Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Publikačná činnosť

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

V1_01     Miestne dane v krajinách Vyšehradskej štvorky : zborník vedeckých prác / ed. Katarína Liptáková ; rec. Radoslav Kožiak, Ján Králik. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 189 s. [9,45 AH]. - ISBN 978-80-7502-509-8
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%) (editor) - KOŽIAK, Radoslav (rec.) - KRÁLIK, Ján (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_02     Miestne dane na území Slovenska : minulosť - súčasnosť - budúcnosť / ed. Katarína Liptáková ; rec. Jozef Králik, Matej Kačaljak. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 164 s. [8,2 AH]. - ISBN 978-80-7502-549-4
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%) (editor) - KRÁLIK, Jozef (rec.) - KAČALJAK, Matej (rec.)]
typ výstupu: editovaná kniha; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_03     Ekonomické a priestorové aspekty miestneho zdaňovania / Katarína Liptáková ... [et al.] ; rec. Jiří Dušek, Radoslav Kožiak. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 116 s. [5,80 AH]. - ISBN 978-80-7502-574-6
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (33,34%) - RIGOVÁ, Zuzana (33,33%) - FLAŠKA, Filip (33,33%) - DUŠEK, Jiří (rec.) - KOŽIAK, Radoslav (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AAA

 

V1_04     Alternatívy vedeckého skúmania politiky : z pohľadu vedy o politike, komparatívnej politológie, verejnej politiky, verejnej správy a behaviorálnej ekonómie / Ján Koper, Katarína Liptáková, Lenka Štefániková ; rec. Monika Čambáliková, Tomáš Koziak. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 117 s. [5,88 AH]. - ISBN 978-80-7502-570-8
[KOPER, Ján (37%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (39%) - ŠTEFÁNIKOVÁ, Lenka (24%) - ČAMBÁLIKOVÁ, Monika (rec.) - KOZIAK, Tomáš (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: AAA

 

V1_05     Reflexie teórie a praxe na otázky miestnych daní : zborník vedeckých prác / ed. Katarína Liptáková ; rec. Jozef Králik, Pavel Nečas ... [et al.]. - 1. vyd. - Ostrowiec Świętokrzyski : College of business and entrepreneurship in Ostrowiec, 2019. - 188 s. - ISBN 978-83-64557-45-3
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%) (editor) - KRÁLIK, Jozef (rec.) - NEČAS, Pavel (rec.) - KOŽIAK, Radoslav (rec.) - OLAK, Antoni (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_06     Ľudský potenciál ako faktor endogénneho regionálneho rozvoja / Katarína Liptáková. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2008. - 124 s. - (Studia oeconomica 36). - ISBN 978-80-8083-601-6
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

V2_01     Ekonomická a politická kríza = Economic and political crisis / Katarína Liptáková.
In: Interpolis '22 : recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Interpolis '22 / eds. Eleonóra Kováčová, Patrícia Šimková ... [et al.] ; rec. Pavel Nečas, Natália Kováčová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2022. - ISBN 978-80-557-1996-2. - S. 77-89. Dostupné na: https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/umb.sk/Interpolis_2022/Zborn%C3%ADk_Interpolis_2022.pdf
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_02     Possibilities of Slovak municipalities to participate in regional development in context of globalization / Katarína Liptáková, Zuzana Rigová.
In: Globalization and its socio-economic consequences [elektronický zdroj] : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2020. - ISSN 2261-2424. - Article no. 05013, pp. [1-8]. Dostupné na: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2020/02/shsconf_glob2020_05013/shsconf_glob2020_05013.html
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - RIGOVÁ, Zuzana (50%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; registrované v databáze: Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_03     Korupcia, jej právne a ekonomické aspekty s ohľadom na korupciu na úseku správy daní = Corruption, its legal and economic aspects with regard to corruption in the field of tax administration / Katarína Liptáková, Martin Skaloš.
In: Aktuálne otázky územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky [elektronický zdroj] : elektronický zborník vedeckých štúdií / rec. Jozef Králik, Bernard Pekár. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-447-3. - S. 149-212 [3,60 AH].
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - SKALOŠ, Martin (50%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: ABA

 

V2_04     Informatizácia verejnej správy v kontexte ukladania a správy miestnych daní a miestnych poplatkov = Introduction of information technologies into public administration on context of imposing and administering local taxes and local fees / Tatiana Kubincová, Katarína Liptáková.
In: Aktuálne otázky územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky [elektronický zdroj] : elektronický zborník vedeckých štúdií / rec. Jozef Králik, Bernard Pekár. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-447-3. - S. 269-317 [3,38 AH].
[JAMRICHOVÁ, Tatiana (50%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: ABA

 

V2_05     Pohľad do budúcnosti a naše odporúčania na záver = Future perspectives and our recommendations / Lenka Theodoulides, Katarína Liptáková, Gabriela Nafoussi (Kormancová). kapitola 8.
In: Rozvoj kritického myslenia koučovacím prístupom vo vysokoškolskom prostredí / ed. Helena Kuvíková ; rec. Mária Seková, Alžbeta Brozmanová Gregorová. - 1. vyd. - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum ; Banská Bystrica, 2020. - ISBN 978-80-557-1792-0. - S. 98-101.
[THEODOULIDES, Lenka (34%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (33%) - NAFOUSSI, Gabriela (33%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_06     Možnosti skúmania politológie z behaviorálneho hľadiska = Possibilities of studying political science from a behavioral point of view / Katarína Liptáková.
In: Interpolis '20 / eds. Dominika Cevárová, Tomáš Beňuška ... [et al.] ; rec. Pavel Nečas, Dušan Masár, Andrea Čajková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISBN 978-80-557-1804-0. - S. 84-90.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_07     Financial creditworthiness of Slovak municipalities = Finančná bonita slovenských obcí / Katarína Liptáková, Zuzana Rigová.
In: Interpolis '20 / eds. Dominika Cevárová, Tomáš Beňuška ... [et al.] ; rec. Pavel Nečas, Dušan Masár, Andrea Čajková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISBN 978-80-557-1804-0. - S. 418-428.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - RIGOVÁ, Zuzana (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_08     Nástroje verejnej politiky a výkon miestnej samosprávy na Slovensku = Public policy tools and achievement of local governments in Slovakia / Katarína Liptáková, Jozef Krnáč.
In: Interpolis '18 : zborník vedeckých prác, 15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 15. novembra 2018 / eds. Dominika Cevárová ... [et al.] ; rec. Martina Bolečeková, Dávid Kollár ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1536-0. - online, s. 163-172.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_09     Miestne dane na Slovensku a ich vývoj na príklade miest Prešov a Žilina = Local taxes in Slovakia and their development - case study of the town of Prešov and Žilina / Katarína Liptáková.
In: Acta Iuridica Sladkoviciensia 14. : právnické štúdie / rec. Jarmila Brezinová, Ivan Podhorec. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2019. - ISBN 978-80-7392-314-3. - S. 49-72.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_10     Vplyv informačných technológií na normotvorbu miestnych samospráv na Slovensku = Information technologies’ impact on the process of legislation drafting on a local level in Slovakia / Katarína Liptáková, Jozef Krnáč.
In: Banskobystrické zámocké dni práva : zborník z 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému "Strategické determinanty kreovania právnych noriem", Vígľaš, 22. - 23. november 2018 / zost. Michal Turošík, Monika Némethová, Patrik Kukuľa ; rec. Mojmír Mamojka, Ján Cirák ... [et al.]. Sekcia verejného práva "Vplyv informačných a komunikačných technológií na normy verejného práva". - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1554-4. - S. 204-215.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_11     Význam vybraných nástrojov verejnej politiky pri rozvoji vybraných miestnych samospráv na Slovensku / Krnáč Jozef, Liptáková Katarína. 1.1.
In: Kauzalita rozvoje obcí a regiónů z pohledu integračních procesů, daňové politiky a cestovního ruchu / rec. Ladislav Skořepa, Jaroslav Slepecký. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. - ISBN 978-80-7556-050-6. - S. 11-25 [0,75 AH].
[KRNÁČ, Jozef (50%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_12     Miestne dane na Slovensku (príklad miest Prešov a Žilina) / Krnáč Jozef, Liptáková Katarína. 1.3.
In: Kauzalita rozvoje obcí a regiónů z pohledu integračních procesů, daňové politiky a cestovního ruchu / rec. Ladislav Skořepa, Jaroslav Slepecký. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. - ISBN 978-80-7556-050-6. - S. 35-50 [0,80 AH].
[KRNÁČ, Jozef (50%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_13     Vývoj miestnych daní na príklade mesta Prešov = Development of local taxes - case study of the town Prešov / Katarína Liptáková, Jozef Krnáč.
In: Reflexie teórie a praxe na otázky miestnych daní : zborník vedeckých prác / ed. Katarína Liptáková ; rec. Jozef Králik, Pavel Nečas ... [et al.]. - 1. vyd. - Ostrowiec Świętokrzyski : College of business and entrepreneurship in Ostrowiec, 2019. - ISBN 978-83-64557-45-3. - S. 92-105.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_14     Nástroje verejnej politiky a rozvoj vybraných miestnych samospráv = Public policy tools and the development of selected local governments / Jozef Krnáč, Katarína Liptáková.
In: Reflexie teórie a praxe na otázky miestnych daní : zborník vedeckých prác / ed. Katarína Liptáková ; rec. Jozef Králik, Pavel Nečas ... [et al.]. - 1. vyd. - Ostrowiec Świętokrzyski : College of business and entrepreneurship in Ostrowiec, 2019. - ISBN 978-83-64557-45-3. - S. 153-184.
[KRNÁČ, Jozef (50%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_15     Štvrtá priemyselná revolúcia a miestna samospráva / Katarína Liptáková. 4.
In: Výzvy vo verejnej správe : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 12. 03. 2019 / rec. Soňa Kubincová, Michal Kaliňák. - 1. vyd. - Bratislava : Central European Education Institute, 2019. - ISBN 978-80-7632-048-2. - S. 29-38.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_16     Miestne dane na Slovensku a ich vývoj na príklade mesta Prešov / Katarína Liptáková, Jozef Krnáč. 7.
In: Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska II. / rec. Monika Čambalíková, Ján Koper, Bernard Pekár. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2019. - ISBN 978-80-7392-325-9. - S. 98-118.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_17     Prínos nástrojov verejnej politiky na zabezpečovaní rozvoja vybraných miestnych samospráv / Katarína Liptáková, Jozef Krnáč. 8.
In: Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska II. / rec. Monika Čambalíková, Ján Koper, Bernard Pekár. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2019. - ISBN 978-80-7392-325-9. - S. 119-141.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_18     Prínos činnosti koordinačnej rady pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja biosférickej rezervácie Poľana : 14. kapitola / Liptáková Katarína, Krnáč Jozef.
In: Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska / rec. Monika Čambalíková, Bernard Pekár ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2018. - ISBN 978-80-7392-287-0. - S. 323-366 [2,20 AH].
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_19     Regionálne problémy trhu práce v Banskobystrickom kraji : 15. kapitola / Liptáková Katarína, Krnáč Jozef.
In: Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska / rec. Monika Čambalíková, Bernard Pekár ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2018. - ISBN 978-80-7392-287-0. - S. 367-410 [2,20 AH].
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_20     Mobilita kapitálu v Európskej únii / Katarína Liptáková. 1.2.
In: Kapitál v 21. století - teoretické a praktické aspekty / rec. Marie Hesková, Ladislav Skořepa. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. - ISBN 978-80-7556-031-5. - S. 20-36 [1,05 AH].
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_21     Kompetencie miestnej samosprávy a jej normotvorba v kontexte miestnych daní na Slovensku / Katarína Liptáková.
In: Bratislavské právnické fórum 2018 = Bratislava Legal Forum 2018 : constitutional basis of financial law, collection of papers from the international academic conference 22nd-23rd of February 2018 : ústavnoprávne východiská finančného práva : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 22.-23. februára 2018 / rec. Yana Daudrikh, Tomáš Gábriš ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - ISBN 978-80-7160-475-4. - S. 56-66.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_22     Transformation of territorial self-government in the Slovakia / Jozef Krnáč ... [et al.].
In: Economic problems of Visegrad Group countries and Ukraine : collective monography / rec. I. Mytsenko, I. Khadzhynov. - 1. vyd. - Ternopil : Osadtsa U. V., 2018. - ISBN 978-617-7516-72-8. - Pp. 7-38.
[KRNÁČ, Jozef (25%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (25%) - VITÁLIŠOVÁ, Katarína (25%) - BORSEKOVÁ, Kamila (25%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_23     Transformacija miscevogo samovrjaduvannja u Slovaččyni / Borseková Kamila ... [et al.].
In: Benčmarking regionaľnogo rozbytku krajin schidnoji Jevropy: Bolgarija, Poľšča, Slovaččyna, Ukrajina : monografija / rec. Čužykov V. I., Bulatova O. V. - 1. vyd. - Ternopil : Ternopiľskij nacionaľnyj ekonomičnyj universytet, 2018. - ISBN 978-966-654-486-8. - S. 524-554.
[BORSEKOVÁ, Kamila (25%) - KRNÁČ, Jozef (25%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (25%) - VITÁLIŠOVÁ, Katarína (25%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_24     Prístup štátu k postaveniu biosférických rezervácií v kontexte ústavného a správneho vývoja na území Slovenska / Katarína Liptáková, Jozef Krnáč.
In: 100 rokov od vzniku ČSR : zborník príspevkov zo IV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie "Banskobystrická škola právnych dejín", konanej v dňoch 22.- 23. marca 2018 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / ed. Zuzana Mičková ; rec. Tomáš Gábriš, Michal Turošík ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1490-5. - S. 250-256.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_25     Communal self-governments' elections in the Slovakia and its chosen aspects / Katarína Liptáková, Jozef Krnáč.
In: CERS 2017 : conference proceedings : 6th Central European conference in regional science, 20-22 September 2017, Banská Bystrica / eds. Kamila Borseková, Anna Vaňová, Katarína Vitálišová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, 2017. - ISBN 978-80-557-1335-9. - online, pp. 53-61. Dostupné na: http://www.cers.umb.sk/wp-content/uploads/proceedings/06-communal-self-governments-elections-in.pdf
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_26     Behaviorálna analýza v ekonómii, politológii a práve / Katarína Liptáková. 3, Behaviorálna ekonomická analýza práva.
In: Nedogmatická právna veda : od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu / rec. Róbert Jáger, Daniel Krošlák. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-7552-951-0. - S. 160-181 [1,10 AH].
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_27     Korupcia vo verejnej správe / Katarína Liptáková.
In: Korupcia interdisciplinárne [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z konferencie Právo a ekonómia: výzvy a príležitosti, konanej 20. októbra 2017 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / rec. Rudolf Kasinec, Daniel Krošlák. - 1.vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-8168-771-6. - online, s. 247-274. Dostupné na: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPSV/obrazky/Zbornik_prispevkov_Korupcia_interdisciplinarne_ebook.pdf
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_28     Regulation of territorial development through tax policy of local authorities in the Slovak Republic / Liptáková Katarína, Krnáč Jozef.
In: Economic theory and practice 2017 : book of abstracts : ETAP 2017, international scientific conference, Banská Bystrica, 3. - 4. októbra 2017 / ed. Martin Boďa. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2017. - ISBN 978-80-557-1277-2. - online, s. 31-32.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: abstrakt z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFH

 

V2_29     Strategické plánovanie orgánov miestnych samospráv na Slovensku po komunálnych voľbách v roku 2014 v kontexte trvalej udržateľnosti / Katarína Liptáková, Jozef Krnáč. kapitola 1.2.
In: Nástroje a aktuální problémy regionální politiky / rec. Darja Holátová, Emanuel Pecka. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola regionálních studií, 2016. - ISBN 978-80-87472-99-6. - S. 14-22.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_30     Zamestnanosť ako dôležitý aspekt trvalo udržateľného rozvoja regiónov Slovenska / Krnáč Jozef, Liptáková Katarína. kapitola 4.2.
In: Zaměstnanost a trh práce - česko-slovenské zkušenosti = Employment and labour market - Czech and Slovak experience / rec. Jiří Alina, Ladislav Skořepa. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. - ISBN 978-80-7556-013-1. - S. 71-77.
[KRNÁČ, Jozef (50%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_31     Význam strategického plánovania miestnych samospráv na Slovensku po komunálnych voľbách v roku 2014 = Strategic planning importance of local governments in Slovakia after the local elections in 2014 / Jozef Krnáč, Katarína Liptáková.
In: Ľudský kapitál a spoločnosť : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice dňa 6. októbra 2016 / rec. Mária Adamcová, Viktória Bobáková ... [et al.]. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - ISBN 978-80-8152-473-8. - S. 123-129.
[KRNÁČ, Jozef (50%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_32     Niektoré problémy rozvoja ľudských zdrojov vo vybranej inštitúcii verejnej správy = Some problems of human resources development in selected public administration institution / Katarína Liptáková, Jozef Krnáč.
In: Ľudský kapitál a spoločnosť : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice dňa 6. októbra 2016 / rec. Mária Adamcová, Viktória Bobáková ... [et al.]. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - ISBN 978-80-8152-473-8. - S. 147-154.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_33     Európska verejná správa / Katarína Liptáková. 2. kapitola.
In: Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy / ed. Michal Klučiarovský ; rec. Josef Abrhám, Andrea Jankurová. - 1. vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. - ISBN 978-80-8167-060-2. - S. 37-55.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_34     Zhodnotenie niektorých aspektov komunálnych volieb do orgánov miestnych samospráv 2014 v nadväznosti na nové programovacie obdobie / Katarína Liptáková, Jozef Krnáč.
In: Aktuálne výzvy a problémy verejnej správy 2. : perspektívy komunálnej politiky na Slovensku po voľbách v roku 2014 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej dňa 28. mája 2015 v Košiciach / zost. Drahomíra Ondrová, Veronika Džatková ; rec. Igor Palúš, Drahomíra Ondrová ... [et. al]. 2. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015. - ISBN 977-80-8152-344-1. - S. 82-90.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_35     Prínos verejno - súkromného partnerstva pre komunálny rozvoj : (v Biosférickej rezervácii Poľana) / Jozef Krnáč, Katarína Liptáková.
In: Aktuálne výzvy a problémy verejnej správy 2. : perspektívy komunálnej politiky na Slovensku po voľbách v roku 2014 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej dňa 28. mája 2015 v Košiciach / zost. Drahomíra Ondrová, Veronika Džatková ; rec. Igor Palúš, Drahomíra Ondrová ... [et. al]. 2. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015. - ISBN 977-80-8152-344-1. - S. 136-146.
[KRNÁČ, Jozef (50%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_36     Endogénny regionálny rozvoj a podpora rozvoja regiónov / Katarína Liptáková.
In: Vybrané ekonomické aspekty regionálneho rozvoja východného Slovenska : workshop k projektu VEGA č. 1/2553/05, Košice, 10.1.2008 / rec. Mária Farkašovská, Martin Vološin ... [et al.] [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-225-2486-5. - CD-ROM, s. 91-94.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_37     Verejná správa v niektorých krajinách Európskej únie / Katarína Jasaňová.
In: Scientific Papers II. : sborník vědeckých prací University Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2007. - ISBN 978-80-7194-936-7. - ISSN 1211-555X. - S. [1-4].
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_38     Human capital as one of factor regional development = Ľudský kapitál ako jeden z faktorov regionálneho rozvoja / Katarína Liptáková.
In: Book of abstracts : 2nd central european Conference in regional Science, Nový Smokovec, October 10.-13. 2007. - Košice : Technická univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8073-878-5. - S. 59.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: abstrakt z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFE

 

V2_39     Ľudský kapitál ako jeden z faktorov regionálneho rozvoja / Katarína Liptáková.
In: Acta Oeconomica No 21 : ekonomická teória a prax "Dnes a zajtra 2" : proceedings of articles from international conference Economic Theory and Practice, Banská Bystrica, 15. 2. 2007 / zost. Ľuboš Elexa ; rec. Juraj Nemec, Oto Košík ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-8883-407-4. - S. 94-102.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_40     Ľudský potenciál v regionálnom rozvoji / Katarína Liptáková.
In: Lidský kapitál a investice do vzdělání : sborník z výroční 10. mezinárodní vědecké konference, Praha, 5. - 6. prosince 2007. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2007. - ISBN 978-80-86754-95-6. - CD-ROM, s. [1-7].
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_41     Vzdelanostná úroveň a kvalifikácia podnikateľov a využívanie kontinuálneho vzdelávania / Katarína Liptáková, Martina Harazinová, Jozef Krnáč.
In: Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov / rec. Jozef Búšik, Jan Malinovský. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2007. - ISBN 978-80-225-2358-5. - S. 229-250  [1,15 AH].
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (34%) - HARAZINOVÁ, Martina (33%) - KRNÁČ, Jozef (33%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: ABD

 

V2_42     Ľudský potenciál ako jeden z faktorov regionálneho rozvoja / Katarína Liptáková.
In: Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi / rec. Jiří Beck, Jiří Kern ... [et al.]. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-7043-632-5. - S. 17-21.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]. - Vyšlo aj: LIPTÁKOVÁ, Katarína. Ľudský potenciál ako jeden z faktorov regionálneho rozvoja. In CERS 2007 : 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice : Technical University of Košice, 2007. ISBN 978-80-8073-957-7, pp. 609-613.
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_43     Vzdelanostný prieskum malého a stredného podnikania na Slovensku / Katarína Jasaňová.
In: New Members - New Challenges for the European Regional Development Policy : International Conference Proceedings, Novyý Smokovec - Vysoké Tatry 27th - 30th September 2006 / Technical University of Košice - Faculty of Economics. - Košice : Technická univerzita, 2006. - ISBN 80-225-2060-8. - S. 154-158.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_44     Bűrgerservice ako inštitúcia verejnej správy a jej úloha v regionálnom rozvoji : (na príklade spolkovej republiky Hessensko) / Katarína Jasaňová.
In: Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení : sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů / editor Svatava Nunvářová, Irena Opluštilová. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4148-X. - S. 88-96.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_45     Vzdelanostný prieskum malého a stredného podnikania na Slovensku = Educational Research of small and medium Enterprise on Slovakia / Katarína Jasaňová.
In: Regionalistické perspektívy : zborník referátov a diskusných príspevkov z I. vedeckej a pedagogickej konferencie s medzinárodnou účasťou "Regionalistické perspektívy 2006", konanej v dňoch 2.- 3. 2. 2006 v Lučenci / zostavovateľ Viera Papcunová, Ivana Gecíková [CD-ROM]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. - ISBN 80-8069-723-X. - S. 53-59.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_46     Regional development and human potentials in European Union = (Regionálny rozvoj a ľudský potenciál v Európskej únii) / Katarína Jasaňová.
In: New members - new challenges for the european regional development policy : 27.-30. september 2005 Nový Smokovec - Vysoké Tatry. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005. - S. 14.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: abstrakt z podujatia; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: AFG

 

V2_47     Ľudský potenciál a jeho úloha v sociálno-ekonomickom rozvoji Košického kraja / Katarína Jasaňová.
In: Študentské vedecké fórum 2004 : anotácie prác, [vedecká konferencia, Banská Bystrica] / zost. Mária Uramová ; rec. Marian Gúčik, Ľubica Švantnerová ... [et al.]. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2004. - ISBN 80-8055-963-5. - S. 36.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: abstrakt z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFH

 

V2_48     Sociálne služby a služby zamestnanosti v SR - objektivizácia deľby práce medzi štátnou správou a samosprávou / Katarína Jasaňová.
In: Konkurence ve veřejném sektoru. Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru : sborník referátů z teoretického semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie ESM MU v Brně / rec. Miroslav Krč. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3359-2. - S. 112-116.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_49     Ženy na trhu práce v SR / Katarína Jasaňová.
In: Sféry ženy : Právne, politické a ekonomické vedy : Banská Bystrica, 18. - 19. máj 2004 / rec. Dalibor Vlček. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2004. - ISBN 80-8083-001-0. - S. 32-37.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_50     Ľudský subjekt a rozvoj územia / Katarína Jasaňová.
In: Acta Oeconomica No 15 : etika v ekonomickom prostredí 2 / ved. red. Helena Kuvíková. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2003. - ISBN 80-8055-798-5. - S. 146-151.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_51     Kľúčové subjekty regionálneho rozvoja a efektívnosť rozvoja regiónu / Katarína Jasaňová.
In: Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů / rec. Miroslav Krč. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - ISBN 80-210-3192-1. - S. 248-260.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_52     Platobné karty a vysokoškoláci / František Sudzina, Katarína Jasaňová.
In: EDAMBA 2003 : 6. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov, Bratislava 2003. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2003. - ISBN 80-225-1743-7. - S. 433-437.
[SUDZINA, František (50%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_53     Teória ľudského kapitálu / Katarína Jasaňová.
In: Acta Oeconomica Cassoviensia. No 6. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. - ISBN 80-225-1566-3. - S. 94-102.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_54     Regionálny rozvoj v podmienkach slovenských samospráv / Katarína Jasaňová, Jozef Krnáč, Eva Sekerešová.
In: Stály rozvoj regiónov: skúsenosti, problémy, perspektívy. - Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2002. - ISBN 80-89040-18-7. - S. 121-132.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (34%) - KRNÁČ, Jozef (33%) - SEKEREŠOVÁ, Eva (33%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_55     Koordinácia aktivít kľúčových subjektov regiónu / Katarína Jasaňová, Jozef Krnáč, Eva Sekerešová.
In: Teória a prax verejnej správy : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice, 25. - 26. 10. 2002 / zost. Ladislav Lovaš ; rec. Dagmar Fillová, Viktória Bobáková, Jaroslav Chovanec. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2002. - ISBN 80-7097-519-9. - S. 142-149.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (25%) - KRNÁČ, Jozef (50%) - SEKEREŠOVÁ, Eva (25%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_56     Ľudský kapitál a jeho význam v rozvoji ľudskej spoločnosti / Katarína Jasaňová.
In: Acta Oeconomica No 8 / vedec. red. Juraj Nemec; red. rada František Lipták; Mária Uramová; rec. Milan Šulek, Ján Lukáč Veverka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. - ISBN 80-8055-593-1. - S. 31-33.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_57     Leadership styles and future managers / Alena Bašistová, Katarína Jasaňová, František Sudzina.
In: Application of management theory in practice [elektronický zdroj] : proceedings of seminar, June 14, 2002, Košice / rec. Ján Ferjenčík, Vladimír Gazda ... [et al.]. - 1.vyd. - Bratislava : ES EU, 2002. - ISBN 80-225-1557-4. - CD-ROM, s. 36-49. Dostupné na: www.euke.sk/skola/kat_a_strediska/kat_manazmentu/konferencia.html
[BAŠISTOVÁ, Alena (34%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (33%) - SUDZINA, František (33%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_58     Vnútroregionálne disparity Košického kraja / Katarína Jasaňová.
In: Modernizácia verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Košice 26.10.-27.10.2001 / rec. Mária Hencovská, Mária Mičaninová ... [et al.]. - 1. vyd. - Košice : Fakulta verejnej správy UPJŠ, 2002. - ISBN 80-7097-479-6. - S. 283-293.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_59     Ľudský kapitál, ľudský potenciál a ich vzájomný vzťah / Katarína Jasaňová.
In: Študentské vedecké fórum 2001. Anotácie prác. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2001. - ISBN 80-8055-495-1. - S. 30-31.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: abstrakt z podujatia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AFH

 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V3_01     Helyi adók jogi szabályozása és gazdasági rendszere Szlovákiában = Regulation and economic system of local governments taxes in Slovakia / Katarína Liptáková ... [et al.].
In: Glossa Iuridica. - Budapešť : Károli Gáspár Református Egyetem Állam, 2022. - ISSN 2064-6887. - Vol. 9, no. 3-4 (2022), pp. 25-47 [1,15 AH]. Dostupné na: https://ajk.kre.hu/images/doc2022/glossa/2022IX34/GI_2022_3-4_025-047.pdf
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (33%) - HORBULÁK, Zsolt (34%) - LENTNER, Csaba (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; študijný odbor: politické vedy, ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_02     Financial assumptions of Slovak municipalities for their active participation in regional development / Katarína Liptáková, Zuzana Rigová.
In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. - Litva : Entrepreneurship and sustainability center, 2021. - ISSN 2345-0282. - Vol. 8, no. 4 (2021), s. 312-330. 
(2021: JCI - 0.54, JCI kvartil - Q3, AIS - 0.210, SNIP - 1.570). Dostupné na: https://jssidoi.org/jesi/uploads/articles/32/Liptakova_Financial_assumptions_of_Slovak_municipalities_for_their_active_participation_in_regional_development.pdf
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - RIGOVÁ, Zuzana (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADM

 

V3_03     Regional differences in revenues from local taxes in comparison to the socio-economic level of the regions of the Slovak Republic / Filip Flaška ... [et al.].
In: DANUBE : law, economics and social issues review. - Warsaw : De Gruyter Poland, 2021. - ISSN 1804-6746. - Vol. 12, no. 3 (2021), pp. 197-211. 
(2021: CiteScore - 0.7, SJR - 0.191, SJR kvartil - Q3, SNIP - 0.47). Dostupné na: https://sciendo.com/article/10.2478/danb-2021-0013
[FLAŠKA, Filip (35%) - RIGOVÁ, Zuzana (25%) - KOLOŠTA, Stanislav (20%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (20%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: SCOPUS; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: ADM

 

V3_04     Možnosti kvantifikovania korupcie vo verejnom sektore na Slovensku a v Českej republike = Options for quantitation public sector corruption in Slovakia and in the Czech Republic / Katarína Liptáková.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISSN 1335-2741. - Roč. 23, č. 1 (2020), s. 81-102. 
(2020: JCI - 0.20, JCI kvartil - Q4, AIS - 0.043). Dostupné na: www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2020/1-2020/katarina-liptakova.html
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADN

 

V3_05     Mobilita práce ako výrobného faktora vo vybraných krajinách Európskej únie = Labour mobility as production factor in selected European union countries / Katarína Liptáková.
In: Ekonomické rozhľady. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2017. - ISSN 0323-262X. - Roč. 46, č. 1 (2017).
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_06     Regionálne disparity trhu práce v Banskobystrickom kraji = Labour market disparities in the Banská Bystrica region / Katarína Liptáková.
In: Ekonomické rozhľady. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. - ISSN 0323-262X. - Roč. 46, č. 3 (2017), s. 245-272.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_07     Some aspects of communal self-governments´ elections = Niektóre aspekty komunalnych wyborów samorządowych / Katarína Liptáková, Jozef Krnáč.
In: Progress in Economic Sciences : Rocznik Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile [elektronický zdroj]. - Pila : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2016. - ISSN 2300-4088. - online, č. 3 (2016), s. 75-84. Dostupné na: http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/issue/archive
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_08     Historical water reservoirs in the vicinity of Banská Štiavnica / Katarína Liptáková.
In: Geografické informácie = Geographical information : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. - ISSN 1337-9453. - Roč. 20, č. 2 (2016), s. 587-597.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V3_09     Niektoré inštitúcie a dohovory ovplyvňujúce európsku verejnú správu = Einige Institutionen un die Europäische öffentliche Verwaltung beeinflussenden Vereinbarungen / Katarína Liptáková.
In: Revue spoločenských a humanitných vied [elektronický zdroj] : vedecko-odborný, recenzovaný, on line elektronický časopis pre problematiku spoločenských a humanitných vied. - 1.vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. - ISSN 1339-259X. - Roč. 4, č. 1-2 (2016), s. [1-9]. Dostupné na: https://revue.vsdanubius.sk/sites/default/files/Lipt%C3%A1kov%C3%A1%20-%20Niektor%C3%A9%20in%C5%A1tit%C3%BAcie%20a%20dohovory_1.pdf
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_10     Ľudské zdroje vo verejnej správe = Human resource in public administration / Katarína Liptáková.
In: Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2015. - ISSN 1337-2955. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 60-67.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_11     Cesta k šetreniu  času i peňazí občana : fungovanie Bürgerservice ako inštitúcie verejnej správy v Nemecku / Katarína Liptáková.
In: Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu / Ministerstvo vnútra SR, Bratislava. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2007. - ISSN 1335-7883. - Roč. 62, č. 4 (16. februára 2007), s. 16-19. Dostupné na: http://www.e-obce.sk/clanok.html?id=205&akcia
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_12     Rozvoj územia a ľudský potenciál = Territorial Development and Human Potentials / Katarína Jasaňová.
In: Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici : = the scientific journal of the Faculty of Economics Matej Bel University Banská Bystrica = = The Journal of economics and social research. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2005. - ISSN 1335-7069. - Roč. 6, č. 2 (2005), s. 158-165.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: ADF

 

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

P1_01     Fostering critical thinking in higher education through a coaching approach: theory and practical applications / Lenka Theodoulides, Miriam Niklová ... [et al.] ; rec. Jaroslav Ďaďo, Mária Hudáková ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - 79 s. [6,42 AH]. - ISBN 978-80-557-1800-2. Dostupné na: https://repo.umb.sk/xmlui/handle/123456789/97
[THEODOULIDES, Lenka (28%) - HAVIAR, Miroslav (4%) - NIKLOVÁ, Miriam (24%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (21%) - NAFOUSSI, Gabriela (23%) - ĎAĎO, Jaroslav (rec.) - HUDÁKOVÁ, Mária (rec.) - ĎURIAN, Jozef (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: ACB

 

P1_02     Verejná politika a úloha občana v nej / Katarína Vitálišová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 166 s. [7,99 AH]. - ISBN 978-80-557-1248-2
[VITÁLIŠOVÁ, Katarína (65%) - KOŽIAK, Radoslav (23%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (6%) - KRNÁČ, Jozef (6%)]
typ výstupu: skriptum; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: BCI

 

P1_03     Verejná správa a regionálny rozvoj / Jozef Krnáč, Radoslav Kožiak, Katarína Liptáková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Ekonómia, občianske združenie, 2008. - 258 s. [12,95 AH]. - ISBN 978-80-8083-695-5
[KRNÁČ, Jozef (85%) - KOŽIAK, Radoslav (10%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (5%)]
typ výstupu: skriptum; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: BCI

 

P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta

P2_01     Podstata a význam koučovania v procese vzdelávania zameraného na rozvoj kritického myslenia = Importance of coaching in education focused on critical thinking development / Katarína Liptáková. kapitola 5.
In: Rozvoj kritického myslenia koučovacím prístupom vo vysokoškolskom prostredí / ed. Helena Kuvíková ; rec. Mária Seková, Alžbeta Brozmanová Gregorová. - 1. vyd. - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum ; Banská Bystrica, 2020. - ISBN 978-80-557-1792-0. - S. 59-73 [1,70 AH].
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: domáci; oblasť výskumu: pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: ACD

 

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

O2_01     Emberi erőforrás menedzsment Szlovákiában egy közoktatási példa alapján = Manažment ľudských zdrojov na Slovensku podľa príkladu verejného školstva / Katarína Liptáková, Ingrid Szabó.
In: Trendek és tendenciák a kelet - Európai emberi erőforrás menedzsmentben / ed. József Poór, Pál Bóday, Zsuzanna Kispál-Vitai. - Komárom : Selye János Egyetem, 2009. - ISBN 978-80-89234-76-9. - S. 283-296.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - SZABÓ, Ingrid (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_02     Miestna samospráva v niektorých krajinách Európskej únie / Katarína Jasaňová.
In: Veřejná ekonomika a správa 2005 : sborník příspěvků VI. ročníku mezinárodní konference. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2005. - ISBN 80-248-0876-5. - S. [9 s.].
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_03     Verejná správa v jednotlivých krajinách Európskej únie / Katarína Jasaňová.
In: Veřejná ekonomika a správa 2005 : sborník z 6. mezinárodní konference. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita. - ISBN 80-248-0876-5. - S. 22-23.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_04     Euroregión Slaná - Rimava : (skúsenosti a perspektívy) / Katarína Jasaňová.
In: Regionálny rozvoj Slovenska  v európskych integračných kontextoch. - Bratislava : Interlingua, 2004. - ISBN 80-85544-37-7. - S. 151-158.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: kapitola; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: BBB

 

O2_05     Najnovšie poznatky o sociálno-ekonomickom rozvoji Košického kraja / Katarína Jasaňová.
In: Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave / redakčná úprava Rudolf Sivák. - Bratislava : Ekonomická univerzita, národohospodárska fakulta, 2003. - ISBN 80-225-2218-X. - S. 225.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_06     Krátkodobý program podpory zamestnanosti mladých ľudí / Katarína Jasaňová.
In: Teoretické a metodické otázky analýz veřejných výdajových programů. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002. - ISBN 80-210-2816-5. - S. 70-73.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_07     Teória ľudského kapitálu a rozvoj územia / Katarína Jasaňová.
In: Lidský kapitál a investice do vzdělání : Sborník z 5.ročníku mezinárodní konference 24.-25. září, 2002. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2002. - ISBN 80-238-9734-9. - S. 150-156.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_08     Regionálny rozvoj slovenských samospráv v kontexte celospoločenského rozvoja / Katarína Jasaňová, Jozef Krnáč.
In: National and regional economics [elektronický zdroj] : international conference proceedings, September 5-7, 2002 Herľany. 4. - 1.vyd. - Košice : Technická univerzita, 2002. - ISBN 80-7099-923-3. - CD-ROM, s. 226-234.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_09     Regionálny rozvoj v podmienkach slovenských samospráv = Regional development in Slovak municipalities / Katarína Jasaňová, Jozef Krnáč.
In: Vyspelé regióny - silný štát : zborník z konferencie, Banská Bystrica, 14. - 15. mája 2002. - Bratislava : Ústav vzdelávania a služieb, 2002. - S. [1-12].
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (50%) - KRNÁČ, Jozef (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_10     Úloha a význam ľudského činiteľa v rozvoji územia (aspekt teritoriálneho marketingu) / Katarína Jasaňová.
In: Ekonomika firiem 2001 : Zborník z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Ekonomická univerzita. - ISBN 80-225-1446-2. - S. 278-283.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

O3_01     Zbližovanie reálneho a potenciálneho. Ľudský potenciál ako jeden z významných faktorov regionálneho rozvoja / Katarína Liptáková.
In: Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu / Ministerstvo vnútra SR, Bratislava. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2007. - ISSN 1335-7883. - Roč. 62, č. 25-26 (7. decembra 2007), s. 32-34.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_02     Recenzia na knihu: Postdemokracia ako proces hľadania novej kvality demokracie = Book review: Post-democracy as a process for searching for a newquality of democracy / Katarína Liptáková.
In: Politické vedy = journal for political science, modern history, international relations, security studies : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2021. - ISSN 1335-2741. - Roč. 24, č. 1 (2021), s. 235-240. 
(2021: JCI - 0.14, JCI kvartil - Q4, AIS - 0.039).
Recenzia na: Postdemokracia ako proces hľadania novej kvality demokracie / rec. Monika Čambáliková, Ján Liďák. 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2019. - ISBN 978-80-206-1849-8. Dostupné na: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2021/1-2021/katarina-liptakova.html
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_03     Recenzia na knihu: Verejné politiky a modely územného usporiadania V4 = Book review: Public policies and territorial configuration´s models of V4 countries / Katarína Liptáková.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISSN 1335-2741. - Roč. 21, č. 3 (2018), s. 223-227. 
(2018: JCI - 0.25, JCI kvartil - Q4).
Recenzia na: Verejné politiky a modely územného usporiadania krajín V4 / Natália Kováčová, Simona Kováčová ; rec. Monika Čambáliková, Antoni Olak. 1. vyd. - Ostrowiec Świetokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2017. - ISBN 978-83-64557-28-6
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]. - Recenzia je evidovaná v databáze WoS.
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_04     Recenzia na knihu: Verejná politika a verejná kontrola = Book review: Public policy and public control / Katarína Liptáková.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISSN 1335-2741. - Roč. 19, č. 1 (2016), s. 270-274.
Recenzia na: Public policy and public control / ed. Peter Terem ; rec. Oskar Novotný, Katarína Liptáková. Part 1, Part 2. 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0979-6
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]. - Rezencia je evidovaná v databáze WoS.
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_05     J. Medveď, J. Nemec a kol.: Základy verejných financií / Katarína Liptáková.
In: Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici : = the scientific journal of the Faculty of Economics Matej Bel University Banská Bystrica = The Journal of economics and social research. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2007. - ISSN 1335-7069. - Roč. 8, č. 2 (2007), s. 192-193.
Recenzia na: Základy verejných financií / Jozef Medveď, Juraj Nemec a kolektív ; rec. František Ochrana, Ivan Malý, Leoš Vítek. - Bratislava : Sprint - vydavateľská, filmová a reklamná agentúra, 2007. - ISBN 978-80-89085-84-2
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_06     Prax ukazuje, že problémy pretrvávajú : tendencie reformy verejnej správy v krajinách strednej a východnej Európy / Katarína Jasaňová.
In: Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu / Ministerstvo vnútra SR, Bratislava. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2006. - ISSN 1335-7883. - Roč. 61, č. 23 (2006), s. 16-17.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_07     Efektívnejšie služby zamestnanosti : nové územné úrady majú šancu byť miestom skutočného sprostredkovania práce / Katarína Jasaňová.
In: Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2004. - ISSN 1335-7883. - Roč. 59, č. 15-16 (2004), s. 12-13.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_08     Šance majú aj problémové regióny = vnútorný potenciál a vonkajšie prostredie Euroregiónu Slaná-Rimava / Katarína Jasaňová.
In: Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu / Ministerstvo vnútra SR, Bratislava. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2004. - ISSN 1335-7883. - Roč. 59, č. 5 (2004), s. 16-17.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_09     Problémom regiónov je nezamestnanosť : jedným zo spôsobov riešenia je podpora malého a stredného podnikania / Katarína Jasaňová.
In: Verejná správa. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2002. - ISSN 1335-7883. - Roč. 57, č. 23 (2002), s. 23.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_10     Možné zdroje všeobecnej nestability : vnútroregionálne nerovnomernosti a rozdiely v Košickom kraji / Katarína Jasaňová.
In: Verejná správa. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2002. - ISSN 1335-7883. - Roč. 57, č. 22 (2002), s. 22-23.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: BDF

 

I1 Iný výstup publikačnej činnosti ako celok

I1_01      Spoločenský a diplomatický protokol : učebné texty ku kurzu a výuke externého štúdia / Anna Vaňová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, OZ Ekonómia, 2008. - 81 s. [4,05 AH]
[VAŇOVÁ, Anna (25%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (25%) - MAKOVNÍK, Tomáš (25%) - KOŽIAK, Radoslav (25%)]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: GII

 

I1_02      Spoločenský a diplomatický protokol : učebné texty ku kurzu (1., 2. roč. Bc. EMP, 2.r. Bc. - CR, 3. roč. ERMSP)) / Anna Vaňová, Katarína Jasaňová, Radoslav Kožiak, Tomáš Makovník. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Občianske združenie EKONÓMIA, 2007. - [74 s.] [3,70 AH]
[VAŇOVÁ, Anna (42%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (13%) - KOŽIAK, Radoslav (20%) - MAKOVNÍK, Tomáš (25%)]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: GII

 

I1_03      Spoločenský a diplomatický protokol : učebné texty ku kurzu (1., 2. roč. Bc. EMP, 2.r. Bc. - CR, 3. roč. ESÚ) / Anna Vaňová, Katarína Jasaňová, Radoslav Kožiak, Tomáš Makovník. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Občianske združenie EKONÓMIA, 2006. - [74 s.] [3,70 AH]
[VAŇOVÁ, Anna (42%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (13%) - KOŽIAK, Radoslav (20%) - MAKOVNÍK, Tomáš (25%)]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: GII

 

I2 Iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka

I2_01      Human resources management and Regional Development / Katarína Liptáková.
In: New Trends and Tendencies in human Resource Management - east meets West. - Pécs : Universitas Quinqueecclesiensis, 2008. - 6 slidov.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: časti, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: GII

 

I3 Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu

I3_01      Odmeňovanie v organizáciách miestnej štátnej správy / Katarína Jasaňová.
In: Manažment v teórii a praxi : on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente / Katedra manažmentu na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach [online]. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univezita v Bratislave, 2006. - ISSN 1336-7137. - Roč. 2, č. 2 (2006), s. 36-43. Dostupné na: http://casopisy.euke.sk/mtp/
[LIPTÁKOVÁ, Katarína]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: GHG

 

XX Nie je predmetom evidencie od 2022

XX_01     Riešenie niektorých problémov podpory rozvoja regiónov : projekt VEGA č. 1/2553/05 : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu / Bačová Monika ... [et al.]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. - 12 s.
[BAČOVÁ, Monika (10%) - DAŇKOVÁ, Alena (9%) - PÉTROVÁ, Rozália (9%) - BRIČOVÁ, Zuzana (9%) - DROPPA, Milan (9%) - KRŠÁK, Branislav (9%) - LEJKOVÁ, Zuzana (9%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (9%) - STRIČÍK, Michal (9%) - VÝROST, Tomáš (9%) - VÝROSTOVÁ, Eva (9%)]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: GAI

 

XX_02     Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov : záverečná súhrnná správa za rok 2005 za úlohu / Milan Buček ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2006. - 149 s.
[BUČEK, Milan - TVRDOŇ, Jozef - IVANIČKOVÁ, Alžbeta - ŠIKULA, Milan - SLIMÁK, Dušan - ŠVANTNEROVÁ, Ľubica - VLČKOVÁ, Viera - SEKEREŠOVÁ, Eva - KOŽIAK, Radoslav - DŽUPKA, Peter - URBANČÍKOVÁ, Nataša - ŠIPIKAL, Miroslav - DELINA, Radoslav - PÁSTOR, Rudolf - ŽÁRSKA, Elena - MIŠÚNOVÁ, Ema - ČAPKOVÁ, Soňa - REHÁK, Štefan - ŠEBOVÁ, Miriam - ŠEBO, Juraj - ANTAL, Milan - HAMALOVÁ, Marta - HARAZÍNOVÁ, Martina - PAPÁNKOVÁ, Stanislava - ŤAPÁK, Maroš - DÚBRAVA, Juraj - ŠIMKOVÁ, Helena - BÍLÁ, Anna - LIPTÁKOVÁ, Katarína - KRNÁČ, Jozef - BLAHÚTOVÁ, Jana - VERČEKOVÁ, Jana]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AGI

 

XX_03     Ľudský potenciál a rozvoj územia : dizertačná práca / Katarína Jasaňová ; školiteľ: Mária Uramová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2004. - 157 s.
[LIPTÁKOVÁ, Katarína (100%) - URAMOVÁ, Mária]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: DAI

 

XX_04     Sociálno-ekonomická analýza mikroregiónu Suchodolie / Lenka Golianová, Katarína Jasaňová ... [et al.]. - [Nitra] : Združenie Mikroregiónu Zlatníckej doliny Suchodolie, 2003. - 123 s. [6,15 AH]
[GOLIANOVÁ, Lenka (20%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (20%) - KRNÁČ, Jozef (40%) - ŽELINSKÁ, Marta (20%)]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: GAI

 

XX_05     Marketingová štúdia Euroregiónu Slaná - Rimava / Magdaléna Bernátová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2002. - 75 s. [3,75 AH]
[ČAPKOVÁ, Soňa (10%) - BLAHÚTOVÁ, Jana (9%) - GOLIANOVÁ, Lenka (9%) - CHOVANCOVÁ, Eva (9%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (9%) - KRNÁČ, Jozef (9%) - KOŽIAK, Radoslav (9%) - KOLOŠTOVÁ, Alica (9%) - SEKEREŠOVÁ, Eva (9%) - ŠVIHLOVÁ, Dana (9%) - ŽELINSKÁ, Marta (9%)]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: GAI