Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Publikačná činnosť

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

V1_01     Slovensko a slovenský národ v premenách času pri hľadaní svojej národnej identity a cesty k samostatnosti / Branislav Kováčik, Juraj Kalický, Mária Badinská ; rec. Peter Horváth, Antoni Olak ... [et al.]. - 1. vyd. - Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2018. - 183 s. [11,49 AH]. - ISBN 978-83-64557-36-1
[KOVÁČIK, Branislav (34%) - KALICKÝ, Juraj (33%) - BADINSKÁ, Mária (33%) - HORVÁTH, Peter (rec.) - OLAK, Antoni (rec.) - ONDRIA, Peter (rec.) - ZBOINA, Bożena (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AAA

 

V1_02     Vojensko-politické stratégie USA v období studenej vojny / Juraj Kalický ; rec. Ján Liďák, Dalibor Vlček. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 108 s. [5,40 AH]. - ISBN 978-80-557-0226-1
[KALICKÝ, Juraj (100%) - LIĎÁK, Ján (rec.) - VLČEK, Dalibor (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

V2_01     Politická a ekonomická otvorenosť EÚ a ich podpora vo sfére progresívneho akademického vzdelávania = The EU's political and economic openness and its support within the sphere of progressive academic education / Juraj Kalický.
In: QUAERE 2022 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2022. - ISBN 978-80-87952-36-8. - S. 695-703. Dostupné na: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2022.pdf
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_02     Liberálna univerzita ako prototyp efektívneho vzdelávania pre 21. storočie / Juraj Kalický.
In: Filozoficko-politické aspekty liberálneho vzdelávania / rec. Ľudovít Hajduk, Marek Syrný. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2022. - ISBN 978-80-206-1449-0. - S. 28-56 [1,54 AH].
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: bezpečnostné vedy; kategória publikácie do 2021: ABC

 

V2_03     Strategic guidance for Biden's Administration in the run-up to a new US National Security Strategy - the National Security Strategy, October 2022 / Branislav Kováčik, Juraj Kalický.
In: Nové trendy 2022 = New Trends 2022 : bezpečnost, udržitelnost, komunikace : sborník příspěvků z 15. ročníku mezinárodní vědecké konference. - 1. vyd. - Praha : University College Prague, 2022. - ISSN 2336-7431. - S. 82-92 [0,78 AH]. Dostupné na: https://ucp.cz/novetrendy/sborniky/
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - KALICKÝ, Juraj (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_04     Liberálne akademické vzdelanie a jeho perspektívy v euroatlantickém priestore / Juraj Kalický, Andrea Rusnáková. 1.2.
In: Evropská unie - názory a vize / rec. Eva Heroutová, Karel Šrédl. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. - ISBN 978-80-7556-095-7. - S. 21-31.
[KALICKÝ, Juraj (50%) - RUSNÁKOVÁ, Andrea (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_05     Teoretické a praktické východiská povojnovej zahraničnej politiky USA na prahu Studenej vojny / Juraj Kalický. 2.
In: Zahraničná politika Spojených štátov amerických a Československo po druhej svetovej vojne / rec. Karol Fremal, Dalibor Vlček. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISBN 978-80-557-1712-8. - S. 36-61 [1,30 AH].
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: domáci; oblasť výskumu: historické vedy a etnológia; kategória publikácie do 2021: ABD

 

V2_06     Československo v zahraničnej politike Spojených štátov amerických v 40. rokoch 20. storočia / Juraj Kalický. 4.
In: Zahraničná politika Spojených štátov amerických a Československo po druhej svetovej vojne / rec. Karol Fremal, Dalibor Vlček. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISBN 978-80-557-1712-8. - S. 95-131 [1,70 AH].
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: domáci; oblasť výskumu: historické vedy a etnológia; kategória publikácie do 2021: ABD

 

V2_07     Emigrácia ako dôležitý element na ceste k demokratickej spoločnosti Slovenska / Mária Badinská, Juraj Kalický. V.
In: Demokracia v 21. storočí : recenzovaný vedecký zborník : konferencia o výzvach a limitoch liberálnej demokracie a zákonitých etapách jej vývoja, 03.12.2018, Bratislava / rec. Ján Koper, Marián Děd. - 1. vyd. - Bratislava : Central European Education Institute, 2019. - ISBN 978-80-7632-037-6. - S. 62-71.
[BADINSKÁ, Mária (50%) - KALICKÝ, Juraj (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_08     Historical and political prerequisites for initiation of democratic and processes in the Slovak part of the Austro-Hungarian empire since the 17th and 19th century / Lenka Štefániková, Juraj Kalický.
In: SGEM 2018 : 5th international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, Vienna, 19-21 March 2018 : [recenzovaný zborník]. Modern science, vol. 5, no. 1.1, Political sciences, law finance, international relations. - 1. vyd. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. - ISBN 978-619-7408-30-0. - ISSN 2367-5659. - Pp. 35-42.
[ŠTEFÁNIKOVÁ, Lenka (50%) - KALICKÝ, Juraj (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_09     Rok 1947 - medzinárodnopolitická situácia v kontexte Trumanovej doktríny / Juraj Kalický.
In: Slovensko a Európa v roku 1947 / rec. Karol Fremal, Pavol Martuliak ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2018. - ISBN 978-80-89514-50-2. - S. 24-40.
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy, historické vedy a etnológia; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_10     Rok 1946. Medzinárodný kontext a zahraničná politika víťazných mocností voči strednej a juhovýchodnej Európe / Juraj Kaliský.
In: Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946 / rec. Pavol Martuliak, Vladimír Varinský, Michal Šmigeľ. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2017. - ISBN 978-80-89514-44-1. - S. 18-39.
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_11     Identity as a way of communication between social group / Jana Lasicová, Juraj Kalický, Jaroslav Ušiak.
In: Identités et espaces publics Européens : contributions à la 3e Université d´eté Identités et citoyennetés en Europe, 24 juin-6juillet 2013, Banská Bystrica, Slovaquie / ed. Radovan Gura, Natasza Styczyńska. Vol. 1. - 1. vyd. - Paris : L'Harmattan, 2014. - ISBN 978-2-343-02583-4. - ISSN 2257-3690. - S. 139-152.
[LASICOVÁ, Jana (34%) - KALICKÝ, Juraj (33%) - UŠIAK, Jaroslav (33%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_12     Eisenhowerova doktrína = Eisenhower's doctrine / Juraj Kalický.
In: Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác / ed. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová, Dávid Kollár ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. 1. zväzok. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0677-1. - S. 209-214.
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_13     Teoretický základ strategických doktrín: Kennanov telegram, smernica Rady národnej bezpečnosti USA - NSC-68 - comparatívna analýza = Theoretical fundament of the US grand strategy: NSC-68 vs. Kennan's long telegram - comparative analysis / Juraj Kalický.
In: Bezpečnostné fórum 2013 = Security forum 2013 : zborník vedeckých prác / eds. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová, Dávid Kollár ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. 1. zväzok. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013. - ISBN 978-80-557-0496-8. - S. 18-24.
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_14     Vízie a požiadavky pre vojensko - politické stratégie USA na počiatku 80-tych rokov 20. storočia / Juraj Kalický.
In: Bezpečnostné fórum 2012 = Security forum 2012 : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 8. - 9. februára 2012 / eds. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová, Dávid Kollár ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. 1. zväzok. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0331-2. - S. 362-369.
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_15     Možnosti a efektívnosť problémového vyučovania ako alternatívnej formy vo výučbe cudzieho jazyka na vysokých školách nefilologického zamerania / Juraj Kalický.
In: Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania : zborník príspevkov z vedeckého seminára, Zvolen 16. jún 2011 / rec. Zuzana Bohušová. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. - ISBN 978-80-228-2240-4. - S. 48-54.
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_16     Aspekt hegemónie v kontexte vojensko-politických stratégií USA v období studenej vojny / Juraj Kalický.
In: Bezpečnostné fórum 2011 = Security forum 2011 : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 10. februára 2011 / eds. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN 978-80-557-0136-3. - S. 43-48.
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_17     Hegemónia ako cieľ vojensko-politických stratégií USA v období studenej vojny / Juraj Kalický.
In: Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete : zborník z medzinárodnej konferencie, Podhájska 3. - 4. februára 2011 / ed. Jana Vitovská ; rec. Dušan Čaplovič, Klára Kecskeméthy Sipos ... [et al.]. - 1. vyd. - Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2011. - ISBN 978-80-970277-6-6. - S. 96-101.
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_18     Hegemónny status - cieľ vojensko politických stratégií USA / Juraj Kalický.
In: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2011, Zámok Smolenice 1. - 2. december 2011 / rec. Víťazoslav Balhar, Viera Strážnická, Helena Strážovská. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. - ISBN 978-80-225-3357-7. - S. 490-497.
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_19     Diplomat's dilemma / Juraj Kalický, Svetlana Pinzari.
In: Anuar Ştiinţific = Annual Scientific Review / rec. Sergiu Nazaria. Vol. 9. - 1. vyd. - Chişinǎu : Institutul de relaţii internaţionale din Moldova, 2011. - ISBN 978-9975-4226-6-6. - ISSN 1857-1840. - Pp. 30-34.
[KALICKÝ, Juraj (50%) - PINZARI, Svetlana (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_20     Americké vojensko-strategické myslenie v období studenej vojny - zrod svetovej hegemónie / Juraj Kalický.
In: Interpolis '10 : zborník príspevkov zo 7. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 25. novembra 2010 / ed. Juraj Cintula, Judita Janičinová, Ivana Ondrušková ; rec. Ján Koper, Igor Kosír ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - ISBN 978-80-557-0155-4. - S. 212-216.
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_21     Filozoficko-konceptuálny rámec zrodu zahraničnej politiky USA / Juraj Kalický ; rec. Oskar Krejčí.
In: Interpolis '06 : zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie doktorandov v Banskej Bystrici, 23. novembra 2006 / zost. Dagmar Hoscheková, Rastislav Kazanský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 978-80-8083-375-6. - S. 83-91.
[KALICKÝ, Juraj (100%) - KREJČÍ, Oskar (rec.)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_22     A transatlantic alliance for the 21st century = Transatlantické spojenectvo v 21. storočí / Juraj Kalický, Conrad James Riepl.
In: Process of EU enlargement in the 21st century - new challenges = Proces rozširovania EÚ v 21. storočí - nové výzvy / eds. Peter Terem, Ömer Çaha ; rec. Peter Juza, Metin Boşnak. Vol. 7, Scientifist Script. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - ISBN 80-8083-204-8. - S. 91-101.
[KALICKÝ, Juraj (50%) - RIEPL, Conrad James (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_23     Problémové vyučovanie ako možná efektívna metóda vo výučbe anglického jazyka / Juraj Kalický.
In: Nové trendy vo vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách : zborník z medzinárodnej konferencie, 19. máj 2004, Nitra. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004. - ISBN 80-8050-715-5. - S. [1-3].
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_24     Niektoré progresívne metódy vo výučbe cudzieho jazyka na vysokých školách nefilologického charakteru / Juraj Kalický.
In: Výuka cizích jazyků v učitelských a neučitelských oborech na vysokých školách v ČR a SR : sborník z 6. mezinárodního setkání vysokoškolských učitelů neoborových cizích jazyků na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR s účastí dalších vysokých škol. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2004. - ISBN 80-7044-596-3. - S. 36-39.
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy, pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V3_01     Spravodajské služby štátu Izrael a ich význam pre národnú bezpečnosť = Israeli intelligence services and their importance fornational security / Juraj Kalický, Marek Mutňan.
In: Almanach = Almanach - actual issues in world economics and politics : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. - ISSN 1337-0715. - Roč. 15, č. 1 (2020), s. 36-45.
[KALICKÝ, Juraj (50%) - MUTŇAN, Marek (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_02     Sport diplomacy within us international and national political activities / Ivan Štulajter, Juraj Kalický.
In: Forum of foreign languages, politology and international relations = Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : international electronic journal focused on foreign languages, politology and international relations. - Sládkovičovo : Danubius University, 2020. - ISSN 2644-6464. - Vol. 12, no. 1 (2020), pp. 113-120.
[ŠTULAJTER, Ivan (50%) - KALICKÝ, Juraj (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_03     Identita ako nástroj akceptácie spoločenských zmien / Juraj Kalický, Jana Lasicová, Jaroslav Ušiak.
In: Verejná správa a spoločnosť. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2020. - ISSN 1335-7182. - Roč. 21, č. 2 (2020), s. 65-81.
[KALICKÝ, Juraj (45%) - LASICOVÁ, Jana (10%) - UŠIAK, Jaroslav (45%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_04     Post-structuralist genealogical discourse analysis of NSC 68 / Juraj Kalický, Ivana Ondrejmišková.
In: Kultura bezpieczeństwa = Security culture : science - practice - review : nauka - praktyka - refleksje. - Kraków : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON, 2020. - ISSN 2299-4033. - No. 38 (2020), pp. 47-56. Dostupné na: https://kulturabezpieczenstwa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=211241&language=en
[KALICKÝ, Juraj (50%) - ONDREJMIŠKOVÁ, Ivana (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_05     Socio-ekonomické pozadie genézy hospodárskej sféry v Rakúsko-Uhorsku na prelome 18. a 19. storočia = Socio-economic background of the genesis of economic sphere in the Austro-Hungarian empire at the turn of 18th and 19th centuries / Peter Čajka, Juraj Kalický.
In: Security, economy & law = Security, economy and law. - Kraków : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, 2019. - ISSN 2353-0669. - Č. 1 (22) (2019), s. 5-15. Dostupné na: http://security-economy-law.pl/archiwum/security-economy-law-no-22-2/socio-ekonomicke-pozadie-genezy-hospodarskej-sfery-v-rakusko-uhorsku-na-prelome-18-a-19-storocia/
[ČAJKA, Peter (50%) - KALICKÝ, Juraj (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_06     Diskurzívna analýza Kennanovho dlhého telegramu na pozadí realistickej paradigmy teórie medzinárodných vzťahov a foucaultovskej historickej diskurzívnej analýzy = Discourse analysis of Kennan's long telegram based on realist paradigm in international relations and post-strucuralist foucaltian discourse analysis / Juraj Kalický.
In: Almanach = Almanach - actual issues in world economics and politics : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. - ISSN 1337-0715. - Roč. 14, č. 3 (2019), s. 44-52.
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_07     Strategic and theoretical dimension of MAD concept / Juraj Kalický, Ľuboš Žárský, Jaroslav Ušiak.
In: European Journal of Transformation Studies. - Tbilisi : Europe Our House, 2018. - ISSN 2298-0997. - Vol. 6, no. 1 (2018), pp. 5-19. 
(2018: JCI - 0.16, JCI kvartil - Q4).
[KALICKÝ, Juraj (34%) - ŽÁRSKÝ, Ľuboš (33%) - UŠIAK, Jaroslav (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADM

 

V3_08     Conservatism as a catalyst for economic changes in Central Europe states / Kalický Juraj, Lasicová Jana.
In: MEST journal. - Belehrad : Faculty of business and law, 2017. - ISSN 2334-7058. - Vol. 5, no. 2 (2017), pp. 58-64. Dostupné na: www.mest.meste.org/MEST_Najava_clanaka.html
[KALICKÝ, Juraj (50%) - LASICOVÁ, Jana (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_09     Economic development of Slovakia within Austrian-Hungarian monarchy : a historical review / Juraj Kalický, Peter Čajka, Evgenya Krivokora.
In: Czech journal of social sciences, business and economics. - Praha : University Service Publishing, 2017. - ISSN 1805-6830. - Vol. 6, no. 2 (2017), pp. 40-49.
[KALICKÝ, Juraj (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - KRIVOKORA, Evgenya (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_10     Central European states from a conservative perspective in the period 1990–2004 / Juraj Kalický, Jana Lasicová, Jaroslav Ušiak.
In: Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem : dawniej studia nad faszyzmem i zbrodniami Hitlerowskimi. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. - ISSN 2300-7249. - Vol. 39, no. 4 (2017), pp. 7-17. Dostupné na: http://sfzh.sjol.eu/category/-645
[KALICKÝ, Juraj (50%) - LASICOVÁ, Jana (1%) - UŠIAK, Jaroslav (49%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

P1_01     Social, cultural and historical preconditions for formation of the political system in Slovakia / Mária Badinská, Juraj Kalický ; rec. Jana Lasicová, Marek Syrný. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 186 s. [11,40 AH]. - ISBN 978-80-557-0975-8
[BADINSKÁ, Mária (50%) - KALICKÝ, Juraj (50%) - LASICOVÁ, Jana (rec.) - SYRNÝ, Marek (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

O2_01     A comparative analysis of particular clause structures in the initial clause position in English sentence = Komparatívna analýza niektorých vetných členov na začiatku a na konci vety v anglickom a slovenskom jazyku / Juraj Kalický.
In: Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela 3 : materiály z 3. konferencie mladých filológov Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 9. septembra 2003 / rec. Brigita Šimonová, Zdenko Kasáč, Pavol Odaloš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8055-876-0. - S. 42-49.
[KALICKÝ, Juraj (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

O3_01     Book review: The Afghan drug industry as a limiting factor in the country's post-conflict reconstruction / Jana Lasicová, Juraj Kalický.
In: Politické vedy = journal for political science, modern history, international relations, security studies : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2022. - ISSN 1335-2741. - Roč. 25, č. 4 (2022), s. 267-270.
Recenzia na: Afganský drogový priemysel ako limitujúci factor postkonfliktnej obnovy krajiny = The Afghan drug industry as a limiting factor in the country's postconflict reconstruction / Ľubomír Čech. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2020. - ISBN 978-80-225-4759-8
[LASICOVÁ, Jana (50%) - KALICKÝ, Juraj (50%)]
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; registrované v databáze: Emerging Sources Citation Index; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_02     Strategic political thinking - "American diplomacy in your hand" = Strategické politické myslenie - "Americká diplomacia v našich rukách" / Juraj Kalický, Conrad James Riepl.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. - ISSN 1335-2741. - Roč. 12, č. 4 (2009), s. 131-137.
[KALICKÝ, Juraj (50%) - RIEPL, Conrad James (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_03     Analýza motivácie v čase / Juraj Kalický, Miloš Hitka.
In: Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta, 2006. - ISSN 1336-7773. - Roč. 2, č. 4 (2006), s. 43-48.
[KALICKÝ, Juraj (50%) - HITKA, Miloš (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: BDF

 

XX Nie je predmetom evidencie od 2022

XX_01     Vojensko-politické stratégie USA v období studenej vojny : dizertačná práca / Juraj Kalický ; školiteľ: Oskar Krejčí. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - 85 s.
[KALICKÝ, Juraj (100%) - KREJČÍ, Oskar (727)]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: DAI