Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Publikačná činnosť

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

V1_01     Francúzska zahraničná politika v strednej Európe (1981 - 2007) = Politique étrangère de France en Europe centrale (1981 - 2007) / Radovan Gura ; rec. Gilles Rouet, Peter Terem. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2009. - 114 s. - ISBN 978-80-8083-849-2
[GURA, Radovan (100%) - ROUET, Gilles (rec.) - TEREM, Peter (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V1_02     Význam športu vo vonkajších vzťahoch Európskej únie / Radovan Gura ... [et al.] ; rec. Milan Vošta, Rastislav Kazanský. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2022. - 154 s. [5,73 AH]. - ISBN 978-80-206-1562-6
[GURA, Radovan (33%) - MANCOŠ, Martin (34%) - TEREM, Peter (33%) - VOŠTA, Milan (rec.) - KAZANSKÝ, Rastislav (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: AAA

 

V1_03     Zahraničná politika Slovenskej republiky v európskom susedstve / Martina Bolečeková, Radovan Gura, Mária Huraj Rošteková ; rec. Rudolf Kucharčík, Jaroslav ušiak. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2022. - 116 s. [4,50 AH]. - ISBN 978-80-206-1561-9
[BOLEČEKOVÁ, Martina (33%) - GURA, Radovan (34%) - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (33%) - KUCHARČÍK, Rudolf (rec.) - UŠIAK, Jaroslav (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: AAA

 

V1_04     Pratiques du soft power / zost. Radovan Gura, Gilles Rouet. - 1. vyd. - Paríž : L´Harmattan, 2019. - 220 s. - ISBN 978-2-343-18651-1. - ISSN 2257-3690. Dostupné na: https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=64113
[ROUET, Gilles (50%) (zost.) - GURA, Radovan (50%) (zost.)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_05     Koncept mäkkej moci v regionálnych kontextoch / Radovan Gura, Mária Rošteková, Róbert Vancel ; rec. Tomáš Koziak, Lucia Rýsová. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2019. - 92 s. [3,40 AH]. - ISBN 978-80-206-1848-1
[GURA, Radovan (34%) - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (33%) - VANCEL, Róbert (33%) - KOZIAK, Tomáš (rec.) - RÝSOVÁ, Lucia (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AAA

 

V1_06     Diplomatie plurielle : acteur et enjeux / ed. Radovan Gura et Gilles Rouet. - 1. vyd. - Paris : L´Harmattan, 2018. - 212 s. - ISBN 978-2-343-15809-9. - ISSN 2257-3690
[GURA, Radovan (50%) (editor) - ROUET, Gilles (50%) (editor)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_07     Les citoyens et l´intégration européenne / ed. Radovan Gura, Gilles Rouet ; rec. François Soulages, Thierry Côme. - 1. vyd. - Paris : L´Harmattan, 2016. - 236 s. [11,81 AH]. - ISBN 978-2-343-08508-1. - ISSN 2257-3690
[GURA, Radovan (50%) (editor) - ROUET, Gilles (50%) (editor) - SOULAGES, François (rec.) - CÔME, Thierry (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_08     Intégration et voisinage européens = Európska integrácia a susedstvo / ed. Radovan Gura, Gilles Rouet ; rec. Thierry Côme, Igor Kosír. - 1. vyd. - Paríž : L´Harmattan, 2014. - 213 s. - ISBN 978-2-343-04850-5. - ISSN 2257-3690
[GURA, Radovan (50%) (editor) - ROUET, Gilles (50%) (editor) - CÔME, Thierry (rec.) - KOSÍR, Igor (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_09     Identités et espaces publics Européens : contributions à la 3e Université d´eté Identités et citoyennetés en Europe, 24 juin-6juillet 2013, Banská Bystrica, Slovaquie / ed. Radovan Gura, Natasza Styczyńska. Vol. 1. - 1. vyd. - Paris : L'Harmattan, 2014. - 230 s. - ISBN 978-2-343-02583-4. - ISSN 2257-3690
[GURA, Radovan (50%) (editor) - STYCZYŃSKA, Natascha (50%) (editor)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_10     Expressions culturelles et identités Européennes = Cultural expressions and European identities : international collogue, Banská Bystrica, 15.-16. April 2010 / eds. Radovan Gura, Gilles Rouet. 1. - 1. vyd. - Brusel : Bruylant, 2012. - 373 p. - ISBN 978-2-8027-3563-2
[GURA, Radovan (50%) (zost.) - ROUET, Gilles (50%) (zost.)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_11     Les Universités en Europe Centrale. 20 ans apres = Universities in central Europe. 20 years after / zost. Radovan Gura, Gilles Rouet. Vol. 1, Transformations et enjeux. Transformation and stakes. - 1. vyd. - Brusel : Bruylant, 2011. - 308 s. - ISBN 978-2-8027-2933-4
[GURA, Radovan (50%) (zost.) - ROUET, Gilles (50%) (zost.)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

V2_01     Le sport, nouvel outil de soft power de l'Union européenne = Sports: a new soft power tool of the European Union / Martin Mancoš, Radovan Gura.
In: Hermès : la revue. 90, no. 2, L’Europe, entre incommunications et guerres. - 1. vyd. - Paris : CNRS Éditions, 2022. - ISBN 978-2-271-14257-3. - ISSN 0767-9513. - S. 167-171. Dostupné na: https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2022-2-page-167.htm
[MANCOŠ, Martin (50%) - GURA, Radovan (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_02     Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania vo Francúzskej republike / Radovan Gura. 2, kapitola.
In: Stratégie internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania v Európe / rec. Ľudmila Mešková, Eva Reichwalderová. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2021. - ISBN 978-80-206-0086-8. - S. 47-82 [1,70 AH].
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ABC

 

V2_03     Harmonisation entre besoins du marché du travail et formation professionnelle dans le discours médiatique slovaque / Mária Rošteková, Eva Molnárová, Radovan Gura.
In: Construire l’espace européen de l’enseignement supérieur : volume composé à partir des contributions au colloque La construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, 20 ans après le lancement du Processus de Bologne. - 1. vyd. - Paríž : L’ Harmattan, 2020. - ISBN 978-2-343-21895-3. - ISSN 2257-3690. - S. 77-107.
[HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (50%) - MOLNÁROVÁ, Eva (30%) - GURA, Radovan (20%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_04     Diplomatie préventive, ancien concept, nouvelles méthodes? / Radovan Gura.
In: Diplomaties plurielles : champs et perspectives / ed. Mourad Attarça & Peter Terem. - 1. vyd. - Paris : L´Harmattan, 2019. - ISBN 978-2-343-17473-0. - ISSN 2257-3690. - S. 205-220.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_05     Geostrategic interests of the EU and their implementation on the example of the Ukrainian crisis / Ivana Slobodníková, Peter Terem, Radovan Gura. 8.
In: Resilience and the EU’s Eastern neighbourhood countries : from theoretical concepts to a normative agenda / ed. Gilles Rouet, Gabriela Carmen Pascariu. - 1. vyd. - Londýn : Palgrave Macmillan, 2019. - ISBN 978-3-030-25605-0. - Pp. 219-244.
[SLOBODNÍKOVÁ, Ivana (34%) - TEREM, Peter (33%) - GURA, Radovan (33%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_06     Mäkká moc najvplyvnejších štátov sveta / Radovan Gura.
In: Mäkká moc a jej význam v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí : teoretické aspekty, regionálne kontexty : zborník vedeckých prác, vedecký seminár, Banská Bystrica, 7. 6. 2018 / ed. Peter Terem, Marek Lenč ; rec. Jaroslav Ušiak, Tomáš Koziak. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1387-8. - S. 117-129.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_07     Vers une gouvernance nouvelle de l'université en Europe? / Thierry Côme, Petia Gueorguieva ... [et al.].
In: Management and governance of the University of the Future : research on competitiveness, globalisation and development / rec. Stanka Tonkova, Claude Martin ... [et al.]. - 1. vyd. - Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018. - ISBN 978-83-64971-47-1. - S. 109-123.
[CÔME, Thierry (10%) - GUEORGUIEVA, Petia (10%) - GURA, Radovan (40%) - ROUET, Gilles (40%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_08     Intégration régionale, désintégration européenne. Le groupe de Visegrád (V4) et l´Union européenne / Radovan Gura, Gilles Rouet.
In: Hermès : la revue. Les incommunications européennes. - Paris : CNRS Éditions, 2017. - ISBN 978-2-271-11561-4. - ISSN 0767-9513. - S. 126-131.
[GURA, Radovan (80%) - ROUET, Gilles (20%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze Scopus.
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: SCOPUS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_09     La protestation par le feu: des corps brûlants politiques / Radovan Gura, Gilles Rouet.
In: Les citoyens et l´intégration européenne / ed. Radovan Gura, Gilles Rouet ; rec. François Soulages, Thierry Côme. - 1. vyd. - Paris : L´Harmattan, 2016. - ISBN 978-2-343-08508-1. - ISSN 2257-3690. - pp. 103-117.
[GURA, Radovan (50%) - ROUET, Gilles (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_10     Mobilité et intégration européenne, l´exemple de la Slovaquie / Radovan Gura, Mária Rošteková.
In: EUROPEANA. Numéro 5, Les mobilités étudiantes européennes dans le contexte international. - 1. vyd. - Paris : L´Harmattan, 2015. - ISBN 978-2-343-05805-4. - S. 17-41.
[GURA, Radovan (50%) - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_11     Le groupe de Visegrád, une intégration régionale dynamique / Radovan Gura.
In: Intégration et voisinage européens = Európska integrácia a susedstvo / ed. Radovan Gura, Gilles Rouet ; rec. Thierry Côme, Igor Kosír. - 1. vyd. - Paríž : L´Harmattan, 2014. - ISBN 978-2-343-04850-5. - ISSN 2257-3690. - S. 101-120.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_12     A propos de la néologie liée à la dichotomie "centre/périphérie" dans les relations internationales : entre politique et linguistique / Radovan Gura, Mária Rošteková.
In: Ouest-Est : dynamiques centre-périphérie entre les deux moitiés du continent : la pluridisciplinarié en pratique dans les sciences humaines et sociales : travaux de l´Université d´été de Cracovie 29 aoút - 4 septembere 2010 / ed. Traian Sandu, Patrick Renaud, Judit Maár... [et al.]. No 17. - 1. vyd. - Paris : L´Harmattan, 2012. - ISBN 9798-2-336-29089-8. - S. 411-425.
[GURA, Radovan (50%) - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_13     Communication entre centre et périphérie dans le contexte de la politique étrangére / Radovan Gura, Mária Rošteková.
In: Le clivage centre/périphérie dans une approche interdicsiplinaire : actes du colloque de clôture du programe "Centre/Périphérie", Paris, 1 - 3 décembre 2011. 18, Cahier de la Nouvele Europe, Collection du Centre Interuniversitaire d´études Hongroises et Finlandaises. - 1. vyd. - Paris : L´Harmattan, 2013. - ISBN 978-2-343-01489-0. - S. 159-174.
[GURA, Radovan (50%) - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_14     Identités, Cultures, citoyennetés / Radovan Gura, Gilles Rouet.
In: Expressions culturelles et identités Européennes = Cultural expressions and European identities : international collogue, Banská Bystrica, 15.-16. April 2010 / eds. Radovan Gura, Gilles Rouet. 1. - Brusel : Bruylant, 2012. - ISBN 978-2-8027-3563-2. - S. 9-12.
[GURA, Radovan (50%) - ROUET, Gilles (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_15     L’enseignement supérieur slovaque a la lumiere des changements sociopolitiques des années 1989-1999 = Slovenské vysoké školstvo vo svetle sociopolitických zmien v období rokov 1989-1999 / Radovan Gura, Mária Rošteková.
In: Les Universités en Europe Centrale. 20 ans apres = Universities in central Europe. 20 years after / zost. Radovan Gura, Gilles Rouet. Vol. 1, Transformations et enjeux. Transformation and stakes. - Brusel : Bruylant, 2011. - ISBN 978-2-8027-2933-4. - S. 95-109.
[GURA, Radovan (50%) - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_16     La création néologique et les spécificités du domaine politique = Neológia a špecifiká politickej oblasti / Radovan Gura, Mária Rošteková.
In: Philologia XXI : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského / rec. Ivor Ripka, Ladislav Trup, Conan Lupu. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - ISBN 978-80-223-3011-4. - S. 27-39.
[GURA, Radovan (50%) - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_17     La frontière slovaco-ukrainienne : anciens problèmes et nouveaux enjeux / Radovan Gura, Mária Rošteková.
In: Migrations, mobilités, frontiéres and voisinages / ed. Serge Dufoulon, Mária Rošteková. - 1. vyd. - Paris : L'Harmattan, 2011. - ISBN 978-2-296-56363-6. - ISSN 2257-3690. - S. 257-276.
[GURA, Radovan (50%) - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (50%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_18     Identité nationale slovaque est - elle differénte de l'identité européenne? / Mária Holubová, Radovan Gura.
In: Identités, citoyennetés et démocratie : 20 ans aprés = Identities, citizenship and democracy : 20 years after : actes de la Conférence internationale de Charleroi 22-24/10/2010 / sous la direction de Fabienne Maron, Grzegorz Pozarlik. - Bruxelles : Bruylant, 2011. - ISBN 978-2-8027-3085-9. - S. 71-77.
[HOLUBOVÁ, Mária (50%) - GURA, Radovan (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_19     Niekoľko poznámok k frankofónii ako integrálnej súčasti kultúrnej diplomacie Francúzskej republiky, jej postavení a úlohách v strednej Európe na začiatku 21. storočia / Radovan Gura.
In: Ianua ad linguas hominesque reserata III = La porte des langues s'ouvre aux hommes III = Brána jazykov k ľuďom otvorená : actes scientifiques/vedecké state / zost. Elena Melušová, Stanislav Benčič ; rec. Štefan Povchanič, Diana Jamborová-Lemay. - Paris : Národný inštitút východných jazykov a kultúr, Katedra strednej a východnej Európy, 2011. - ISBN 978-2-9536153-2-6. - S. 50-74.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_20     Centre - périphérie : France - Europe centrale ? / Radovan Gura.
In: Ouest-est: Dynamiques centre-périphérie entre les deux moitiés du continent. Cahiers de la Nouvelle Europe : des regards pluridisciplinaires : travaux de l'Université d'été de Pécs 24 - 29 aout 2009 / ed. Patrick Renaud, Judit Maár, Traian Sandu. 14/2011. - Paris : L´Harmattan, 2011. - ISBN 978-2-296-13972-5. - S. 345-357.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_21     Bezpečnosť v kontexte francúzskej obrannej politiky / Radovan Gura.
In: Megatrendy tretieho milénia : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, 22. apríla 2010 / ed. Ivan Dubnička ; rec. Jozef Lysý, Peter Horváth. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-8094-833-7. - S. 98-123.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_22     Slovaquie - Ukraine. Un bon voisinage? / Radovan Gura.
In: L´Ukraine, entre integration et partenariat = Ukraine, between integration and partnership / ed. Gilles Rouet, Peter Terem ; rec. Jean-Pierre Colin, Tamara Gella ... [et al.]. - Brusel : Bruylant, 2010. - ISBN 978-2-8027-2867-2. - S. 131-140.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_23     Francúzska obranná a bezpečnostná politika v rukách Nicolasa Sarkozyho / Radovan Gura.
In: Bezpečnostné fórum´10 = Security forum´10 : zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 11. februára 2010 / ed. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - ISBN 978-80-8083-980-2. - S. 311-319.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_24     Francúzsko - nemecké partnerstvo: konvergencia politických a ekonomických záujmov pre budúcnosť Európy / Radovan Gura.
In: Interpolis '10 : zborník príspevkov zo 7. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 25. novembra 2010 / ed. Juraj Cintula, Judita Janičinová, Ivana Ondrušková ; rec. Ján Koper, Igor Kosír ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - ISBN 978-80-557-0155-4. - S. 234-239.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_25     Francúzsko v Severoatlantickej aliancii / Radovan Gura.
In: Bezpečnostné fórum ´09 : zborník príspevkov z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 21. apríla 2009 / ed. Jana Lasicová ... [et al.] ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-790-7. - S. 14-21.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_26     François Mitterrand a rozpad Jaltského systému / Radovan Gura.
In: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, 25.-26.5.2009 VIRT / zost. Tomáš Dudáš ; rec. Víťazoslav Balhar, Ladislav Lysák. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. - ISBN 978-80-225-2838-2. - S. 129-139.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_27     Súčasné slovensko-ukrajinské vzťahy / Radovan Gura.
In: Interpolis '09 : zborník príspevkov zo 6. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková ... [et al.] ; rec. Ján Koper, František Briška ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-939-0. - S. 304-309.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_28     Approche française de l'intégration de l'Europe centrale = Francúzske prístupy k integrácii strednej Európy / Radovan Gura.
In: Élargissement et politique européene de voisinage = Enlargement and European neighbourhood policy / ed. Gunilla Edelstam, Ioan Horga, Gilles Rouet. - Bruxelles : Bruylant, 2008. - ISBN 978-2-8027-2666-1. - S. 237-252.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_29     Francúzske prístupy k integračným snahám krajín strednej Európy / Radovan Gura.
In: Interpolis '08 : zborník príspevkov z 5. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 6. novembra 2008 / ed. Dagmar Hoscheková ; rec. Ján Koper, Štefan Volner... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ústav vedy a výskumu, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-724-2. - S. 118-125.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_30     Zahraničnopolitická doktrína Nicolasa Sarkozyho / Radovan Gura.
In: Interpolis '07 : zborník príspevkov zo 4. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 8. - 9. novembra 2007 / ed. Dagmar Hoscheková, Rastislav Kazanský, Erik Pajtinka ; rec. Mária Adamcová, Peter Ingriš ... [et al.]. - Bratislava : PAMIKO pre UMB Banská Bystrica, 2007. - ISBN 978-80-85660-07-4. - S. 83-88.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_31     Frankofónia / Radovan Gura.
In: Interkulturní dimenze ve výuce cizích jazyků : sborník příspěvků z mezinárodní konference, která se konala ve dnech 19.-20. září 2005 : Scientific Papers: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Fakulta filosofická / Alena Kiehlborn, Jan Šebek (edd.). - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-893-4. - ISSN 1213-3485. - suppl. 14, séria C, s. 65-71.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_32     Frankofónia - súčasť zahraničnej politiky Francúzska / Radovan Gura.
In: Interpolis '06 : zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie doktorandov v Banskej Bystrici, 23. novembra 2006 / zost. Dagmar Hoscheková, Rastislav Kazanský. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 978-80-8083-375-6. - S. 48-57.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_33     Práca s odborným písaným textom  - "Compte Rendu" / Radovan Gura.
In: Sborník příspěvků z konference Profilingua 2005 / editori Zlata Hokrová ... [et al.]. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. - ISBN 80-7043-424-4. - S. 114-118.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_34     Niekoľko poznámok k zahraničnej politike Francúzska v Strednej a Východnej Európe s akcentom na jeho prítomnosť v Slovenskej republike / Radovan Gura.
In: Aktuálne problémy politiky : zborník príspevkov z 1. teoretického seminára doktorandov v Banskej Bystrici, 28. septembra 2004 / zost. Michal Dobrík, Dagmar Hoscheková ; rec. Koloman Ivanička, Oskar Krejčí, Oskar Novotný. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8083-026-6. - S..
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_35     Slovník vo vyučovaní odborného jazyka / Radovan Gura.
In: Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela 3 : materiály z 3. konferencie mladých filológov Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 9. septembra 2003 / rec. Brigita Šimonová, Zdenko Kasáč, Pavol Odaloš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8055-876-0. - S. 185-192.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_36     Niekoľko reflexií k vyučovaniu francúzštiny na slovenských školách a v stredoeurópskom kontexte = Some Remarks about French Language Teaching at the Slovak Education system and the Central European Context / Radovan Gura.
In: Agrární perspektivy XIII : trvale udržatelný rozvoj agrárního sektoru  - výzvy a rizika. Díl II. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V3_01     Upálenie sa ako politický protest = Self-immolation as a political protest / Radovan Gura.
In: Politické vedy = journal for political science, modern history, international relations, security studies : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2021. - ISSN 1335-2741. - Roč. 24, č. 1 (2021), s. 95-112. 
(2021: JCI - 0.14, JCI kvartil - Q4, AIS - 0.039). Dostupné na: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/en/archive/2021/1-2021/radovan-gura.html
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADN

 

V3_02     Francúzsky model profesionalizácie terciárneho vzdelávania na Slovensku = French model of higher education professionalization in Slovakia / Radovan Gura, Mária Rošteková.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISSN 1335-2741. - Roč. 21, č. 3 (2018), s. 236-244. 
(2018: JCI - 0.25, JCI kvartil - Q4).
[GURA, Radovan (50%) - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADN

 

V3_03     University governance in Europe: managerial convergences or political harmonization? / Thierry Côme, Radovan Gura ... [et al.].
In: Journal of Intercultural Management. - Łódź : Społeczna Akademia Nauk, 2018. - ISSN 2543-831X. - Vol. 10, no. 3 (2018), pp. 61-81.
[CÔME, Thierry (10%) - GURA, Radovan (40%) - GUEORGUIEVA, Petia (10%) - ROUET, Gilles (40%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_04     Letná škola: "Identita a občianstvo v Európe" / Radovan Gura, Dávid Kollár.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2011. - ISSN 1335-2741. - Roč. 14, č. 3 (2011), s. 136-139.
[GURA, Radovan (50%) - KOLLÁR, Dávid (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_05     François Mitterrand a rozpad Jaltského systému / Radovan Gura.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. - ISSN 1335-2741. - Roč. 12, č. 3 (2009), s. 38-67.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_06     Le voisinage slovaco-ukrainien: le point de vue slovaque / Radovan Gura.
In: Revue d'etudes politiques et constitutionnelles est-europeennes. - Brusel : Bruylant; Université Montesquie Bordeaux IV : Université d'Auvergne, 2009. - ISSN 1632-451X. - IX, 1-2 (2009), s. 125-140.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_07     Slovník vo vyučovaní cudzích jazykov / Radovan Gura.
In: Cizí jazyky : časopis pro učitele všech stupnů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. - Plzeň : Fraus, 2003. - ISSN 1210-0811. - Roč. 47, č. 2 (2003-2004), s. 64-67.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: ADE

 

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

P1_01     Strategické zameranie zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO / Peter Terem ... [et al.] ; rec. Ladislav Tolmáči, Jaroslav Mazúrek, Miroslav Kmeť. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 267 s. [15,13 AH]. - ISBN 978-80-557-1371-7
[TEREM, Peter (38%) - BOLEČEKOVÁ, Martina (5%) - ČAJKA, Peter (2%) - FOGAŠ, Anton (5%) - GURA, Radovan (2%) - IŠTOK, Robert (2%) - KOZÁROVÁ, Irina (2%) - LENČ, Marek (12%) - MADZIKOVÁ, Alena (2%) - MÜLLER, Vladimír (1%) - RÝSOVÁ, Lucia (7%) - SLOBODNÍKOVÁ, Ivana (12%) - VLČEK, Dalibor (1%) - UŠIAK, Jaroslav (9%) - TOLMÁČI, Ladislav (rec.) - MAZÚREK, Jaroslav (rec.) - KMEŤ, Miroslav (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre stredné školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BCB

 

P1_02     Base du lexique français de l'Union Européenne / Radovan Gura ; rec. Gilles Rouet, Mária Rošteková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 180 s. [5,15 AH]. - ISBN 978-80-557-1071-6
[GURA, Radovan (100%) - ROUET, Gilles (rec.) - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

P1_03     Vybrané pramene k štúdiu medzinárodných organizácií / Radovan Gura, Peter Rosputinský ; rec. Dalibor Vlček, Július Hauser. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - 292 s. [20,88 AH]. - ISBN 978-80-557-0113-4
[GURA, Radovan (10%) - ROSPUTINSKÝ, Peter (90%) - VLČEK, Dalibor (rec.) - HAUSER, Július (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

O1 Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok

O1_01     Francúzsko-nemecké vzťahy a budovanie Európy (1945-2009) = La relation franco-allemande et la construction européenne (1945-2009) / Radovan Gura, Gilles Rouet ; rec. Monique Lakroum, Igor Kosír. - 1. vyd. - Banská Bystrica : FPVaMV UMB, 2010. - 173 s. - ISBN 978-80-557-0041-0
[GURA, Radovan (50%) - ROUET, Gilles (50%) - LAKROUME, Monique (rec.) - KOSÍR, Igor (rec.)]
typ výstupu: knižná publikácia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BAB

 

O1_02     Dictionnaire franco-slovaque de la communication internationale = Francúzsko-slovenský slovník medzinárodnej komunikácie / Július Hauser, Radovan Gura. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - 194 s. - ISBN 80-8080-170-X
[HAUSER, Július (50%) - GURA, Radovan (50%)]
typ výstupu: knižná publikácia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: BAB

 

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

O2_01     Les classements internationaux et leurs impacts en Slovaquie / Radovan Gura, Peter Terem.
In: Classement des universités / ed. Gilles Rouet. - 1. vyd. - Paríž : CNRS éditions, 2022. - ISBN 978-2-271-14030-2. - ISSN 1967-3566. - S. 185-193.
[GURA, Radovan (50%) - TEREM, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_02     Moc alebo vplyv? Zahraničná politika a diplomacia V. Francúzskej republiky / Radovan Gura.
In: Diplomacia v ére globalizácie : zborník z konferencie k 50. výročiu prijatia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch, Banská Bystrica, 24. november 2011 / eds. Erik Pajtinka, Peter Rosputinský ; rec. Jana Lasicová, Peter Rusiňák. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - ISBN 978-80-557-0320-6. - S. 55-68.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_03     Práca s odborným písaným textom à la française / Radovan Gura.
In: Analytické sondy do textu 2 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 19. 4. 2005 v Banskej Bystrici / zost. Eva Čulenová, Ingrid Nosková ; rec. Milena Dvořáková, Nina Bechyňová ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 80-8083-184-X. - S. 116-121.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_04     Frankofónia / Radovan Gura.
In: Sborník příspěvků z konference Profilingua 2005. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. - ISBN 80-7043-424-4. - S. [7].
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_05     Slovník - tradičný a novodobý pohľad / Radovan Gura.
In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe 3 / ed. Monika Zázrivcová ; rec. Elena Baranová, Ľudmila Mešková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - ISBN 80-8083-139-4. - S. 77-83.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_06     Prezident v zahraničnej politike V. Francúzskej republiky / Radovan Gura.
In: Aktuálne problémy teórie medzinárodných vzťahov a teórie politiky : zborník príspevkov z 2. teoretického seminára doktorandov v Banskej Bystrici 10. novembra 2005 / zost. Dagmar Hoscheková, Rudolf Kucharčík. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : Ústav vedy a výskumu, 2005. - ISBN 80-8083-209-9. - S. 194-206.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_07     Odborný písaný text na hodinách francúzskeho jazyka a počítačové korektory / Radovan Gura, Mária Rošteková.
In: Nové trendy vo vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách : medzinárodná konferencia. - Nitra : Filozofická fakulta UKF, 2004. - ISBN 80-8050-715-5. - S. [1-3].
[GURA, Radovan (50%) - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_08     Slovník - Francúzsky tradičný a novodobý pohľad / Radovan Gura.
In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe III. - Praha : Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2004.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: heslo; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

O3_01     Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania s Francúzskou republikou - 10. výročie založenia Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu = Internationalization of higher education with the French Republic - 10th anniversary of the Slovak-French University Institute / Radovan Gura, Mária Huraj Rošteková.
In: Politické vedy = journal for political science, modern history, international relations, security studies : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2022. - ISSN 1335-2741. - Roč. 25, č. 3 (2022), s. 227-234. Dostupné na: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2022/3-2022/radovan-gura-maria-huraj-rostekova.html
[GURA, Radovan (60%) - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (40%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: Emerging Sources Citation Index; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: BDN

 

O3_02     International scientific conference: soft power, ethics and interests / Radovan Gura, Gilles Rouet, Mária Rošteková.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISSN 1335-2741. - Roč. 21, č. 4 (2018), s. 231-238. 
(2018: JCI - 0.25, JCI kvartil - Q4).
[GURA, Radovan (34%) - ROUET, Gilles (33%) - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BDN

 

O3_03     Frankofónia v krajinách Strednej  a Východnej Európy / Radovan Gura.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2004. - ISSN 1335-2741. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 135-137.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_04     Práca s heslovým slovom a heslom / Radovan Gura.
In: Cizí jazyky : časopis pro učitele všech stupnů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. - Plzeň : Fraus, 2004. - ISSN 1210-0811. - Roč. 47, č. 3 (2003-2004), s. 106-108.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: BDE

 

O3_05     Stávka na prezidentské voľby / Radovan Gura, Jean-Luc Cazenave.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Bratislava : Politologický kabinet SAV, 2002. - ISSN 1335-2741. - Roč. 5, č. 1-2 (2002), s. 74-83.
[GURA, Radovan - CAZENAVE, Jean-Luc]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_06     J.-P. Pancracio: Dictionaire de la Diplomatie / Radovan Gura.
In: Cizí jazyky. - ISSN 1210-1811. - Roč. 45, č. 3(2001/2002), s. 107.
Recenzia na: Dictionaire de la Diplomatie / J.-P. Pancracio. - Clermont-Ferrand : Editions Micro Buss/G. de Bussac, 1998
[GURA, Radovan]
typ výstupu: recenzia; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_07     Nový francúzsky slovník diplomacie / Radovan Gura.
In: Politické vedy. - ISSN 1335-2741. - Roč. 4, č. 1(2001), s. 99-101.
Recenzia na: Dictionnaire de la Diplomatie / J.-P. Pancracio. - Clermont-Ferrand : Micro Buss/G. de Bussac, 1998
[GURA, Radovan]
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: EDI

 

I3 Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu

I3_01      Nouvelles de Slovaquie / Radovan Gura.
In: Revue Hermès : blog. - Paríž : C.N.R.S. Editions, 2020. - ISSN 2556-4048. - 07.12.2020, s. [1-2]. Dostupné na: https://hermes.hypotheses.org/4487
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: GII

 

I3_02      Francúzski študenti a slovenskí manažéri ľudských zdrojov / Radovan Gura.
In: Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2019. - ISSN 1339-6749. - Roč. 25, č. 2 (jún) (2019), s. 36.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: GII

 

I3_03      Západná - Východná Európa: Dynamika centrum - periféria / Radovan Gura.
In: Universitas Matthiae Belii : spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - Roč. 17, č. 1 (september - október) (2010), s. 21.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: GII

 

I3_04      Université Matej Bel - Faculté de Sciences Politiques et Relations Internationales / Radovan Gura.
In: bulletins-electroniques.com : veille technologique internationale, un service ADIT. - Paríž, 2009 : Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí. - [cit. 23/01/2009]. Dostupné na: http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/57465.htm
[GURA, Radovan (50%) - DELABY, William (50%)]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: GII

 

I3_05      Odborníci na strednú a východnú Európu / Radovan Gura.
In: Universitas Matthiae Belii : spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - Roč. 14, č. 4 (marec-apríl 2008), s. 14-15.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: metalurgické a montánne vedy; kategória publikácie do 2021: GII

 

I3_06      Európske susedstvá - séria medzinárodných konferencií / Radovan Gura.
In: Universitas Matthiae Belii : spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - Roč. 15, č. 1 (sept. - okt. 2008), s. 15.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: GII

 

I3_07      Ukrajina - medzi partnerstvom a integráciou / Radovan Gura.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2008. - ISSN 1335-2741. - Roč. 11, č. 3-4 (2008), s. 213-215.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: GII

 

I3_08      Francúzsko opäť o krok bližšie / Radovan Gura.
In: Universitas Matthiae Belii : spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - Roč. 12, č. 4 (marec - apríl 2006), s. 8-9.
[GURA, Radovan]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: GII

 

I3_09      Spoločná poľnohospodárska politika na FPVaMV / Radovan Gura, Rudolf Kucharčík.
In: Workshop nielen o sieťotlači / Katarína Sokolová. - Roč. 11, č. 5 (máj-jún 2005), s. 12.
[GURA, Radovan - KUCHARČÍK, Rudolf]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: GII

 

I3_10      Presentation of the Faculty of Politics and international relations of Matej Bel (Slovakia) (French version) = Prezentácia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB / Radovan Gura.
In: European forum for urban safety. Dostupné na: http://www.fesu/secutopic_art.aspx?id_sec=52&id_art=1598
[GURA, Radovan]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: GHG

 

XX Nie je predmetom evidencie od 2022

XX_01     Zahraničná politika V. Francúzskej republiky : habilitačná práca / Radovan Gura. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - 129 s.
[GURA, Radovan (100%)]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: DAI

 

XX_02     Le Français en Slovaquie 2003/2004 = Rapport / Radovan Gura, Mária Rošteková. - Bucharest : Agence universitaire de la Francophonie, Bureau d´Europe centrale et orientale, 2004. - 16 s.
[GURA, Radovan - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (50%)]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: GAI