Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profesijná charakteristika

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v B. Bystrici pôsobí od jej vzniku (1995). Patrí medzi jej prvých absolventov, pričom za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia získal Cenu rektora Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici.

V roku 2002 úspešne prešiel rigoróznym konaním a v roku 2006 ukončil doktorandské štúdium úspešnou obhajobou dizertačnej práce v študijnom odbore teória politiky. O tri roky neskôr získal v rovnakom odbore aj docentský titul.

Počas svojho účinkovania na fakulte pôsobil ako prodekan pre informatizáciu a rozvoj, prodekan pre medzinárodné vzťahy, bol poverený vedením katedry bezpečnostných štúdií a tiež bol vedúcim katedry politológie. Od 1. júla 2016 vykonáva funkciu dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici.

Je predsedom Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, členom Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, externým členom Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, externým členom Vedeckej rady Metropolitnej univerzity v Prahe a od roku 2024 je členom Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie. 

Okrem toho sa často nachádza vo vedeckých a organizačných výboroch rôznych domácich i zahraničných konferencií a pôsobí aj ako člen odborových komisií, hodnotiteľ projektov a recenzent viacerých odborných monografií a príspevkov.

Každoročne sa zúčastňuje na pracovných mobilitách v zahraničí, v rámci ktorých rozvíja vzájomné vzťahy fakulty so zahraničnými univerzitami. Osobne prispel k nadviazaniu a rozvoju spolupráce s univerzitami v Česku, Poľsku, Srbsku i Čiernej hore.

Vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej (publikačnej) činnosti sa orientuje predovšetkým na oblasť porovnávacej politológie – je odborníkom na problematiku politických systémov USA, Spojeného kráľovstva V. Británie a S. Írska a Škandinávie. Zároveň sa zaoberá slovenským politickým systémom, modernými teóriami demokracie a modernými politologickými metódami. O uznaní jeho odbornosti svedčia viaceré pozvané prednášky zo zahraničia, vystúpenia na rôznych domácich i medzinárodných konferenciách a pravidelné vystúpenia v slovenských i zahraničných médiách.

V minulosti sa zaradil medzi úspešných riešiteľov projektov financovaných Vedeckou edukačnou a grantovou agentúrou (VEGA), štrukturálnymi fondmi EÚ či International Visegrad Fund.