Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Publikačná činnosť

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

V1_01     Slovensko a slovenský národ v premenách času pri hľadaní svojej národnej identity a cesty k samostatnosti / Branislav Kováčik, Juraj Kalický, Mária Badinská ; rec. Peter Horváth, Antoni Olak ... [et al.]. - 1. vyd. - Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2018. - 183 s. [11,49 AH]. - ISBN 978-83-64557-36-1
[KOVÁČIK, Branislav (34%) - KALICKÝ, Juraj (33%) - BADINSKÁ, Mária (33%) - HORVÁTH, Peter (rec.) - OLAK, Antoni (rec.) - ONDRIA, Peter (rec.) - ZBOINA, Bożena (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AAA

 

V1_02     Rozširovanie, bezpečné a prosperujúce susedské prostredie EÚ : zborník príspevkov z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009 / ed. Daniel Šmihula, Peter Mišík, Branislav Kováčik ; rec. Martin Klus, Igor Kosír. - 1. vyd. - Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, 2010. - 350 s. - ISBN 978-80-8106-022-9
[ŠMIHULA, Daniel (editor) - MIŠÍK, Peter (editor) - KOVÁČIK, Branislav (editor) - KLUS, Martin (rec.) - KOSÍR, Igor (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_03     Młoda Politologia / ed. Wojciech Saletra ... [et al.] ; rec. Ján Koper, Ełżbieta Trafiałek, Branislav Kováčik. - 1. vyd. - Kielce : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. - ISBN 978-83-928288-8-4
[SALETRA, Wojciech (editor) - JAROSIŃSKI, Janusz (editor) - KOPER, Ján (editor) - MIERNIK, Rafal (editor) - KOVÁČIK, Branislav (editor) - VASIĽKOVÁ, Adriana (editor) - CYRAN, Anna (editor) - JAROSIŃSKI, Janusz (editor) - KOPER, Ján (rec.) - TRAFIAŁEK, Ełżbieta (rec.) - KOVÁČIK, Branislav (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_04     Moderné teórie demokracie - kritická analýza vybraných modelov / Branislav Kováčik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2009. - 175 s. - ISBN 978-80-8083-846-1
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

V2_01     Možnosti využitia švédskej skúsenosti v procese reformy verejnej správy na Slovensku / Branislav Kováčik.
In: MendelNet 2002/2003. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. - ISBN 80-7302-046-7. - S. 130-133.
[KOVÁČIK, Branislav]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_02     Inštitucionálna reforma EÚ / Branislav Kováčik.
In: Demokracie a Evropa v době globalizace. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. - ISBN 80-210-3301-0. - S. 192-196.
[KOVÁČIK, Branislav]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFA

 

V2_03     Northern sea route : geopolitical importance / Ján Koper, Branislav Kováčik, Rudolf Kucharčík.
In: The handbook of the Arctic : a broad and comprehensive overview. - 1. vyd. - Singapur : Palgrave Macmillan, 2022. - ISBN 978-981-16-9249-9. - Pp. 1-14 [1,13 AH]. Dostupné na: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-9250-5_28-1
[KOPER, Ján (33%) - KOVÁČIK, Branislav (33%) - KUCHARČÍK, Rudolf (34%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy, právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_04     Strategic guidance for Biden's Administration in the run-up to a new US National Security Strategy - the National Security Strategy, October 2022 / Branislav Kováčik, Juraj Kalický.
In: Nové trendy 2022 = New Trends 2022 : bezpečnost, udržitelnost, komunikace : sborník příspěvků z 15. ročníku mezinárodní vědecké konference. - 1. vyd. - Praha : University College Prague, 2022. - ISSN 2336-7431. - S. 82-92 [0,78 AH]. Dostupné na: https://ucp.cz/novetrendy/sborniky/
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - KALICKÝ, Juraj (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_05     Deľba moci ako základný princíp právneho štátu v postdemokracii / Branislav Kováčik, Miroslav Čellár. 4. kapitola.
In: Postdemokracia ako proces hľadania novej kvality demokracie / rec. Monika Čambáliková, Ján Liďák. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2019. - ISBN 978-80-206-1849-8. - S. 56-78 [1,67 AH].
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - ČELLÁR, Miroslav (50%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ABC

 

V2_06     The contribution of the Slovak national council to the independent Slovakia within historical framework / Branislav Kováčik, Mária Badinská.
In: SGEM 2018 : 5th international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, conference proceedings, Albena, 26.08.-01.09.2018. Vol. 5, no. 1.2, Political Science, Law. - 1. vyd. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. - ISBN 978-619-7408-62-1. - ISSN 2367-5659. - S. 261-268.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - BADINSKÁ, Mária (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_07     Referendum o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie - širšie perspektívy / Branislav Kováčik, Miroslav Čellár. kapitola 1.5.
In: Evropská unie na rozcestí : výzvy a rizika / rec. Karel Schelle, Karel Šrédl. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. - ISBN 978-80-7556-020-9. - S. 34-40.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - ČELLÁR, Miroslav (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_08     Konkurenčná elitárna demokracia a Schumpeterov realistický model demokracie / Branislav Kováčik.
In: Teória a prax procesu demokratickej transformácie / rec. Monika Čambáliková, Ján Liďák. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Naše vojsko, 2017. - ISBN 978-80-206-1702-6. - S. 32-61 [1,52 AH].
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ABC

 

V2_09     The changing status of a national state in context of a globalized world politics system / Branislav Kováčik, Michal Klučiarovský.
In: SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2016, 6 - 9 April, 2016, Vienna, Austria : political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Vol. I, book 2, Political sciences. - 1. vyd. - Sofia : STEF92, 2016. - ISBN 978-619-7105-51-3. - ISSN 2367-5659. - S. 599-606.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_10     Antagonizmy v nemeckej migračnej politike v kontexte bezpečnostných priorít jednotlivých vládnych strán / Kollárová Anna, Kollárová Barbora, Kováčik Branislav. kapitola 3.4.
In: Migrační krize a vztahy většinového obyvatelstva a menšin v současné Evropě / rec. Jiří Bílý, Emanuel Pecka. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. - ISBN 978-80-7556-000-1. - S. 137-146.
[KOLLÁROVÁ, Anna (34%) - KOLLÁROVÁ, Barbora (33%) - KOVÁČIK, Branislav (33%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_11     Americké prezidentské voľby - hlasovanie za menšie zlo? / Branislav Kováčik, Michal Klučiarovský.
In: USA po volbách 2016 : sborník odborných studií z mezinárodní vědecké konference, 18. října, Praha / rec. Zdeněk Veselý, Peter Juza, Dalibor Vlček. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2016. - ISBN 978-80-7452-126-3. - S. 23-38.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_12     Krytyczna analiza ilościowa modelu badawczego upadłych państw = Critical quantitative analysis of research model of fallen states = Kritická analýza kvantitatívneho výskumného modelu zlyhávajúcich štátov / Branislav Kováčik, Peter Ondria.
In: Zagrożenia dla integracji europejskiej w XXI wieku = Threats to European integration in the XXI century / rec. Grzegorz Radomski. - 1. vyd. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2016. - ISBN 978-83-62617-68-5. - S. 195-201.
[KOVÁČIK, Branislav (80%) - ONDRIA, Peter (20%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_13     Symulacja w systemie wczesnego ostrzegania w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego = Simulation of early warning in international security = Simulácie a ich využitie v metóde včasného varovania v problematike výskumu medzinárodnej bezpečnosti / Peter Čajka, Rastislav Kazanský, Branislav Kováčik, Dávid Kollár.
In: Społeczne oblicza Europy XXI wieku = Social faces of Europe in the 21st Century / rec. Michał M. Kosman. - 1. vyd. - Piła : PWSZ, 2015. - ISBN 978-83-62617-55-5. - S. 145-150.
[ČAJKA, Peter (25%) - KAZANSKÝ, Rastislav (25%) - KOVÁČIK, Branislav (25%) - KOLLÁR, Dávid (25%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_14     Weak and failing states: spillovers and global threats for international security / Branislav Kováčik, Lucia Spišiaková.
In: SGEM 2015 : 2nd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2015, 26 August - 1 September 2015, Albena Bulgaria : political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Vol. I, book 2, Law. Political sciences. - 1. vyd. - Sofia : STEF92, 2015. - ISBN 978-619-7105-46-9. - ISSN 2367-5659. - S. 449-456.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - SPIŠIAKOVÁ, Lucia (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_15     The phenomenon of strong political leadership embodied in Slovak prime ministers - Vladimir Mečiar and Robert Fico / Branislav Kováčik, Michal Klučiarovský.
In: SGEM 2015 : 2nd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2015, 26 August - 1 September 2015, Albena Bulgaria : political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Vol. I, book 2, Law. Political sciences. - 1. vyd. - Sofia : STEF92, 2015. - ISBN 978-619-7105-46-9. - ISSN 2367-5659. - S. 399-406.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_16     Zrodenie moderného demokratického straníckeho systému po roku 1990 a jeho konzekvencie v súčasnosti / Michal Klučiarovský, Branislav Kováčik.
In: Komunální parlamentní volby v Československu a Jižních Čechách v roce 1990 / rec. Zdeněk Doskočil, Václav Houfek. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. - ISBN 978-80-87472-91-0. - S. 206-215.
[KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_17     Etablovanie ODS a KDU-ČSL v českom straníckom systéme v rokoch 1989 - 1992 / Petra Bolfová, Peter Kováčik.
In: Moc a politika v 21. století / rec. Emanuel Pecka, Jan Rataj. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. - ISBN 978-80-87472-82-8. - S. 52-62.
[BOLFOVÁ, Petra (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_18     Municipalisation in Denmark as an inspiration model solving the territorial fragmentation of Slovakia / Branislav Kováčik.
In: Rozwój regionalny i jego determinanty = Regional development and its determinants : IV. międzynarodowa konferencja naukowa "Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce - spoleczeństwo, gospodarka, środowisko", Piła, 19-20 marca 2015 / rec. Hanna Godlewska-Majkowska. Tom 2. - 1. vyd. - Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej in Stanisława Staszica w Piłe, 2015. - ISBN 978-83-62617-57-9. - S. 23-35.
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_19     Kríza liberálnej demokracie / Anna Kollárová, Branislav Kováčik.
In: Bariéry a paradoxy demokracie / eds. Peter Kulašik, Karolína Tichá ; rec. Ján Liďák, Svetozár Krno. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. - ISBN 978-80-87472-78-1. - S. 87-103 [1,03 AH].
[KOLLÁROVÁ, Anna (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_20     Perspektívy a možnosti obrannej spolupráce V4 / Anna Juhászová, Branislav Kováčik. 2.3.
In: Vnitropolitické a zahraničněpolitické bezpečnostní aspekty státu / rec. Emanuel Pecka, Jaroslav Erneker. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. - ISBN 978-80-87472-68-2. - S. 40-45.
[KOLLÁROVÁ, Anna (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_21     Elitistická demokracia: víťazstvo realizmu? / Branislav Kováčik.
In: Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ; rec. Jaroslav Erneker, Emanuel Pecka. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. - ISBN 978-80-87472-48-4. - S. 35-39.
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_22     Ústavno-právny rámec porevolučnej Egyptskej arabskej republiky / Lucia Vanková, Branislav Kováčik.
In: Bezpečnostné fórum 2012 = Security forum 2012 : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 8. - 9. februára 2012 / eds. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová, Dávid Kollár ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. 1. zväzok. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0331-2. - S. 814-822.
[VANKOVÁ, Lucia (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_23     Sniženie sociaľno-političeskich opasnostej puťom obrazovanija = Znižovanie sociálno-politických hrozieb pomocou vzdelávania / Branislav Kováčik ... [et al.].
In: Gumanitarnij visnik : deržavnogo viščogo navčaľnogo zakladu "Perejaslav-chmeľnickij deržavnij pedagogičeskij universitet imeni Grigorija Skovorodi" : zbirnik naukovich prac pedagogika, psichologija, filosofija / red. V. P. Kocur. Vipusk 24. - 1. vyd. - Kyjev : Pereslavsko-Chmelnická štátna pedagogická univerzita Grigorija Skorovodu, 2012. - ISBN 978-617-7009-28-2. - ISSN 2308-5126. - S. 417-422.
[KOVÁČIK, Branislav (20%) - LASICOVÁ, Jana (20%) - ZAPLATYNSKYI, Vasyl (15%) - UŠIAK, Jaroslav (15%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (15%) - HUSENICOVÁ, Lucia (15%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_24     La crise de la démocratie = The crisis of democracy = Kríza demokracie / Branislav Kováčik.
In: Citoyennetés, voisinages et minorités en Europe / Citizenships, neighbourhoods and minorities in Europe : international conference on citizenship and nationalities in Europe, April 27-30, 2011, Banská Bystrica / zost. Ján Koper, Gilles Rouet. 3. - Bruxelles : Bruylant, 2012. - ISBN 978-2-8027-3568-7. - S. 19-25.
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_25     The European civic society in process of globalization / Branislav Kováčik.
In: Expressions culturelles et identités Européennes = Cultural expressions and European identities : international collogue, Banská Bystrica, 15.-16. April 2010 / eds. Radovan Gura, Gilles Rouet. 1. - Brusel : Bruylant, 2012. - ISBN 978-2-8027-3563-2. - S. 5-6.
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_26     Prírodné zdroje ako determinujúci faktor pre formovanie doktrín veľmocí / Rastislav Kazanský, Branislav Kováčik.
In: Doktríny mocností a nejdůležitejších aliancí na počátku 21. století : konference pod záštitou místopředsedy Senátu parlamentu ČR Zdeňka Škromacha, Praha, 12. dubna 2011 / rec. Peter Juza, Zdeněk Veselý. - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2011. - ISBN 978-80-7431-054-6. - S. 126-133.
[KAZANSKÝ, Rastislav (90%) - KOVÁČIK, Branislav (10%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_27     Strategická koncepcia NATO 2010 - ciele a limity / Jana Lasicová, Branislav Kováčik.
In: Doktríny mocností a nejdůležitejších aliancí na počátku 21. století : konference pod záštitou místopředsedy Senátu parlamentu ČR Zdeňka Škromacha, Praha, 12. dubna 2011 / rec. Peter Juza, Zdeněk Veselý. - Praha : Professional Publishing, 2011. - ISBN 978-80-7431-054-6. - S. 25-32.
[LASICOVÁ, Jana (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_28     The Process of Globalization and its Impact on the European Civic Society / Branislav Kováčik, Peter Ondria.
In: La Turquie et l´Union européenne : défis et perspectives d´adhésion / ed. Gilles Rouet, Peter Terem. 7. - Brusel : Bruylant, 2011. - ISBN 978-2-8027-3094-1. - S. 295-302.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - ONDRIA, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_29     Les principes du fonctionnement et de l'existence de la société civile européenne / Branislav Kováčik, Peter Ondria.
In: Identités, citoyennetés et démocratie : 20 ans aprés = Identities, citizenship and democracy : 20 years after : actes de la Conférence internationale de Charleroi 22-24/10/2010 / sous la direction de Fabienne Maron, Grzegorz Pozarlik. - Bruxelles : Bruylant, 2011. - ISBN 978-2-8027-3085-9. - S. 123-132.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - ONDRIA, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_30     Chosen aspects of EU institutional reform within the context of the Lisbon Treaty = Vybrané aspekty inštitucionálnej reformy EÚ v kontexte Lisabonskej zmluvy / Branislav Kováčik.
In: L´Ukraine, entre integration et partenariat = Ukraine, between integration and partnership / ed. Gilles Rouet, Peter Terem ; rec. Jean-Pierre Colin, Tamara Gella ... [et al.]. - Brusel : Bruylant, 2010. - ISBN 978-2-8027-2867-2. - S. 175-188.
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_31     Silný a slabý liberalizmus ako reakcia na neorealistickú kritiku liberalizmu / Branislav Kováčik, Peter Ondria.
In: Bezpečnostné fórum´10 = Security forum´10 : zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 11. februára 2010 / ed. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - ISBN 978-80-8083-980-2. - S. 68-74.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - ONDRIA, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_32     Kríza legitimity demokratického štátu / Branislav Kováčik.
In: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2009, Zámok Smolenice 03.-04. december 2009 / rec. Helena Strážovská, Víťazoslav Balhar. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2010. - ISBN 978-80-225-3025-5. - S. 354-363.
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_33     Wybrane zagadnienia demokracji partycypacyjnej we współczesnych teoriach / Branislav Kováčik.
In: Młode demokracje : 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej 1989-2009 / rec. Elzbieta Trafialek, Ryszard Czarny. - Kielce : Instytut Nauk Politycznych, 2010. - ISBN 978-83-9282288-4-6. - S. 55-61.
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_34     Významovo-etymologické modifikácie pojmu demokracia / Branislav Kováčik, Lenka Štefániková.
In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky, 6. ročník konference, Zlín, 15. dubna 2010. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2010. - ISBN 978-80-7318-922-8. - S. [1-11].
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - ŠTEFÁNIKOVÁ, Lenka (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_35     Všeobecná charakteristika slovenského straníckeho systému / Branislav Kováčik, Peter Ondria.
In: Výskum vzájomnej kompatibility politických postojov súčasných straníckych elít na Slovensku : zborník príspevkov / zost. Lenka Štefániková ; rec. Ján Králik, Oskar Novotný. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - ISBN 978-80-557-0092-2. - S. 108-113.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - ONDRIA, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_36     Porevolučná analýza politickej situácie v Egyptskej arabskej republike / Lucia Vanková, Branislav Kováčik.
In: Interpolis '10 : zborník abstraktov zo VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 25. novembra 2010 / ed. Juraj Cintula, Judita Janičinová, Ivana Ondrušková ; rec. Ján Koper ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - ISBN 978-80-557-0154-7. - S. 194-198.
[VANKOVÁ, Lucia (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_37     Mierové riešenie konfliktov z hľadiska teórií liberalizmu / Branislav Kováčik, Peter Ondria.
In: Bezpečnostné fórum ´09 : zborník príspevkov z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 21. apríla 2009 / ed. Jana Lasicová ... [et al.] ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-790-7. - S. 94-101.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - ONDRIA, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_38     Mutual relationship between political power and political influence = Vzťah medzi politickou mocou a politickým vplyvom / Branislav Kováčik.
In: Współczesne państwo : wybrane problemy / ved. red. Sylwester Wróbel ; rec. Roman Kochnowski. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2009. - ISBN 978-83-7205-278-0. - S. 17-25.
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_39     Kríza demokracie, alebo koniec ideológie? / Branislav Kováčik.
In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009 : Zlín, 2. dubna 2009 / rec. Michal Pilík. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009. - ISBN 978-80-7318-812-2. - S. [6].
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_40     Politický pluralizmus a politická kultúra ako aspekty demokratického rozhodovacieho procesu / Branislav Kováčik.
In: Medzikultúrny dialóg : stav-kontexty-perspektívy / vedec. red. Marcela Gbúrová, Daniel Dobiaš, Irina Mattová ; výk. red. Vladimír Daniščin ; rec. Miroslav Pekník, Theodor Hudeček. - Prešov : Prešovská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-555-0000-3. - S. 426-437.
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_41     Voľby ako forma politickej participácie pri kreovaní orgánov samosprávy v podmienkach Švédskeho kráľovstva / Branislav Kováčik.
In: Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ [(elektronický zdroj)] : medzinárodná vedecká konferencia, Banská Bystrica, 1. - 2. 10. 2009 / ed. Martin Klus, Ján Králik, Eleonóra Kováčová ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-837-9. - S. [7].
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_42     Štruktúra zamestnanosti a otázka zahraničných investícií v znalostnej ekonomike / Rastislav Kazanský, Branislav Kováčik.
In: Konkurencieschopnosť európskych krajín v kontexte poznatkovo-orientovanej ekonomiky : zväzok venovaný životnému jubileu Prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. / zost. Peter Terem ; rec. Jaroslav Mazúrek, Igor Kosír. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-847-8. - S. 88-97.
[KAZANSKÝ, Rastislav (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_43     Význam a postavenie súdnej moci v správnom systéme SR s dôrazom na volebný proces / Peter Ondria, Branislav Kováčik.
In: Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ [(elektronický zdroj)] : medzinárodná vedecká konferencia, Banská Bystrica, 1. - 2. 10. 2009 / ed. Martin Klus, Ján Králik, Eleonóra Kováčová ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-837-9. - S. [8].
[ONDRIA, Peter (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_44     Teória racionálnej voľby a jej miesto v politickej vede / Peter Ondria, Branislav Kováčik, Igor Kosír.
In: Interpolis '09 : zborník príspevkov zo 6. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková ... [et al.] ; rec. Ján Koper, František Briška ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-939-0. - S. 67-71.
[ONDRIA, Peter (34%) - KOVÁČIK, Branislav (33%) - KOSÍR, Igor (33%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_45     Legitímny demokratický poriadok alebo represívny režim? / Branislav Kováčik, Peter Ondria.
In: Interpolis '09 : zborník príspevkov zo 6. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková ... [et al.] ; rec. Ján Koper, František Briška ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-939-0. - S. 27-30.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - ONDRIA, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_46     Neorealistická systémová teória stability v kontexte teoretických prístupov k skúmaniu medzinárodných vzťahov / Branislav Kováčik.
In: Bezpečnostné fórum ´08 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 13. februára 2008 / ed. Jana Lasicová ... [et al.] ; rec. Oskar Krejčí, Stanislav Matejkin. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - ISBN 978-80-8083-575-0. - S. 17-24.
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_47     Vybrané aspekty organizácie územnej samosprávy vo Švédskom kráľovstve / Branislav Kováčik.
In: Imea 2008 : sborník příspěvků z VIII. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů IMEA 2008, Liberec, 15. a 16. května 2008 / rec. Arnošt Böhm, Jiří Fárek ... [et al.]. - Liberec : Technická univerzita, Hospodářska fakulta, 2008. - ISBN 978-80-7372-335-4. - S. 625-633.
[KOVÁČIK, Branislav]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_48     Základné stavebné články slovenského konštitucionalizmu / Peter Ondria, Branislav Kováčik.
In: Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a politológie / ed. Peter Kulašík ; rec. Dalibor Vlček, Daniela Ježovicová. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, 2008. - ISBN 978-80-8083-655-9. - S. 44-54.
[ONDRIA, Peter (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_49     Korporativizmus a meniaca sa forma zastupiteľských inštitúcií / Branislav Kováčik.
In: Interpolis '08 : zborník príspevkov z 5. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 6. novembra 2008 / ed. Dagmar Hoscheková ; rec. Ján Koper, Štefan Volner... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ústav vedy a výskumu, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-724-2. - S. 223-228.
[KOVÁČIK, Branislav]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_50     Vybrané aspekty inštitucionálnej reformy EÚ v kontexte Lisabonskej zmluvy / Branislav Kováčik.
In: Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? / zost. Marta Goňcová a kol. ; rec. Erich Mistrík, Svatopluk Novák. - Brno : Masarykova univerzita, Centrum pro evropská studia, 2008. - ISBN 978-80-210-4766-2. - S. 97-108.
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_51     Pluralizmus, záujmové skupiny a demokratický proces / Branislav Kováčik.
In: Interpolis '07 : zborník príspevkov zo 4. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 8. - 9. novembra 2007 / ed. Dagmar Hoscheková, Rastislav Kazanský, Erik Pajtinka ; rec. Mária Adamcová, Peter Ingriš ... [et al.]. - Bratislava : PAMIKO pre UMB Banská Bystrica, 2007. - ISBN 978-80-85660-07-4. - S. 183-188.
[KOVÁČIK, Branislav]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_52     Analýza fenoménu konkurenčného elitárskeho modelu demokracie v diele J. A. Schumpetera / Branislav Kováčik.
In: Interpolis '06 : zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie doktorandov v Banskej Bystrici, 23. novembra 2006 / zost. Dagmar Hoscheková, Rastislav Kazanský. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 978-80-8083-375-6. - S. 319-328.
[KOVÁČIK, Branislav]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_53     Možnosti európskej občianskej spoločnosti v rozšírenej Európe / Branislav Kováčik.
In: Formovanie európskej občianskej spoločnosti : (zborník vystúpení z vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou). - Prešov : Prešovská univerzita : Filozofická fakulta, 2005. - ISBN 80-8068-335-2. - S. 81-85.
[KOVÁČIK, Branislav]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_54     Weberova koncepcia konkurenčného elitarizmu, byrokracie vodcovstva / Branislav Kováčik.
In: Aktuálne problémy teórie medzinárodných vzťahov a teórie politiky : zborník príspevkov z 2. teoretického seminára doktorandov v Banskej Bystrici 10. novembra 2005 / zost. Dagmar Hoscheková, Rudolf Kucharčík. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : Ústav vedy a výskumu, 2005. - ISBN 80-8083-209-9. - S. 11-18.
[KOVÁČIK, Branislav]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFB

 

V2_55     Kritická teória medzinárodných vzťahov / Branislav Kováčik.
In: Aktuálne problémy politiky : zborník príspevkov z 1. teoretického seminára doktorandov v Banskej Bystrici, 28. septembra 2004 / zost. Michal Dobrík, Dagmar Hoscheková ; rec. Koloman Ivanička, Oskar Krejčí, Oskar Novotný. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8083-026-6. - S. 90-97.
[KOVÁČIK, Branislav]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFB

 

V2_56     Vybrané aspekty európskej integrácie na príklade Švédskeho kráľovstva / Branislav Kováčik.
In: Európa medzi identitou a integritou : [zborník referátov a koreferátov z vedeckej konferencie, Prešov, 14. - 15. februára 2002] / rec. Boris Zala, Peter Greguš. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity : Prešovská univerzita, 2002. - ISBN 80-8068-110-4. - S. 324-329.
[KOVÁČIK, Branislav]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_57     The V4 Countries and European Union = Krajiny V4 a Európska únia.
In: Geopolitical Importance of Central Europe (V4) and its Prospects : international scientific conference, September 11. -13. 2002 / zost. František Briška, Zoltán Pástor, ed. Koloman Ivanička ; rec. Oskar Krejčí, Peter Kulašik. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. - ISBN 80-8055-732-2. - S. 212-216.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - GREJTÁK, Marek (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_58     Enviromentalizmus a jeho odraz v programe švédskej Strany zelených / Branislav Kováčik.
In: Ideológie na prahu III. tisícročia : politologický zborník / Marcela Gbúrová. - Prešov : Prešovská univerzita, 2001. - ISBN 80-8068-043-4. - S. 231-235.
[KOVÁČIK, Branislav]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V3_01     Management of the bio-waste processing in crisis conditions in the municipal sector / Nadežda Jankelová, Marián Děd, Branislav Kováčik.
In: Agricultural Economics = Zemědělská ekonomika. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2018. - ISSN 0139-570X. - Vol. 64, no. 1 (2018), pp. 9-22. 
(2018: JIF - 1.000, JIF kvartil - Q3, JCI - 0.79, JCI kvartil - Q2, AIS - 0.095, CiteScore - 1.8, SJR - 0.440, SJR kvartil - Q2, SNIP - 1.117).
[JANKELOVÁ, Nadežda (34%) - DĚD, Marián (33%) - KOVÁČIK, Branislav (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: WOS, SCOPUS; oblasť výskumu: ekonómia a manažment, právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADM

 

V3_02     The situation centre of the Slovak Republic as a required element of the Slovak security system / Branislav Kováčik, Lubomír Klačko.
In: Horyzonty bezpieczeństwa. - Opole : Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, 2016. - ISSN 2543-6090. - Vol. 2, no. 3 (2016), pp. 27-36.
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - KLAČKO, Ľubomír (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_03     Aktuálne aplikovanie vybraných princípov energetickej politiky Slovenskej republiky / Branislav Kováčik, Ľubomír Klačko.
In: Vojenské reflexie [elektronický zdroj] : vojenské vedecko-odborné periodikum. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2016. - ISSN 1336-9202. - online, roč. 11, č. 2 (2016), s. 100-117. Dostupné na: http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieXI_2.pdf
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - KLAČKO, Ľubomír (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_04     Fundamental self-governing principles of the Slovak Republic with a focus on the municipality = Postatowe zasady systemu samorządowego Republiki Słowackiej ze szczególną rolą samorządów miejskich / Peter Ondria, Branislav Kováčik.
In: Chorzowskie studia polityczne. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013. - ISSN 2080-752X. - Č. 6 (2013), s. 205-214.
[ONDRIA, Peter (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_05     The system of political parties of the Slovak Republic = Systém politických strán Slovenskej republiky / Peter Ondria, Branislav Kováčik, Igor Kosír.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2010. - ISSN 1335-2741. - Roč. 13, č. 2 (2010), s. 89-106.
[ONDRIA, Peter (34%) - KOVÁČIK, Branislav (33%) - KOSÍR, Igor (33%)]. - Článok je evidovaný v databáze Web of Science.
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_06     Sloboda, demokracia a participácia v kontexte moderných teoretických prístupov novej ľavice a novej pravice / Branislav Kováčik.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. - ISSN 1335-2741. - Roč. 12, č. 3 (2009), s. 145-153.
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_07     Demokracia, korporatívny kapitalizmus a štát / Branislav Kováčik.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2008. - ISSN 1335-2741. - Roč. 11, č. 3-4 (2008), s. 7-22.
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_08     Interakcia politického vplyvu a moci ako elementárnych aspektov demokratického rozhodovacieho procesu / Branislav Kováčik.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2007. - ISSN 1335-2741. - Roč. 10, č. 3-4 (2007), s. 7-17.
[KOVÁČIK, Branislav (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

P1_01     Political systems of Scandinavian countries / Branislav Kováčik ; rec. Ján Koper, Donat Jerzy Mierzejewski. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 158 s. [9,21 AH]. - ISBN 978-80-557-0976-5
[KOVÁČIK, Branislav (100%) - KOPER, Ján (rec.) - MIERZEJEWSKI, Donat Jerzy (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

P1_02     Contemporary political theories II / Branislav Kováčik ... [et al.] ; rec. Silvia Miháliková, Martin Klus. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 146 s. [9,80 AH]. - ISBN 978-80-557-0969-7
[KOVÁČIK, Branislav (29%) - KULAŠIK, Peter (27%) - KULAŠIKOVÁ, Zuzana (15%) - ONDRIA, Peter (9%) - ŠKUTOVÁ, Daniela (20%) - MIHÁLIKOVÁ, Silvia (rec.) - KLUS, Martin (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

P1_03     Súčasné politické teórie II / Peter Kulašik ... [et al.] ; rec. Svetozár Krno, Martin Klus. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 172 s. [8,60 AH]. - ISBN 978-80-557-0710-5
[KOVÁČIK, Branislav (28%) - KULAŠIK, Peter (27%) - KULAŠIKOVÁ, Zuzana (15%) - ONDRIA, Peter (9%) - ŠKUTOVÁ, Daniela (21%) - KRNO, Svetozár (rec.) - KLUS, Martin (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

P1_04     The political system of Slovak Republic / Branislav Kováčik, Peter Ondria ; rec. Peter Kulašik, Ján Koper. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - 89 s. - ISBN 978-80-8083-633-7
[KOVÁČIK, Branislav (50%) - ONDRIA, Peter (50%) - KULAŠIK, Peter (rec.) - KOPER, Ján (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

P1_05     Komparatívna politológia II. / Grejták Marek ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. - 148 s. - ISBN 80-8055-739-X
[GREJTÁK, Marek (25%) - KOPER, Ján (25%) - KOVÁČIK, Branislav (25%) - VASIĽKOVÁ, Adriana (25%)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

O2_01     Postavenie a činnosť SPD v nemeckom politickom systéme v 21. storočí / Barbora Kollárová, Branislav Kováčik.
In: Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou : kam kráčaš demokracia / rec. Svetozár Krno, Miroslav Pekník. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - ISBN 978-80-8152-450-9. - S. 547-561.
[KOLLÁROVÁ, Barbora (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

O3_01     Islam a miesta pôsobenia ozbrojených síl SR / Jaroslav Ušiak, Branislav Kováčik.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. - ISSN 1335-2741. - Roč. 12, č. 3 (2009), s. 165-169.
Recenzia na: Islam - fakty a súvislosti : islam v miestach pôsobenia ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2008. - ISBN 978-80-8040-352-2
[UŠIAK, Jaroslav (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_02     American Federalism at the Turn of the 21st Century / Lenka Štefániková, Branislav Kováčik.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. - ISSN 1335-2741. - Roč. 12, č. 4 (2009), s. 151-156.
Recenzia na: Úpadek amerického federalismu? : posilování federální vlády na prahu 21. století / Lenka Štefániková, Branislav Kováčik. - Karolinum ; Praha, 2008. - ISBN 978-80-246-1503-5
[ŠTEFÁNIKOVÁ, Lenka (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_03     Úvod do politickej analýzy / Marek Grejták, Branislav Kováčik.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Bratislava : Politologický kabinet SAV, 2000. - ISSN 1335-2741. - Roč. 3, č. 4 (2000), s. 150-156.
Recenzia na: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis / P. Fiala, K. Schubert. - b.m. : Barrister & Principal, 2000
[GREJTÁK, Marek - KOVÁČIK, Branislav]
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: EDI

 

XX Nie je predmetom evidencie od 2022

XX_01     Kritická analýza moderných teoretických prístupov k modelom demokracie : dizertačná práca / Branislav Kováčik ; Ján Koper. - Banská Bystrica, 2006. - 152 s. - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
[KOVÁČIK, Branislav - KOPER, Ján (727)]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: DAI