou lokálnej konfigurácie / Simona Kováčová, Natália kováčová.
In: e-Polis.cz : společenskovědní časopis [elektronický zdroj]. - Plzeň : AS CPSSU, 2014. - ISSN 1801-1438. - online, 23. říjen 2014 [cit. 2015-03-12], s. [1-8]. Dostupné na: http://www.e-polis.cz/clanek/prehlad-europskych-krajin-s-konsolidovanou-strukturou-lokalnej-konfiguracie.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (50%) - KOVÁČOVÁ, Natália (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_12     Pro-inovatívne pokusy o experimentovanie na lokálnej úrovni Švédska: Projekt slobodných samosprávnych komún / Simona Kováčová, Natália Kováčová.
In: e-Polis.cz : společenskovědní časopis [elektronický zdroj]. - Plzeň : AS CPSSU, 2014. - ISSN 1801-1438. - online, 11. září 2014 [cit. 2015-03-12], s. [1-4]. Dostupné na: http://www.e-polis.cz/clanek/pro-inovativne-pokusy-o-experimentovanie-na-lokalnej-urovni-svedska-projekt-slobodnych-samospravnych-komun.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (50%) - KOVÁČOVÁ, Natália (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_13     Primárne aspekty pre analýzu straníckych systémov v ponímaní G. Sartoriho a ich aplikácia na podmienky Slovenskej republiky / Simona Kováčová.
In: e-Polis.cz : internetový politologický časopis. - Plzeň : AS CPSSU - Akademický spolek Plzeň, 2013. - ISSN 1801-1438. - online, 29. 10. (2013), s. [1-12]. Dostupné na: http://www.e-polis.cz/clanek/primarne-aspekty-stranickych-systemov-v-ponimani-sartoriho-a-ich-aplikacia-na-podmienky-slovenska.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_14     Vybrané politologické teórie a modely v kontexte komunálnej politiky / Simona Kováčová.
In: e-Polis.cz : internetový politologický časopis. - Plzeň : AS CPSSU - Akademický spolek Plzeň, 2013. - ISSN 1801-1438. - online, 29. 11. (2013), s. [1-8]. Dostupné na: http://www.e-polis.cz/clanek/vybrane-politologicke-teorie-a-modely-v-kontexte-komunalnej-politiky.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_15     Klasifikácia straníckych systémov v teórii Duvergera a Blondela [elektronický zdroj] / Simona Kováčová.
In: e-Polis.cz [online] : internetový politologický časopis. - Plzeň : AS CPSSU – Akademický spolek Plzeň, 2012. - ISSN 1801-1438. - 22. 10. 2012 [cit. 2012-11-12], s. 1-7. Dostupné na: http://www.e-polis.cz/politicke-teorie/764-klasifikacia-stranickych-systemov-v-teorii-duvergera-a-blondela.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

P1_01     Špecifiká miestnej samosprávy Slovenskej republiky a vybraných krajín stredoeurópskeho priestoru / Natália Kováčová, Simona Kováčová ; rec. Bernard Pekár, Peter Ondria. - 1. vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2022. - 141 s. - ISBN 978-80-8167-089-3
[KOVÁČOVÁ, Natália (50%) - KOVÁČOVÁ, Simona (50%) - PEKÁR, Bernard (rec.) - ONDRIA, Peter (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

O2_01     Pokles občianskej participácie ako hrozba pre fungujúcu lokálnu demokraciu / Simona Kováčová.
In: Občianska participácia a verejná politika v demokratickej spoločnosti : elektronický zborník z online konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 1. 8. - 31. 9. 2011 / zost. Juraj Cintula, Martina Litterová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - ISBN 978-80-557-0336-7. - S. 52-58.
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

O3_01     Book review: Public interest: A paper on public policy theory and practice = Recenzia na knihu: Verejný záujem: Príspevok k teórii a praxi verejnej politiky / Simona Kováčová.
In: Politické vedy = journal for political science, modern history, international relations, security studies : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2021. - ISSN 1335-2741. - Roč. 24, č. 2 (2021), s. 205-209. 
(2021: JCI - 0.14, JCI kvartil - Q4, AIS - 0.039).
Recenzia na: Verejný záujem : príspevok k teórii a praxi verejnej politiky / Stanislav Konečný. - Bratislava : Mayor, 2021. - ISBN 978-80-99994-00-4. Dostupné na: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2021/2-2021/simona-kovacova.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; registrované v databáze: Emerging Sources Citation Index; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_02     Recenzia na knihu: Sociálne služby v pôsobnosti obcí - inštitucionálny vývoj na Slovensku = Book review: Social services in the competence of municipalities - institutional development in Slovakia / Simona Kováčová.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISSN 1335-2741. - Roč. 21, č. 1 (2018), s. 193-196. 
(2018: JCI - 0.25, JCI kvartil - Q4).
Recenzia na: Sociálne služby v pôsobnosti obcí - inštitucionálny vývoj na Slovensku / Stanislav Konečný, Jaroslav Szüdi, Gábor Szüdi. - Wolters Kluwer ; Praha, 2017. - ISBN 978-80-7552-596-3. Dostupné na: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2018/1-2018/simona-kovacova.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]. - Recenzia je evidovaná v databáze WoS.
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_03     Stanislav Konečný: Verejná správa v členských štátoch európskej únie (recenze) / Simona Kováčová.
In: e-Polis [elektronický zdroj] : spoločenskovědní časopis. - Plzeň : AS CPSSU – Akademický spolek Plzeň, 2017. - ISSN 1801-1438. - online, 18.01.2017 [cit. 2017-04-07], s. [1-3].
Recenzia na: Verejná správa v členských štátoch Európskej únie. - Bratislava : Mayor, 2016. - ISBN 978-80-969133-8-1. Dostupné na: http://www.e-polis.cz/clanek/stanislav-konecny-verejna-sprava-v-clenskych-statoch-europskej-unie-recenze.html
[KOVÁČOVÁ, Simona (100%)]
typ výstupu: recenzia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: EDI