Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projektová činnosť

VEGA 1/0437/20 – Potenciál a limity zahraničnej politiky Slovenskej republiky v rámci vonkajších vzťahov EÚ

VEGA 1/0437/19 – Význam internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania pre konštrukciu identity Európskej únie a zvyšovanie konkurencieschopnosti v európskom priestore

MVZP/2017/58 – Online séria odborných študijných textov a metodických pomôcok pre stredné školy. Strategické zameranie zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO

VEGA 1/0949/17 – Koncept mäkkej moci v kontexte transformujúceho sa medzinárodného prostredia a potenciál jeho využitia pre stratégie malých štátov

  • Jean Monnet Network, projekt Európskej komisie; „European Identity, Culture, Exchanges and Multilingualism (EUROMEC)“ “553397-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-NETWORK”; Univerzita Svetého Klimenta Ohridského, Sofia, Bulharsko; riešený v rokoch 2015-2017
  • Jean Monnet ad personam; « Identités et cultures en Europe », projekt Európskej komisie Erazmus, No 2009-2838, riešený v rokoch 2010 - 2015
  • Postavenie a činnosť medzinárodných organizácií v systéme medzinárodných vzťahov“, Univerzitná grantová agentúra UMB; no I-09-000-21, riešený v rokoch 2009 – 2012
  •  „Western-Eastern Europe: Centre-periphery Dynamics“, Vyšegradský fond; koordinátor : Université Paris 3; Nouvelle Sorbonne, no  20820127 ; Francúzsko; riešený v rokoch 2009-2011 ;
  • Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch“ Európske štrukturálne fondy; 2610003 Operačný program Vzdelávanie, 0PV-2009/1.2/01-SORO, riešený v rokoch 2010-2013.
  • Program celoživotného vzdelávania programu Erazmus akcia Intenzívne programy; „Identities and Citzenship in Europe“      no 12203-0873/BANSKA01; koordinátor FPVaMV UMB; riešený v roku 2012
  • Program celoživotného vzdelávania programu Erazmus akcia Intenzívne programy; „Identities and Citzenship in Europe“;  no 11203-1678/BANSKA0l; koordinátor FPVaMV UMB ; riešený v roku 2011;
  • „Posilnenie európskej dimenzie frankofónneho štúdia na UMB“ -projekt KEGA; no 340-004UMB-4/2010, riešený v rokoch 2010-2011
  • Program celoživotného vzdelávania programu Erazmus akcia Intenzívne programy; „Identities and Citzenship in Europe“ no 10203-0580/BANSKA01; koordinátor FPVaMV UMB; riešený v roku 2010
  • Projekt Socrates-Comenius 2, ISTEPEC – „Intercultural Studies for Teacher Education to Promote European Citizenship“; riešený na FHV UMB pod číslom 119121-CP-1-2004-1-FR-COMENIUS-C21, riešený v rokoch 2004-2007