Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Publikačná činnosť

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

V1_01     Slovenský federalizmus versus taliansky federalizmus : vedecká monografia / Daniela Škutová, Patrizia Prando ; rec. Peter Kulašik, Ľudovít Hajduk. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2013. - 135 s. - ISBN 978-80-557-0674-0
[ŠKUTOVÁ, Daniela (50%) - ŠUŠOVÁ PRANDO, Patrizia (50%) - KULAŠIK, Peter (rec.) - HAJDUK, Ľudovít (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V1_02     Teória a prax verejnej politiky / František Briška a kolektív ; rec. Silvia Miháliková, Svetozár Krno. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. - 282 s. - ISBN 978-80-557-0045-8
[BRIŠKA, František (38,5%) - ŠKUTOVÁ, Daniela (21,5%) - ADAMCOVÁ, Mária (18,5%) - KLUS, Martin - MEZEIOVÁ, Gabriela - MYDLIAROVÁ, Diana]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V1_03     Konzervativizmus : antológia textov z konzervativizmu / Daniela Ježovicová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : FPVaMV UMB, 2003. - 250 s. - ISBN 80-8055-736-5
[ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V1_04     Dejiny politických teórií / Peter Kulašik, František Briška, Daniela Ježovicová. - 3. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000. - 268 s. - ISBN 80-8055-418-8
[KULAŠIK, Peter - BRIŠKA, František - ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

V2_01     Relevancia liberálneho vzdelávania v súčasnom post-covidovom svete z pohľadu politického myslenia / Daniela Škutová.
In: Filozoficko-politické aspekty liberálneho vzdelávania / rec. Ľudovít Hajduk, Marek Syrný. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2022. - ISBN 978-80-206-1449-0. - S. 57-78 [1,10 AH].
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: bezpečnostné vedy; kategória publikácie do 2021: ABC

 

V2_02     Prekážky a výzvy pre multikulturalizmus / Daniela Škutová, Veronika Ticháňová. 1.2.
In: Migrace - osudová otázka pro Českou a Slovenskou republiku? / rec. Eva Heroutová, Jozef Bandžak. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. - ISBN 978-80-7556-029-2. - S. 18-29.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (50%) - TICHÁŇOVÁ, Veronika (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_03     (Ne)slobodné parlamentné voľby 1946 a ich spoločensko-politické konzekvencie v boji o demokraciu a charakter štátnosti / Daniela Škutová.
In: Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946 / rec. Pavol Martuliak, Vladimír Varinský, Michal Šmigeľ. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2017. - ISBN 978-80-89514-44-1. - S. 213-222.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_04     Dimenzie bezpečnosti vo filozofii a etike = Dimensions of security in philosophy and ethics / Daniela Škutová.
In: Bezpečnostné fórum 2017 : zborník vedeckých prác / eds. Jaroslav Ušiak, Dávid Kollár, Michaela Melková ; rec. Pavel Nečas, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Interpolis, 2017. - ISBN 978-80-972673-1-5. - S. 428-437.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_05     Axiologické súradnice integrity multihodnotového sveta / Daniela Škutová.
In: Human Forum 2016 : diskusné fórum o demokracii a ľudských právach : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 8. 12. 2016 / eds. Jarmila Androvičová, Martina Bolečeková ; rec. Ján Liďák, Peter Terem. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1208-6. - S. 7-16.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_06     Normatívna intervencia súčasnej politickej filozofie v bezpečnostnej politike = Normative intervention of contemporary political philosophy in security policy / Daniela Škutová.
In: Bezpečnostné fórum 2016 : zborník vedeckých prác / ed. Jaroslav Ušiak, Dávid Kollár, Michaela Melková ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. 1. zväzok. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1093-8. - S. 364-369.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_07     K aktuálnym otázkam súčasného sveta: zmena alebo kontinuita? / Daniela Škutová.
In: Aktuální problémy současného světa : politika, ekonomika, společnost / rec. Tomáš Koziak, Vladimír Srb. - 1. vyd. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2015. - ISBN 978-80-86879-44-4. - S. 18-26.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_08     Stredoeurópsky bezpečnostný priestor v kontexte dejín slovenského politického myslenia = The Central European security area in the context of history on Slovak political thinking / Daniela Škutová.
In: Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác / ed. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová, Dávid Kollár ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. 2. zväzok. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0678-8. - S. 465-472.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_09     Slovenské politické myslenie a Slovenské národné povstanie / Daniela Škutová.
In: Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / rec. Miloslav Čaplovič, Martin Jarinkovič ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 621-631.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: historické vedy a etnológia; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_10     Paradoxy slovenskej pravice / Daniela Škutová.
In: Bariéry a paradoxy demokracie / eds. Peter Kulašik, Karolína Tichá ; rec. Ján Liďák, Svetozár Krno. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. - ISBN 978-80-87472-78-1. - S. 322-336  [1,04 AH].
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_11     Autorita štátu v slovenskom politickom myslení / Daniela Škutová.
In: Deset let v Evropské unii: : stav, zkušenosti, perspektivy / rec. Tomáš Koziak, Miroslav Sapík, Petra Hirtlová. - 1. vyd. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2014. - ISBN 978-80-86879-43-7. - S. 128-138.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_12     Smerovanie konzervativizmu / Daniela Škutová.
In: Voľby 2012 : kam kráčaš demokracia / Daniel Dobiaš, Gabriel Eštok, Renáta Bzdilová (eds.) ; rec. Miroslav Pekník, Jana Reschová. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 978-80-8152-030-2. - S. 301-315.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_13     Kultivovanie občianstva v slovenskom politickom myslení / Daniela Škutová.
In: Dimenzie občianstva Európskej únie : zborník vedeckých prác k Európskemu roku občanov 2013 / ed. Martina Bolečeková ; rec. Monika Čambáliková, Lucia Rýsová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2013. - ISBN 978-80-557-0651-1. - S. 168-178.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_14     Nadčasová agresivita mocných vs. morálna zbabelosť politiky / Daniela Škutová.
In: Morálka, etika a politika : 500 let Machiavelliho díla "Il principe" / rec. Ján Liďák, Tomáš Koziak ... [et al.]. - 1. vyd. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2013. - ISBN 978-80-86879-41-3. - S. 199-204.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_15     Participácia: teoretické výzvy a praktické skúsenosti / Daniela Ježovicová.
In: Ženy v slovenskom/európskom akademickom a výskumnom prostredí : zborník z konferencie, ktorá sa konala 29. septembra 2011 v Banskej Bystrici / ed. Kamila Beňová, Katarína Koštialová ; rec. Gabriela Kiliánová, Robert Klobucký. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV, 2012. - ISBN 978-80-557-0376-3. - S. 84-90.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_16     Konzervatívna politická kultúra a európski konzervatívni lídri / Daniela Škutová.
In: Politická kultura mocenských elit v éře globalizace : sborník textů z mezinárodní vědecké konference Vysoké školy politických a společenských věd v Kolíne, 2012 / Miroslav Novák, Jiří Kohoutek ; rec. Tomáš Koziak, Petra Hirtlová, Vladimír Srb. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, 2012. - ISBN 978-80-86879-38-3. - S. 72-79.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_17     Teoretické prístupy procesu tvorby ideovej zmeny v rámci spolupráce krajín V4 / Daniela Ježovicová.
In: Cezhraničná spolupráca štátov V4 : medzinárodná vedecká konferencia, Sládkovičovo 2011 / rec. Ján Koper, Branislav Kováčik. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, 2011. - ISBN 978-80-89267-69-9. - S. 145-161.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_18     Reflection on the conservative politics in Europe / Daniela Ježovicová.
In: Anuar Ştiinţific = Annual Scientific Review / rec. Sergiu Nazaria. Vol. 9. - Chişinǎu : Institutul de relaţii internaţionale din Moldova, 2011. - ISBN 978-9975-4226-6-6. - ISSN 1857-1840. - S. 13-21.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_19     Konzervatívne ponímanie slobody v kontexte interkultúrneho dialógu / Daniela Ježovicová.
In: Interkulturní dialog a Evropská unie na začátku 21. století : sborník textů z mezinárodní vědecké konference Vysoké školy politických a společenských věd v Kolíně a Zastoupení Středočeského kraje při Evropských společenstvích v Bruselu / Petra Hirtlová, Ján Liďák a kol. ; rec. Tomáš Koziak, Vladimír Srb. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2011. - ISBN 978-80-86879-33-8. - S. 78-84.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_20     Stav slovenského VŠ po vstupe SR do EÚ / Daniela Ježovicová.
In: Podoby demokracie na začátku 21. století: Evropská unie a svět / ed. Petra Hirtlová, Vladimír Srb ; rec. Ivan Dubnička, Ján Liďák. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010. - ISBN 80-86879-27-7. - S. 110-117.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_21     Slovenské politické myslenie v EÚ = Slovak political thinking in the European Union / Daniela Ježovicová.
In: Pět let členství ČR v EU : bilance a perspektivy, trendy a vize / ed. Ladislav Skořepa, Ľubomír Pána, Jiří Dušek ; rec. Daniel Prouza, Helena Hricová. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. - ISBN 978-80-86708-79-9. - S. 136-140.
[ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_22     Ženy v slovenskom politickom myslení / Daniela Ježovicová.
In: Menšiny a integrující se Evropa : sborník z mezinárodní vědecké konference / ed. Petra Hirtlová, Vladimír Srb ; rec. Jozef Lysý, Bohuslav Šalanda. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2009. - ISBN 978-80-86879-26-9. - S. 150-157.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_23     Participačný model vládnutia vo verejnej politike : Participative model of governance in public policy / Daniela Ježovicová.
In: Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie II. : elektronický zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 4. - 5. 10. 2010 / zost. Ján Králik, Eleonóra Kováčová ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - ISBN 978-80-557-0088-5. - S. [1-5].
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]. - Abstrakt sa nachádza v zborníku abstraktov, ISBN 978-80-557-0087-8, s. 28
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_24     Migrácia z pohľadu konzervativizmu / Daniela Ježovicová.
In: Mezinárodní migrace v evropském kontextu : sborník z mezinárodní vědecké konference, Kolín, 15. - 16. 5. 2008 / rec. Emanuel Pecka, Bohuslav Šalanda. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia rerum Civilum, 2008. - ISBN 978-80-86879-16-1. - S. 100-108.
[ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_25     Politický modus vivendi ekologickej krízy / Daniela Ježovicová.
In: Ekologická kríza - príležitosť a(lebo) pohroma? : zborník zo sympózia, Zvolen, 11. septembra 2008 / zost. Peter Krchnák ; ed. Magda Kamenská, Atilla Rácz ; rec. Vladimír Bahýl, Erika Kočická. - Zvolen : Technická univerzita, 2009. - ISBN 978-80-8093-073-8. - S. 29-36.
[ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_26     Konzervatívna hodnotová korektnosť občianstva z hľadiska politickej korektnosti / Daniela Ježovicová.
In: Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach 16. - 17. 10. 2008 / rec. Adriana Csikósová, Jaroslav Chovanec, Soňa Gabzdilová - Olejníková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2008. - ISBN 978-80-7097-736-1. - S. 133-137.
[ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_27     Slovenské politické myslenie z hľadiska integračných perspektív / Daniela Ježovicová.
In: Formovanie nového strategického postavenia SR / zost. Dagmar Hoscheková, Jaroslav Ušiak ; rec. Zdeněk Veselý, Jaroslav Mazúrek. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-697-9. - S. 74-82 [0,78 AH].
[ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_28     Hodnotová paradigma z hľadiska ekokonzervativizmu / Daniela Ježovicová.
In: Ekologizácia a humanizácia alebo o predpokladoch a cestách nášho (pre)žitia (?) : zborník zo sympózia, Zvolen - 23. mája 2007 / rec. František Briška, Augustín Rosa. - Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2008. - ISBN 978-80-8093-035-6. - S. 69-74.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_29     Analýza volebných výsledkov a správania sa voličov Banskobystrického kraja v parlamentných voľbách 2006 / Jarmila Androvičová, Daniela Ježovicová.
In: Voľby 2006 v štátoch V4 : [28. - 29. september 2006, Prešov] / Marcela Gbúrová (ed.). - Prešov : Slovacontact, [2006]. - ISBN 978-80-8068-595-9. - S. 361-371.
[ANDROVIČOVÁ, Jarmila (50%) - ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_30     Konzervatívna kritika radikalizmu / Daniela Ježovicová.
In: Radikalismus a jeho projevy v současném světe : sborník z mezinárodní vědecké konference ARC - VŠPSV, Kolín, 10.-11. 5. 2007 / rec. Rastislav Tóth. - Brno : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., 2007. - ISBN 80-86879-08-9. - S. 90-97.
[ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_31     Stratégia političky 20. storočia / Daniela Ježovicová.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2004. - ISSN 1335-2741. - Roč. 7, č. 3 (2004), s. 149-155.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_32     Vzgľad na zaroždenie istorii političeskogo myšlenia v Slovakii / Daniela Ježovicová.
In: Ličnosť, obščestvo i vlasť v istorii Rosii. Sistemnyj komparativnyj analiz : Materialy treťej meždunarodnoj konferencii, Moskva 1998. - Moskva : Izdateľstvo Rossijskogo universiteta družby narodov, 1998. - ISBN 5-209-00581-X. - S. 34-38.
[ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_33     Historické zvláštnosti slovenského politického myslenia 19. storočia / Daniela Ježovicová.
In: Politický systém Slovenskej republiky /stav - kontexty - perspektíva/ : zborník prác z medzinárodnej konferencie Prešovské politologické dni 1, Prešov, 25. a 26. septembra 1996 / zost. Marcela Gbúrová ; rec. Ladislav Lysák, Robert Fico. - Prešov : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 1997. - ISBN 80-88885-26-4. - S. 102-104.
[ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V3_01     Migrácia v kontexte kultúrnych a národných identít prijímajúcich štátov = Migration in the Context of Cultural and National Identities of Host States / Daniela Škutová, Radoslav Packa.
In: Politické vedy = journal for political science, modern history, international relations, security studies : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2021. - ISSN 1335-2741. - Roč. 24, č. 3 (2021), s. 109-128. 
(2021: JCI - 0.14, JCI kvartil - Q4, AIS - 0.039). Dostupné na: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2021/3-2021/daniela-skutova-radoslav-packa.html
[ŠKUTOVÁ, Daniela (50%) - PACKA, Radoslav (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: Emerging Sources Citation Index; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: ADN

 

V3_02     Social darwinism as theoretical approach to discussion about upper limits of suffrage / Lukáš Vilímek, Daniela Škutová.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISSN 1335-2741. - Roč. 20, č. 2 (2017), s. 164-184. 
(2017: JCI - 0.11, JCI kvartil - Q4).
[ŠKUTOVÁ, Daniela (50%) - VILÍMEK, Lukáš (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADN

 

V3_03     Otázky súčasnej politickej filozofie v riešení aktuálnych politických výziev = Questions of the contemporary political philosophy in the solution to the actual political appeal / Daniela Škutová.
In: Politologické fórum : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis konzorcia dvoch európskych univerzít (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka a Katolíckej univerzity vo Valencii). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. - ISSN 1338-6859. - Roč. 5, č. 1 (2016), s. 96-107.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_04     Konzervativizmus verejnej politiky v podmienkach Slovenskej republiky = Public policy conservativism in conditions of Slovak republic / Daniela Škutová.
In: Verejná správa a spoločnosť. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy, 2016. - ISSN 1335-7182. - Roč. 17, č. 2 (2016), s. 5-15.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_05     The important issues of the Slovak right-wing politics / Daniela Škutová.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2013. - ISSN 1335-2741. - Roč. 16, č. 4 (2013), s. 8-28.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: Emerging Sources Citation Index; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADN

 

V3_06     Ideovo-politické špecifiká dejín politického myslenia na Slovensku / Daniela Ježovicová.
In: Sofia : časopis filozofov slovanských krajín. - Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - ISSN 1642-1248. - Č. 8 (2008), s. 233-242.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

P1_01     Contemporary political theories II / Branislav Kováčik ... [et al.] ; rec. Silvia Miháliková, Martin Klus. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 146 s. [9,80 AH]. - ISBN 978-80-557-0969-7
[KOVÁČIK, Branislav (29%) - KULAŠIK, Peter (27%) - KULAŠIKOVÁ, Zuzana (15%) - ONDRIA, Peter (9%) - ŠKUTOVÁ, Daniela (20%) - MIHÁLIKOVÁ, Silvia (rec.) - KLUS, Martin (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

P1_02     Federalist thought in Europe: Slovak and Italian context : textbook / Daniela Škutová, Patrizia Prando ; rec. Martin Klus, Ľudovít Hajduk. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 140 s. [8,84 AH]. - ISBN 978-80-557-0967-3
[ŠKUTOVÁ, Daniela (50%) - ŠUŠOVÁ PRANDO, Patrizia (50%) - KLUS, Martin (rec.) - HAJDUK, Ľudovít (rec.)]
typ výstupu: skriptum; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: BCI

 

P1_03     Súčasné politické teórie II / Peter Kulašik ... [et al.] ; rec. Svetozár Krno, Martin Klus. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 172 s. [8,60 AH]. - ISBN 978-80-557-0710-5
[KOVÁČIK, Branislav (28%) - KULAŠIK, Peter (27%) - KULAŠIKOVÁ, Zuzana (15%) - ONDRIA, Peter (9%) - ŠKUTOVÁ, Daniela (21%) - KRNO, Svetozár (rec.) - KLUS, Martin (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

P1_04     Dejiny politického myslenia : /od staroveku do súčasnosti/ / Peter Kulašik a kol. - 2. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997. - 236 s. - ISBN 80-8055-011-5
[KULAŠIK, Peter - BRIŠKA, František - ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: učebný text; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: BCI

 

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

O2_01     Value (in)correctness of European education / Daniela Ježovicová.
In: Processus de Bologne, construction européenne, politique européenne de voisinage = Bologna process, European construction, European neighbourhood policy / ed. Thierry Côme, Gilles Rouet. - Brusel : Bruylant, 2011. - ISBN 978-2-8027-3492-5. - S. 107-112.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: AEE

 

O2_02     Politické myslenie na Slovensku a emancipačné snahy predstaviteliek slovenskej inteligencie / Daniela Ježovicová.
In: Sféry ženy : právne, politické a ekonomické vedy / ed. Jana Lasicová ; rec. Dalibor Vlček. - 1. vyd. - Banská Bystrica ; Praha : Univerzita Mateja Bela : Sociologický ústav Akadémie vied Českej republiky, 2004. - ISBN 80-8083-001-0. - S. 144-152.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

O3_01     Konferencia o Machiavellim, politike a etike = Conference about Machiavelli, politics and ethics / Daniela Škutová.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2013. - ISSN 1335-2741. - Roč. 16, č. 3 (2013), s. 173-176.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: BDN

 

O3_02     Problém medzinárodnej migrácie v Európe / Daniela Ježovicová.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2008. - ISSN 1335-2741. - Roč. 11, č. 3-4 (2008), s. 214-222.
[ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_03     Zanikne západná civilizácia? / Daniela Ježovicová.
In: Sofia : pismo filozofów krajów słowiańskich. - Rzeszów : Wydawnictwo Universitetu Rzeszowskiego, 2007. - ISSN 1642-1248. - Roč. 7, č. 7 (2007), s. 277-283.
Recenzia na: Smrť Západu. 1. vyd. - Mladá fronta ; Praha, 2004. - ISBN 8020411038
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: recenzia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_04     Metodologické problémy súčasnej geopolitiky / Daniela Ježovicová.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2004. - ISSN 1335-2741. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 195-208.
Recenzia na: Geopolitika : metodológia, zdroje, prax, história / Štefan Volner. - Zvolen : Bratia Sabovci s.r.o., 2004. - ISBN 80-89029-72-8
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%)]
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_05     Vojna a mier - teórie a paradigmy / Daniela Ježovicová.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2004. - ISSN 1335-2741. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 107-112.
Recenzia na: Medzinárodné vzťahy : filozofické teórie vojny a mieru / Dalibor Vlček. - Banská Bystrica, 2003. - ISBN 80-8055-824-8
[ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_06     Deň D / Daniela Ježovicová ; preklad: Eleonóra Mesíková.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2004. - ISSN 1335-2741. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 128-131.
[ŠKUTOVÁ, Daniela (100%) - KOVÁČOVÁ, Eleonóra (prekl.)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_07     Konzervatizmus v dejinách politického myslenia / Daniela Ježovicová.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Bratislava : Politologický kabinet SAV, 1998. - ISSN 1335-2741. - Roč. 1, č. 4 (1998), s. 95-105.
[ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: BDF

 

XX Nie je predmetom evidencie od 2022

XX_01     Dilemy súčasného konzervativizmu. Teória politiky : habilitačná práca / Daniela Ježovicová. - Banská Bystrica : [s.n.], 2006. - 166 s. - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
[ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: DAI

 

XXX XXX

_01         Dilemy súčasného konzervativizmu : teória politiky : [habilitačná práca] / Daniela Ježovicová. - Banská Bystrica : [s.n.], [2006]. - 166 s. - Katedra politológie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
[ŠKUTOVÁ, Daniela]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: DAI