Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Publikačná činnosť

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

V1_01     Význam športu vo vonkajších vzťahoch Európskej únie / Radovan Gura ... [et al.] ; rec. Milan Vošta, Rastislav Kazanský. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2022. - 154 s. [5,73 AH]. - ISBN 978-80-206-1562-6
[GURA, Radovan (33%) - MANCOŠ, Martin (34%) - TEREM, Peter (33%) - VOŠTA, Milan (rec.) - KAZANSKÝ, Rastislav (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: AAA

 

V1_02     Diplomaties plurielles : champs et perspectives / ed. Mourad Attarça & Peter Terem. - 1. vyd. - Paris : L´Harmattan, 2019. - 228 s. [11,40 AH]. - ISBN 978-2-343-17473-0. - ISSN 2257-3690
[ATTARÇA, Mourad (50%) (editor) - TEREM, Peter (50%) (editor)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_03     Potenciál športu pre rozvoj mäkkej moci štátu / Peter Terem, Ivan Štulajter, Matúš Štulajter ; rec. Tomáš Koziak, Róbert Rozim. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2019. - 90 s. [5,37 AH]. - ISBN 978-80-206-1847-4
[TEREM, Peter (40%) - ŠTULAJTER, Ivan (50%) - ŠTULAJTER, Matúš (10%) - KOZIAK, Tomáš (rec.) - ROZIM, Robert (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AAA

 

V1_04     Mäkká moc a jej význam v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí : teoretické aspekty, regionálne kontexty : zborník vedeckých prác, vedecký seminár, Banská Bystrica, 7. 6. 2018 / ed. Peter Terem, Marek Lenč ; rec. Jaroslav Ušiak, Tomáš Koziak. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 180 s. [9,10 AH]. - ISBN 978-80-557-1387-8
[TEREM, Peter (50%) (editor) - LENČ, Marek (50%) (editor) - UŠIAK, Jaroslav (rec.) - KOZIAK, Tomáš (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_05     Aktuálne výzvy zahraničnej politiky Slovenskej republiky / eds. Peter Terem, Marek Lenč ; rec. Ján Liďák, Tomáš Koziak. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 64 s. [3,34 AH]. - ISBN 978-80-557-1200-0
[TEREM, Peter (50%) (editor) - LENČ, Marek (50%) (editor) - LIĎÁK, Ján (rec.) - KOZIAK, Tomáš (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_06     Collective human rights in the first half of the 21st century / ed. Magdalena Sitek, Peter Terem, Marta Wójcicka ; rec. Stanisław Pieprzny, Aladag Cadgas Hakan. - 1. vyd. - Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2015. - 507 s. [25,35 AH]. - ISBN 978-83-62753-57-4
[SITEK, Magdalena (34%) (editor) - TEREM, Peter (33%) (editor) - WÓJCICKA, Marta (33%) (editor) - PIEPRZNY, Stanisław (rec.) - CADGAS HAKAN, Aladag (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_07     Desať rokov Slovenskej republiky v Európskej únii : zborník vedeckých prác : [výročná konferencia, Banská Bystrica, 7. mája 2014] / ed. Peter Terem, Marek Lenč ; rec. Ján Liďák, Rastislav Kazanský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. - 130 s. [6,50 AH]. - ISBN 978-80-557-0816-4
[TEREM, Peter (50%) (editor) - LENČ, Marek (50%) (editor) - LIĎÁK, Ján (rec.) - KAZANSKÝ, Rastislav (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_08     Politiques et coopérations dans l´espace euro-mediterranéen / ed. Mária Rošteková, Peter Terem ; rec. Igor Kosír, Serge Dufoulon. - 1. vyd. - Paríž : L´Harmattan, 2014. - 210 s. - ISBN 978-2-343-04844-4. - ISSN 2257-3690
[HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (50%) (editor) - TEREM, Peter (50%) (editor) - KOSÍR, Igor (rec.) - DUFOULON, Serge (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_09     La Turquie et l´Union européenne : défis et perspectives d´adhésion / ed. Gilles Rouet, Peter Terem. 7. - 1. vyd. - Brusel : Bruylant, 2011. - [305 s.]. - ISBN 978-2-8027-3094-1
[ROUET, Gilles (50%) (zost.) - TEREM, Peter (50%) (zost.)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_10     Energetika a klimatické zmeny : zborník príspevkov z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009 / ed. Pavel Holík, Ján Kvapil, Peter Terem ; rec. Jaroslav Škvarenina, Dalibor Vlček. - Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky : Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky ; Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2009. - 106 s. - ISBN 978-80-8106-021-2
[HOLÍK, Pavel (editor) - KVAPIL, Ján (editor) - TEREM, Peter (editor) - ŠKVARENINA, Jaroslav (rec.) - VLČEK, Dalibor (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_11     L´Ukraine, entre integration et partenariat = Ukraine, between integration and partnership / ed. Gilles Rouet, Peter Terem ; rec. Jean-Pierre Colin, Tamara Gella ... [et al.]. - 1. vyd. - Brusel : Bruylant, 2010. - 389 s. [19,45 AH]. - ISBN 978-2-8027-2867-2
[ROUET, Gilles (50%) (editor) - TEREM, Peter (50%) (editor) - COLIN, Jean-Pierre (rec.) - GELLA, Tamara (rec.) - KHADER, Bichara (rec.) - SÜLI-ZAKAR, Istvan (rec.) - TEREM, Peter (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_12     Konkurencieschopnosť európskych krajín v kontexte poznatkovo-orientovanej ekonomiky : zväzok venovaný životnému jubileu Prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. / zost. Peter Terem ; rec. Jaroslav Mazúrek, Igor Kosír. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - 210 s. - ISBN 978-80-8083-847-8
[TEREM, Peter (zost.) - MAZÚREK, Jaroslav (rec.) - KOSÍR, Igor (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_13     Jadrové zbrane, ich význam a vplyv na svetovú politiku / Peter Terem. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2008. - 292 s. - ISBN 978-80-8083-531-6
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V1_14     Zlepšovanie systémových predpokladov na efektívnejšiu realizáciu výhod členstva SR v EÚ na regionálnej úrovni : zlepšovanie systémových predpokladov na efektívnejšiu realizáciu výhod členstva SR v EÚ na podnikovej a regionálnej úrovni / Igor Kosír ... [et al.] ; rec. Július Alexy, Elena Trenčianska, Viera Gavaľová, Svetozar Krno. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2007. - 122 s. [9,19 AH]. - ISBN 978-80-225-2460-5
[KOSÍR, Igor (25%) - IVANIČKA, Koloman (16%) - KNAPIK, Peter (14%) - TEREM, Peter (13%) - ČAJKA, Peter (12%) - ROSENBERG, Miloslav (10%) - MEČÁR, Miroslav (10%) - ALEXY, Július (rec.) - TRENČIANSKA, Elena (rec.) - GAVAĽOVÁ, Viera (rec.) - KRNO, Svetozar (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V1_15     Jadrová energia v štruktúre svetových energetických zdrojov : Medzinárodné súvislosti / Peter Terem ; rec. Koloman Ivanička, Vladimír Baran. - 1. vyd. - Zvolen : Bratia Sabovci, 2005. - 247 s. - ISBN 80-89029-94-9
[TEREM, Peter (100%) - IVANIČKA, Koloman (rec.) - BARAN, Vladimír (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V1_16     Process of EU enlargement in the 21st century - new challenges = Proces rozširovania EÚ v 21. storočí - nové výzvy / eds. Peter Terem, Ömer Çaha ; rec. Peter Juza, Metin Boşnak. Vol. 7, Scientifist Script. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - 297 s. - ISBN 80-8083-204-8
[TEREM, Peter (50%) (editor) - ÇAHA, Ömer (50%) (editor) - JUZA, Peter (rec.) - BOŞNAK, Metin (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_17     Dynamické vývojové procesy a štruktúry a ich medzinárodný kontext : zväzok venovaný životnému jubileu prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. / zost. Peter Terem, výk. red. Jozef Stašák ; rec. Rudolf Novodomec, Jana Lasicová. scientific script, vol. 3. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000. - 307 s. - ISBN 80-8055-371-8
[TEREM, Peter (zost.) - STAŠÁK, Jozef (editor) - NOVODOMEC, Rudolf (rec.) - LASICOVÁ, Jana (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_18     European integration and transborder co-operation : proceeding on the international conference / ed. Koloman Ivanička; members Jaroslav Mazúrek, Jozef Stašák, Peter Terem, Ivan Štulajter. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998. - 185 s. - ISBN 80-8055-144-8
[IVANIČKA, Koloman (editor) - MAZÚREK, Jaroslav (zost.) - STAŠÁK, Jozef (zost.) - TEREM, Peter (zost.) - ŠTULAJTER, Ivan (zost.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

V2_01     Perspektívy využívania jadrovej energie v štruktúre svetových energetických zdrojov / Peter Terem.
In: X. Banskoštiavnické dni 2008 : mierové využívanie atómovej energie, aplikácie nukleárnych technológií a stanovovanie rádionuklidov v životnom prostredí, environmentálne záťaže a komunálne odpady, zborník referátov, Banská Štiavnica, 8.-10. 10. 2008. - Banská Štiavnica : Slovenská nukleárna spoločnosť, Mesto Banská Štiavnica, Slovenské elektrárne a.s., AE Mochovce, Geologický ústav SAV Banská Bystrica, Združenie pre reguláciu radónu, B. Štiavnica, Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem, ČR, 2008. - ISBN 978-80-89384-00-6. - S. 119-125.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_02     Sport diplomacy as a means of communication / Elena Bendíková ... [et al.].
In: INTED2022 : 16th International technology, education and development conference : conference proceedings. - 1. vyd. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2022. - ISBN 978-84-09-37758-9. - ISSN 2340-1079. - S. 565-571. Dostupné na: https://library.iated.org/view/BENDIKOVA2022SPO
[BENDÍKOVÁ, Elena (25%) - TEREM, Peter (25%) - ŠTULAJTER, Ivan (25%) - ROZIM, Robert (25%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: pedagogické vedy; študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_03     Globalization of EU trade policy in the COVID-19 era / Vladimír Müller, Peter Terem.
In: Globalization and its socio-economic consequences 2020 : 20th international scientific conference : [conference proceedings]. 92, Volume. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2021. - ISSN 2261-2424. - Pp. [1-8]. Dostupné na: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/03/contents/contents.html
[MÜLLER, Vladimír (50%) - TEREM, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_04     Opportunities for the development of Slovakia´s soft power / Peter Terem, Peter Baláž. Chapitre 4.
In: Pratiques du soft power / zost. Radovan Gura, Gilles Rouet. - 1. vyd. - Paríž : L´Harmattan, 2019. - ISBN 978-2-343-18651-1. - ISSN 2257-3690. - S. 69-85.
[TEREM, Peter (50%) - BALÁŽ, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_05     Nouveaux enjeux, nouvelles diplomaties : [introduction] / Mourad Attarça, Peter Terem.
In: Diplomaties plurielles : champs et perspectives / ed. Mourad Attarça & Peter Terem. - 1. vyd. - Paris : L´Harmattan, 2019. - ISBN 978-2-343-17473-0. - ISSN 2257-3690. - S. 15-21.
[ATTARÇA, Mourad (50%) - TEREM, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_06     Geostrategic interests of the EU and their implementation on the example of the Ukrainian crisis / Ivana Slobodníková, Peter Terem, Radovan Gura. 8.
In: Resilience and the EU’s Eastern neighbourhood countries : from theoretical concepts to a normative agenda / ed. Gilles Rouet, Gabriela Carmen Pascariu. - 1. vyd. - Londýn : Palgrave Macmillan, 2019. - ISBN 978-3-030-25605-0. - Pp. 219-244.
[SLOBODNÍKOVÁ, Ivana (34%) - TEREM, Peter (33%) - GURA, Radovan (33%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_07     Význam konceptu mäkkej moci pre malé štáty - výzvy pre rozvoj mäkkej moci SR / Peter Terem, Peter Baláž. 1. kapitola.
In: Koncept mäkkej moci a potenciál jeho využitia pre malé štáty / rec. Ján Liďák, Lucia Rýsová. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2019. - ISBN 978-80-206-1844-3. - S. 7-32 [1,81 AH].
[TEREM, Peter (75%) - BALÁŽ, Peter (25%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ABC

 

V2_08     Výzvy ekonomickej diplomacie v kontexte konceptu mäkkej moci / Peter Terem, Vladimír Müller. 2. kapitola.
In: Koncept mäkkej moci a potenciál jeho využitia pre malé štáty / rec. Ján Liďák, Lucia Rýsová. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2019. - ISBN 978-80-206-1844-3. - S. 33-47 [1,01 AH].
[TEREM, Peter (50%) - MÜLLER, Vladimír (50%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ABC

 

V2_09     Legal and political aspects of the Kosovo´s unilateral declaration of independence / Peter Terem, Peter Rosputinský.
In: Kosovo: Sui generis or precedent in international relations / rec. Liu Minru, Susan Woodward ... [et al.]. - 1. vyd. - Belgrade : Institute of international politics and economics, 2018. - ISBN 978-86-7067-249-9. - S. 91-107.
[TEREM, Peter (50%) - ROSPUTINSKÝ, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_10     Transparency in EU trade negotiantions: parallels and differences between TTIP and Brexit / Peter Terem, Vladimír Müller.
In: Proceedings of the 4th International conference on European integration 2018 (ICEI 2018) : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic / rec. Peter Baláž, Agnieszka Barcik ... [et al.]. 3. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. - ISBN 978-80-248-4169-4. - ISSN 2571-029X. - online, pp. 1514-1521. Dostupné na: https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-dokumentu/ICEI-2018_Proceedings.pdf
[TEREM, Peter (50%) - MÜLLER, Vladimír (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_11     The relevance of sports diplomacy / Peter Terem, Ivan Štulajter, Matúš Štulajter.
In: Diplomatie plurielle : acteur et enjeux / ed. Radovan Gura et Gilles Rouet. - 1. vyd. - Paris : L´Harmattan, 2018. - ISBN 978-2-343-15809-9. - ISSN 2257-3690. - S. 107-122.
[TEREM, Peter (34%) - ŠTULAJTER, Ivan (33%) - ŠTULAJTER, Matúš (33%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_12     Prínosy športovej diplomacie pre mäkkú moc štátu / Peter Terem.
In: Mäkká moc a jej význam v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí : teoretické aspekty, regionálne kontexty : zborník vedeckých prác, vedecký seminár, Banská Bystrica, 7. 6. 2018 / ed. Peter Terem, Marek Lenč ; rec. Jaroslav Ušiak, Tomáš Koziak. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1387-8. - S. 27-41.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_13     Slovakia - struggle for democracy, economic prosperity and emancipation in international relations = Slovaččina - boroťba za demokratiju, ekonomične procvitannia ta emansipaciju v mižnarodnych vidnosinach / Peter Terem.
In: Democratic transition in the V4 countries and Ukraine: selected issues = Demokratyčnij tranzit v krajnach Višehradskoj grupy a Ukrajini: vibrani aspekty / rec. Tetiana Sydoruk, Natalia Khoma. - 1. vyd. - Ostroh : Ostroh Academy University Press, 2018. - ISBN 978-617-7328-63-5. - S. 97-128.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_14     Position of Serbia on the Western Balkan migration route / Peter Terem, Barbora Olejárová.
In: SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2016, 6 - 9 April, 2016, Vienna, Austria : political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Vol. I, book 2, Political sciences. - 1. vyd. - Sofia : STEF92, 2016. - ISBN 978-619-7105-51-3. - ISSN 2367-5659. - Pp. 409-416.
[TEREM, Peter (50%) - OLEJÁROVÁ, Barbora (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_15     Formovanie spoločenského konsenzu pre zahraničnopolitické smerovanie SR v rámci vonkajšje činnosti Európskej únie / Peter Terem.
In: Aktuálne výzvy zahraničnej politiky Slovenskej republiky / eds. Peter Terem, Marek Lenč ; rec. Ján Liďák, Tomáš Koziak. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1200-0. - S. 25-36.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_16     EÚ a demokracia / Peter Terem.
In: Vplyv EÚ a NATO na Európsku a globálnu stabilitu a ich význam pre bezpečnosť SR [elektronický zdroj] : vypracovanie odborných študijných materiálov, ktoré sa venujú aktuálnym otázkam bezpečnosti relevantných pre SR ako člena EÚ a NATO / rec. Jaroslav Mazúrek, Tomáš Koziak. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016. - ISBN 978-80-557-1214-7. - online, s. 33-44.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_17     Transatlantické partnerstvo / Peter Terem.
In: Vplyv EÚ a NATO na Európsku a globálnu stabilitu a ich význam pre bezpečnosť SR [elektronický zdroj] : vypracovanie odborných študijných materiálov, ktoré sa venujú aktuálnym otázkam bezpečnosti relevantných pre SR ako člena EÚ a NATO / rec. Jaroslav Mazúrek, Tomáš Koziak. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016. - ISBN 978-80-557-1214-7. - online, s. 68-79.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_18     Globálne trendy ďalšieho vývoja politickej mapy sveta / Peter Terem.
In: Vplyv EÚ a NATO na Európsku a globálnu stabilitu a ich význam pre bezpečnosť SR [elektronický zdroj] : vypracovanie odborných študijných materiálov, ktoré sa venujú aktuálnym otázkam bezpečnosti relevantných pre SR ako člena EÚ a NATO / rec. Jaroslav Mazúrek, Tomáš Koziak. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016. - ISBN 978-80-557-1214-7. - online, s. 226-232.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_19     Zahraničnopolitické smerovanie SR v rámci evolúcie európskeho integračného procesu a jeho širšia spoločenská podpora / Peter Terem. 1. kapitola.
In: Zahraničná politika Slovenskej republiky v rámci vybraných oblastí vonkajšej činnosti Európskej únie / rec. Tomáš Koziak, Jaroslav Ušiak. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1213-0. - S. 6-46 [2,27 AH].
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_20     Dotazníkový prieskum / Peter Terem, Peter Rosputinský.
In: Zahraničná politika Slovenskej republiky v rámci vybraných oblastí vonkajšej činnosti Európskej únie / rec. Tomáš Koziak, Jaroslav Ušiak. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1213-0. - S. 240-257.
[TEREM, Peter (50%) - ROSPUTINSKÝ, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_21     Slovakia in Central Europe - geopolitical aspects / Peter Terem. chapter 1.
In: Slovakia in geopolitical and geo-economic context / rec. Alžbeta Ivaničková, Milan Vošta. - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2015. - ISBN 978-80-7431-120-8. - S. 6-38 [1,66 AH].
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ABC

 

V2_22     Territorial issues in Mediterranean area : Gibraltar, the limits of bilateral and multilateral negotiations / Peter Terem ... [et al.].
In: Politiques et coopérations dans l´espace euro-mediterranéen / ed. Mária Rošteková, Peter Terem ; rec. Igor Kosír, Serge Dufoulon. - 1. vyd. - Paríž : L´Harmattan, 2014. - ISBN 978-2-343-04844-4. - ISSN 2257-3690. - S. 133-154.
[TEREM, Peter (25%) - ODALOŠOVÁ DEMČÍKOVÁ, Ivana (25%) - NEDELA, Daniel (25%) - ŠTULAJTER, Matúš (25%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_23     Kultivácia verejnej mienky ako predpoklad úspešného pôsobenia SR v EÚ / Peter Terem, Michal Kovács.
In: Desať rokov Slovenskej republiky v Európskej únii : zborník vedeckých prác : [výročná konferencia, Banská Bystrica, 7. mája 2014] / ed. Peter Terem, Marek Lenč ; rec. Ján Liďák, Rastislav Kazanský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0816-4. - S. 23-32.
[TEREM, Peter (50%) - KOVÁCS, Michal (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_24     Reflexia vnímania vzdelávania, vedy a výskumu ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podmienkach Slovenskej republiky / Peter Terem.
In: Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce : społeczeństwo - gospodarka - środowisko / red. Kazimierz Pająk, Jan Polcyn ; rec. Grażyna Krzyminiewska, Joanna Marsząłek-Kawa. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - ISBN 978-83-7780-634-0. - S. 325-335.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_25     Transformation processes in Hungary / Peter Terem. Chapter 3.
In: Political and economic features of transformation processes in the Czech Republic, Poland and Hungary / rec. Magdalena Sitek, Milan Vošta. - 1. vyd. - Praha : Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013. - ISBN 978-80-7431-122-2. - S. 78-106 [1,85 AH].
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ABC

 

V2_26     Systém Krima v Centre excelentnosti krízového riadenia na UMB Banská Bystrica / Peter Terem ... [et al.].
In: Riešenie krízových situácií prostredníctvom simulačných technológií : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši, 22. októbra 2013 / ed. Matúš Grega, Marcel Linek ... [et al.] ; rec. Pavel Nečas, Milan Sópoci ... [et al.]. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika, 2013. - ISBN 978-80-8040-481-9. - S. 156-160.
[TEREM, Peter (25%) - DOBRÍK, Michal (25%) - FABIÁN, Karol (25%) - ŠENKARČIN, Igor (25%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_27     Education and research infrastructure development in the Slovak Republic = Rozvoj vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry v podmienkach Slovenskej republiky / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: New model of socio-economic sustainable development of the Slovak Republic = Nový model sociálno-ekonomického trvaloudržateľného rozvoja Slovenska / ed. Koloman Ivanička ... [et al.] ; rec. Milan Šikula, Vladimír Slavík, Ignác Prno. - 1. vyd. - Trenčín, Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, Vysoká škola ekonómie a manžmentu verejnej správy, 2012. - ISBN 978-80-89600-02-1. - S. 266-282 [1,00 AH].
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ABD

 

V2_28     Environmentálna bezpečnosť a ozbrojené konflikty / Peter Terem.
In: Bezpečnostné fórum 2012 = Security forum 2012 : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 8. - 9. februára 2012 / eds. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová, Dávid Kollár ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. 1. zväzok. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0331-2. - S. 718-726.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_29     Formovanie zahraničnej politiky SR - význam kultivácie konsenzuálnej politiky v záujme obhajoby záujmov SR / Peter Terem.
In: Społeczeństwo obywatelskie jako wspólne dobro / red. Lech Kacprzak, Bogdan Koszel, Adam Marcinkowski ; rec. Andrzej Chodubski. - Piła : Państwowa Wyżsa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2012. - ISBN 978-83-62617-20-3. - S. 311-322.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_30     The importance of sports events in international relations: the experience of South Africa = Význam športových podujatí v medzinárodných vzťahoch: skúsenosti z Juhoafrickej republiky / Getnet Tamene, Peter Terem.
In: Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012 / red. Magdalena Sitek, Wincent Bednarek ; rec. Andrzej Misiuk. - Józefow : Wyższa szkoła gospodarki euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2012. - ISBN 978-83-62753-23-9. - S. 261-270.
[TAMENE, Getnet (50%) - TEREM, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_31     Le cadre du développement de l’économie de la connaissance en Slovaquie / Peter Terem.
In: Les Universités en Europe Centrale. 20 ans apres = Universities in central Europe. 20 years after / zost. Radovan Gura, Gilles Rouet. Vol. 1, Transformations et enjeux. Transformation and stakes. - Brusel : Bruylant, 2011. - ISBN 978-2-8027-2933-4. - S. 283-293.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_32     Zmeny na politickej mape strednej Európy a ich implikácie na profiláciu slovenskej vzdelávacej infraštruktúry = Les changements sur la carte politiľue de l´ Europe centrale et leurs implications sur le profil de l´infrastructure éducative slovaque / Peter Terem.
In: Ianua ad linguas hominesque reserata III = La porte des langues s'ouvre aux hommes III = Brána jazykov k ľuďom otvorená : actes scientifiques/vedecké state / zost. Elena Melušová, Stanislav Benčič ; rec. Štefan Povchanič, Diana Jamborová-Lemay. - Paris : Národný inštitút východných jazykov a kultúr, Katedra strednej a východnej Európy, 2011. - ISBN 978-2-9536153-2-6. - S. 180-197.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_33     Jadrové zbrojenie v juhovýchodnej Ázii / Peter Terem.
In: Bezpečnostné fórum 2011 = Security forum 2011 : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 10. februára 2011 / eds. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN 978-80-557-0136-3. - S. 327-334.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_34     Možnosti posilnenia režimu nešírenia jadrových zbraní / Peter Terem.
In: Prehlbovanie konceptu bezpečnosti - implikácie pre teóriu a prax medzinárodných vzťahov / rec. Vojtech Jurčák, Pavel Nečas. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - ISBN 978-80-557-0289-6. - S. 114-125.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_35     Nuclear energy - constant struggle of trust / Peter Terem.
In: Research of non-military aspects of security / rec. Svetozár Krno, Ján Liďák. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. - ISBN 978-80-557-0290-2. - S. 110-125.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_36     Význam vlastníctva jadrových zbraní / Peter Terem.
In: Prehlbovanie konceptu bezpečnosti - implikácie pre teóriu a prax medzinárodných vzťahov / rec. Vojtech Jurčák, Pavel Nečas. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - ISBN 978-80-557-0289-6. - S. 78-93.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_37     Selected meaning aspects of energy security / Peter Terem.
In: Research of non-military aspects of security / rec. Svetozár Krno, Ján Liďák. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. - ISBN 978-80-557-0290-2. - S. 100-109.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_38     Prínosy NPT v boji proti šíreniu jadrových zbraní / Peter Terem.
In: Prehlbovanie konceptu bezpečnosti - implikácie pre teóriu a prax medzinárodných vzťahov / rec. Vojtech Jurčák, Pavel Nečas. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - ISBN 978-80-557-0289-6. - S. 94-103.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_39     Význam a úloha IAEA / Peter Terem.
In: Prehlbovanie konceptu bezpečnosti - implikácie pre teóriu a prax medzinárodných vzťahov / rec. Vojtech Jurčák, Pavel Nečas. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - ISBN 978-80-557-0289-6. - S. 104-113.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_40     The necessity of a change in approach to solution of energy problems of the mankind / Peter Terem.
In: Research of non-military aspects of security / rec. Svetozár Krno, Ján Liďák. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. - ISBN 978-80-557-0290-2. - S. 90-99.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_41     The evaluation of selected territorial factors with respect to the integrity of State / Pavel Nečas, Peter Terem.
In: Migrations, mobilités, frontiéres and voisinages / ed. Serge Dufoulon, Mária Rošteková. - Paris : L'Harmattan, 2011. - ISBN 978-2-296-56363-6. - ISSN 2257-3690. - S. 315-322.
[NEČAS, Pavel (50%) - TEREM, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_42     Central European Identity - Visegrad Group / Peter Terem, Marek Lenč.
In: Identités, citoyennetés et démocratie : 20 ans aprés = Identities, citizenship and democracy : 20 years after : actes de la Conférence internationale de Charleroi 22-24/10/2010 / sous la direction de Fabienne Maron, Grzegorz Pozarlik. - Bruxelles : Bruylant, 2011. - ISBN 978-2-8027-3085-9. - S. 79-94.
[TEREM, Peter (50%) - LENČ, Marek (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_43     Some geopolitical connections of the natural gas import diversification to the EU / Peter Terem.
In: La Turquie et l´Union européenne : défis et perspectives d´adhésion / ed. Gilles Rouet, Peter Terem. 7. - Brusel : Bruylant, 2011. - ISBN 978-2-8027-3094-1. - S. 133-146.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_44     Nárast významu regiónov a potreba širšieho akcentovania tohto trendu v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky / Lucia Rýsová, Peter Terem.
In: Cezhraničná spolupráca štátov V4 : medzinárodná vedecká konferencia, Sládkovičovo 2011 / rec. Ján Koper, Branislav Kováčik. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, 2011. - ISBN 978-80-89267-69-9. - S. 26-38.
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - TEREM, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_45     Transfrontier regions as the bridges of European integration process / Peter Terem.
In: L´Ukraine, entre integration et partenariat = Ukraine, between integration and partnership / ed. Gilles Rouet, Peter Terem ; rec. Jean-Pierre Colin, Tamara Gella ... [et al.]. - Brusel : Bruylant, 2010. - ISBN 978-2-8027-2867-2. - S. 39-55.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_46     Zemný plyn - záujmy EÚ a Ruska / Peter Terem, Dominika Forgáčová, Milan Gubka.
In: Energetika a klimatické zmeny : zborník príspevkov z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009 / ed. Pavel Holík, Ján Kvapil, Peter Terem ; rec. Jaroslav Škvarenina, Dalibor Vlček. - Bratislava ; Banská Bystrica : Úrad vlády Slovenskej republiky : Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8106-021-2. - S. 31-38.
[TEREM, Peter (40%) - FORGÁČOVÁ, Dominika (30%) - GUBKA, Milan (30%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_47     Zmena prístupov v jadrovej politike USA / Peter Terem.
In: Bezpečnostné fórum´10 = Security forum´10 : zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 11. februára 2010 / ed. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - ISBN 978-80-8083-980-2. - S. 196-201.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_48     Charakteristické črty sociokultúrneho vývoja na území Slovenska v kontexte geopolitického vývoja v strednej Európe / Peter Terem.
In: Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie / vedec. red. Andrzej Chodubski, Lech Kacprzak ; rec. Adam Marcinkowski. - Pila : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2010. - ISBN 978-83-89795-91-5. - S. 361-374.
[TEREM, Peter]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_49     Zabezpečenie energetických potrieb EÚ zemným plynom - Nabucco a South Stream / Peter Terem.
In: Bezpečnostné fórum ´09 : zborník príspevkov z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 21. apríla 2009 / ed. Jana Lasicová ... [et al.] ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-790-7. - S. 215-230.
[TEREM, Peter]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_50     Hľadanie ciest rozvoja poznatkovo-orientovanej ekonomiky : celoživotné úsilie prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. / Peter Terem.
In: Konkurencieschopnosť európskych krajín v kontexte poznatkovo-orientovanej ekonomiky : zväzok venovaný životnému jubileu Prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. / zost. Peter Terem ; rec. Jaroslav Mazúrek, Igor Kosír. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-847-8. - S. 5-9.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_51     Consequences of the world financial crises on labour migration in the republic of Moldova in the 21 century / Ludmila Golovataia, Peter Terem, Svetlana Pinzari.
In: Interpolis '09 : zborník príspevkov zo 6. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková ... [et al.] ; rec. Ján Koper, František Briška ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-939-0. - S. 429-436.
[GOLOVATAIA, Ludmila (34%) - TEREM, Peter (33%) - PINZARI, Svetlana (33%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_52     Niektoré výzvy pre proces kontroly zbrojenia a odzbrojenia na začiatku 21. storočia / Peter Terem.
In: Bezpečnostné fórum ´08 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 13. februára 2008 / ed. Jana Lasicová ... [et al.] ; rec. Oskar Krejčí, Stanislav Matejkin. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - ISBN 978-80-8083-575-0. - S. 71-76.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_53     Fulfilling the Challenge / Peter Terem.
In: Slovakia to Ukraine : Building Bridges to Future Generations & Nato and Security as a necessary Part of the Slovak and Ukrainian Academic Studies : Conference Reports, 31st March 2008 Banská Bystrica, Slovakia. - Banská Bystrica : Euro-Atlantic Center, 2008. - ISBN 978-80-969306-4-7. - S. 23-29.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_54     Austrália a Oceánia - bezpečnosť a integrácia / Peter Terem.
In: Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a politológie / ed. Peter Kulašík ; rec. Dalibor Vlček, Daniela Ježovicová. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, 2008. - ISBN 978-80-8083-655-9. - S. 64-72.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_55     Globalization - Integration - Neighbourhood / Peter Terem.
In: Élargissement et politique européene de voisinage = Enlargement and European neighbourhood policy / ed. Gunilla Edelstam, Ioan Horga, Gilles Rouet. - Bruxelles : Bruylant, 2008. - ISBN 978-2-8027-2666-1. - S. 455-468.
[TEREM, Peter]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_56     Limited reserves of drinking water and questions of environmental security / Peter Terem.
In: Globalisation and its impact on localities : international conference, Ostrava 5 - 7th September 2007 / ed. Tadeusz Siwek, Vladimír Baar. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-7368-452-5. - S. 295-303.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFA

 

V2_57     Špecifiká politického a hospodárskeho vývoja Slovenska / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Formovanie nového strategického postavenia SR / zost. Dagmar Hoscheková, Jaroslav Ušiak ; rec. Zdeněk Veselý, Jaroslav Mazúrek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-697-9. - S. 161-168.
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_58     Politická a ekonomická transformácia - nové prístupy? / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Formovanie nového strategického postavenia SR / zost. Dagmar Hoscheková, Jaroslav Ušiak ; rec. Zdeněk Veselý, Jaroslav Mazúrek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-697-9. - S. 169-176.
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_59     Úspešná integrácia - úspešné hospodárstvo / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Formovanie nového strategického postavenia SR / zost. Dagmar Hoscheková, Jaroslav Ušiak ; rec. Zdeněk Veselý, Jaroslav Mazúrek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-697-9. - S. 177-183.
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_60     Regionálna politika SR / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Formovanie nového strategického postavenia SR / zost. Dagmar Hoscheková, Jaroslav Ušiak ; rec. Zdeněk Veselý, Jaroslav Mazúrek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-697-9. - S. 183-192.
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_61     Nástup poznatkovo-orientovanej spoločnosti / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Formovanie nového strategického postavenia SR / zost. Dagmar Hoscheková, Jaroslav Ušiak ; rec. Zdeněk Veselý, Jaroslav Mazúrek. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-697-9. - S. 192-226 [1,70 AH].
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ABD

 

V2_62     Špecifiká politického a ekonomického vývoja na Slovensku / Peter Terem.
In: Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competetiveness or Regional, National and International Markets- Technical University of Ostrava : international academic conference on the occasion of the 30th anniverary of the founding of Faculty of Economics VŠB / ed. Jana Hančlová. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1457-5. - S. [1-9].
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_63     Koncepcia budovania poznatkovo-orientovanej spoločnosti = Conception of building the knowledge-based society / Peter Terem, Peter Čajka.
In: Znalostní ekonomika : trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Luhačovice (ČR), 29. listopadu 2007 / rec. Jena Švarcová, Kamil Dobeš ... [et al.]. - 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. - ISBN 978-80-7318-646-3. - S.  [1-17].
[TEREM, Peter - ČAJKA, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFA

 

V2_64     Dokážeme sa poučiť z budovania vedomostnej spoločnosti v členských krajinách Európskej únie? / Peter Terem, Peter Čajka.
In: Zlepšovanie systémových predpokladov na efektívnejšiu realizáciu výhod členstva SR v EÚ na regionálnej úrovni : vedecká recenzovaná monografia č. 6 na záverečnú oponentúru grantového projektu VEGA č. 1/2640/05 (evid. č. 141) MŠ SR. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2007. - ISBN 978-80-225-2460-5. - S. 92-107.
[TEREM, Peter (50%) - ČAJKA, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_65     Energy Security of Europe in International Context = Medzinárodný kontext energetickej bezpečnosti Európy / Peter Terem.
In: Russia and European Union = Rossija i Jevropejskij Sojuz: v poiskach optimaľnoj modeli sbliženija : developing effective model of mutual rapprochement : materials of the international academic conference. - St. Petersburg : St. Petersburg University Press, 2007. - ISBN 978-5-288-04458-8. - S. 27-39.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_66     Old and New Challenges of Nonproliferation Regime = Pôvodné a súčasné výzvy režimu nešírenia jadrových zbraní / Peter Terem.
In: The Contemporary Study of Politics in Europe : a Selection of Issues / ed. Stanisław Sulowski. - Warsaw : Elipsa, 2007. - ISBN 978-83-7151-789-1. - S. 231-245.
[TEREM, Peter]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_67     Economic Interests of Australia on the Regional and Global Levels = Ekonomické záujmy Austrálie na regionálnej a globálnej úrovni / Peter Terem.
In: Globalisation and its impact to society, regions and states : international conference, Ostrava 11. - 12 . 10. 2005 / ed. Tadeusz Siwek, Vladimír Baar; rec. Jiří Kern. - 1st ed. - Ostrava : University of Ostrava, 2006. - ISBN 80-7368-256-7. - S. 133-145.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_68     Energetická bezpečnosť  v regionálnom kontexte / Peter Terem.
In: Geografia v meniacom sa svete : zborník abstraktov zo XIV. kongresu SGS, Banská Bystrica, 11. - 14. septembra 2006. - Banská Bystrica : Slovenská geografická spoločnosť pri SAV, 2006. - S. 60.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: abstrakt z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFH

 

V2_69     The Nuclear Non-Proliferation as a Global Issue = Nešírenie jadrových zbraní ako globálna otázka / Peter Terem.
In: World, Europe and national state / ed. Koloman Ivanička ; rec. Ján Azud, Jaroslav Mazúrek. Vol. 6. - Banská Bystrica : University of Matej Bel, 2004. - ISBN 80-8055-961-9. - S. 115-120.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_70     Globalisation and its environmental dimension / Peter Terem.
In: Globalisation and its geopolitical, cultural, economic and ecological context / rec. Jiří Kern. - Ostrava : University of Ostrava, 2004. - ISBN 80-7368-022-X. - S. 304-314.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_71     Asia in the Nuclear Age / Peter Terem.
In: Globalization and Regionalism in East Central Europe and East Asia: Comparison : collection of Essays Delivered at the Conference held 18th of May 2004 in the Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague / vedec. red. Bořivoj Hnízdo; výk. red. Romana Kmecová. - Prague : Charles University in Prague, Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, 2004. - ISBN  80-239-3650-6. - S. 139-159.
[TEREM, Peter]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_72     Energetické perspektívy sveta pre 21. storočie / Peter Terem.
In: Geografie a proměny poznání geografické reality : sborník z příspěvků z Mezinárodní geografické konference, výroční konference České geografické společnosti, konané v Ostravě ve dnech  30. a  31. 8. 2004 / ed. Tomáš Wahla. 1. svazek. - Ostrava : Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Česká geografická společnost, 2004. - ISBN 80-7042-788-4. - S. 383-390.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: environmentalistika a ekológia; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_73     Energy Perspectives of the V4 Countries in the terms of EU the Integration / Peter Terem.
In: Geopolitical Importance of Central Europe (V4) and its Prospects : international scientific conference, September 11. -13. 2002 / zost. František Briška, Zoltán Pástor, ed. Koloman Ivanička ; rec. Oskar Krejčí, Peter Kulašik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. - ISBN 80-8055-732-2. - S. 187-195.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_74     Integration and globalization in light of interests of supranational institutions / Peter Terem.
In: Models of European and world integration = Modely európskej a svetovej integrácie : international conference, Banská Bystrica September 12-14, 2001 / ed. Koloman Ivanička. scientific script, vol. 4. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2001. - ISBN 80-8055-553-2. - S. 161-166.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_75     Transborder co-operation as perspective factor of regional development in Southern Slovakia / Peter Terem.
In: Spatial Dimension of Socio-economic Transformation Processes in Central and Eastern Europe on the Turn of the 20th Century / ed. Jerzy Kitowski ; rec. Antoni Fajferek. Vol. 1. - Rzeszow : Faculty of Economics, The Maria Curie-Sklodowska University, 2001. - ISSN 1230-512X. - S. 311-320.
[TEREM, Peter]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_76     Jadrové elektrárne v štruktúre energetických zdrojov Slovenska / Peter Terem.
In: Geografické štúdie / ed. Vladimír Baran ; rec. Eva Michaeli, Viliam Lauko. Nr. 8, Premeny Slovenska v regionálnom a didaktickom kontexte. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2001. - ISBN 80-8055-583-4. - S. 168-173.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: metalurgické a montánne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_77     Dynamické procesy v transhraničných regiónoch / Peter Terem.
In: Dynamické vývojové procesy a štruktúry a ich medzinárodný kontext : zväzok venovaný životnému jubileu prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. / zost. Peter Terem, výk. red. Jozef Stašák ; rec. Rudolf Novodomec, Jana Lasicová. scientific script, vol. 3. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000. - ISBN 80-8055-371-8. - S. 179-185.
[TEREM, Peter]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_78     Špecifické aspekty geografie Európy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov / Jaroslav Mazúrek, Peter Terem.
In: Zborník z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie Európska dimenzia v geografickom vzdelávaní. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000. - ISBN 80-8055-390-4. - S. 28-31.
[MAZÚREK, Jaroslav (50%) - TEREM, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: chémia, chemická technológia a biotechnológie; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_79     Rozvojový potenciál Štúrova a blízkeho okolia / Peter Terem.
In: Geografické štúdie Nr. 7. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2000. - ISBN 80-8055-443-9. - S. 168-171.
[TEREM, Peter]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: vedy o živej prírode; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_80     Education and Training of People Providing Cross-Border Cooperation / Jozef Stašák, Peter Terem.
In: Europe and Slovakia : progress in integration, economy and regional politics, proceedings of the international conference, Banská Bystrica 1999. - Banská Bystrica : University of Matej Bel, 1999. - ISBN 80-8055-343-2. - S. 175-183.
[STAŠÁK, Jozef - TEREM, Peter]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_81     Geografické vzdelávanie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v kontexte rozvoja UMB ako vzdelanostného centra stredného Slovenska / Peter Terem.
In: Geografické štúdie Nr. 6 = Stredné Slovensko - transformácia prírodnej a kultúrnej krajiny / ed. Rudolf Novodomec. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied, 1999. - ISBN 80-8055-471-4. - S. 298-302.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_82     Jadrová elektráreň Mochovce vo vzťahu k životnému prostrediu = The nuclear power-station in Mochovce in the relationship to environment / Peter Terem.
In: Prírodné prostredie stredného Slovenska - jeho ochrana a tvorba : geografické štúdie / zodp. red. Jaroslava Michalová ; rec. Pavol Michal, Jaroslav Mazúrek. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997. - ISBN 80-8041-138-7. - S. 84-87.
[TEREM, Peter]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V3_01     Multilaterálne a bilaterálne jadrové dohody ako formatívny princíp druhého jadrového veku = Multilateral and bilateral nuclear agreements as a formative principle of the second nuclear age / Peter Terem, Matej Drotár.
In: Politické vedy = journal for political science, modern history, international relations, security studies : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2021. - ISSN 1335-2741. - Roč. 24, č. 3 (2021), s. 129-170. 
(2021: JCI - 0.14, JCI kvartil - Q4, AIS - 0.039). Dostupné na: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/en/archive/2021/3-2021/peter-terem-matej-drotar.html
[TEREM, Peter (50%) - DROTÁR, Matej (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADN

 

V3_02     Brazil´s nuclear policy and its rise on international stage = Polityka nuklearna Brazylii i jej znaczeniena arenie międzynarodowej / Natália Šubrtová, Peter Terem.
In: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis : nauki humanistyczne, społeczne i techniczne. sectio A. - Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2018. - ISSN 2300-1739. - Roč. 2, č. 12 (2018), s. 224-243. Dostupné na: http://zn.wsbip.edu.pl/sectioa/index.php?option=com_content&view=article&id=27:nr-12-2-2018&catid=8&Itemid=130
[ŠUBRTOVÁ, Natália (20%) - TEREM, Peter (80%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_03     Globálne mocnosti - vybrané aspekty amerického líderstva = Global powers - selected aspects of American leadership / Peter Terem.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISSN 1335-2741. - Roč. 20, č. 1 (2017), s. 105-131. 
(2017: JCI - 0.11, JCI kvartil - Q4).
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADN

 

V3_04     Europe 2020 strategy: evaluation, implementation and prognoses for the Slovak Republic = Európska stratégia 2020: evaulácia, implementácia a prognózy pre Slovenskú republiku / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Economics and Sociology : Journal of Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research, 2015. - ISSN 2071-789X. - Vol. 8, no. 2 (2015), pp. 154-171. 
(2015: CiteScore - 0.6, SJR - 0.262, SJR kvartil - Q2, SNIP - 2.087).
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: WOS, SCOPUS; oblasť výskumu: strojárstvo; kategória publikácie do 2021: ADM

 

V3_05     Význam spojeneckých väzieb a súčasné smerovanie európskej zahraničnej politiky Slovenskej republiky = The significance of alliances and the current heading of the European foreign policy of the Slovak republic / Peter Terem, Marek Lenč.
In: Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky / zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej konferencie, Smolenice, 3. - 4. 12. 2015 [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2015. - ISBN 978-80-225-4219-7. - CD-ROM, s. 674-686.
[TEREM, Peter (50%) - LENČ, Marek (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V3_06     Špecifické črty intenzifikácie čínsko - európskeho strategického partnerstva = Experiences and perspectives of the Sino-European partnership / Barbora Hradňanská, Peter Terem.
In: Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2013. - ISSN 1804-1280. - Roč. 18, č. 3 (2013), s. 97-111.
[HRADŇANSKÁ, Barbora (50%) - TEREM, Peter (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_07     Energetická bezpečnosť v kontexte mierového využívania jadrovej energie / Peter Terem, Lucia Husenicová, Milan Šuplata.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2011. - ISSN 1335-2741. - Roč. 14, č. 1 (2011), s. 50-73.
[TEREM, Peter (34%) - HUSENICOVÁ, Lucia (33%) - ŠUPLATA, Milan (33%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_08     Jadrový program KĽDR : motivácia a ciele / Peter Terem, Lucia Husenicová.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2010. - ISSN 1335-2741. - Roč. 13, č. 3 (2010), s. 6-32.
[TEREM, Peter (50%) - HUSENICOVÁ, Lucia (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_09     Advanced aerospace management of integrated education and training towards comprehensive security / Miroslav Kelemen, Pavel Nečas, Peter Terem.
In: INCAS Bulletin. - Bucharest : INCAS - National Institute for Aerospace Research "Elie Carafoli", 2010. - ISSN 2066-8201. - Vol. 2, no. 3 (2010), pp. 45-49.
[KELEMEN, Miroslav (34%) - NEČAS, Pavel (33%) - TEREM, Peter (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_10     Od Washingtonu po Lisabon: nová strategická koncepce NATO = From Washington to Lisbon: a New NATO Strategic Concept / Pavel Nečas, Peter Terem, Miroslav Kelemen.
In: Obrana a strategie = Defence and Strategy. - Brno : Univerzita obrany, 2009. - ISSN 1214-6463. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 49-60.
[NEČAS, Pavel (40%) - TEREM, Peter (30%) - KELEMEN, Miroslav (30%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_11     Revised Alliance`s Strategy: Desperately Expected? / Pavel Nečas, Miroslav Kelemen, Peter Terem.
In: Revista Academiei Fortelor Terestre. - 2009. - ISSN 1582-6384. - Vol. 14, Iss. 4 (2009), p. 13-22.
[NEČAS, Pavel (34%) - KELEMEN, Miroslav (33%) - TEREM, Peter (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_12     Jadrová energia v kontexte európskej energetickej bezpečnosti / Peter Terem.
In: Současná Evropa a Česká republika / šéfred. Vladimíra Dvořáková. - Praha : Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze, 2008. - ISSN 1211-4073. - Roč. 13, č. 1 (2008), s. 185-205.
[TEREM, Peter]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_13     Energetická bezpečnosť  v regionálnom kontexte = Energy security in the regional context / Peter Terem.
In: Geografická revue. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie, 2006. - ISSN 1336-7072. - Roč. 2, č. 2 (2006), s. 479-490.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_14     Regionálne organizácie Oceánie a ich vplyv na politickú a hospodársku stabilitu / Peter Terem.
In: Folia geographica 10. Prírodné vedy / výk. red. Vladimír Čech. - Prešov : Universitatis Prešoviensis, 2006. - ISSN 1336-6149. - Roč. XLV (2006), s. 527-531.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_15     Mierové využívanie jadrovej energie a riziko šírenia jadrových zbraní / Peter Terem.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Bratislava : Politologický kabinet SAV, 2003. - ISSN 1335-2741. - Roč. 6, č. 3 (2003), s. 74-103.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

P1_01     Význam a úlohy športovej diplomacie / Ivan Štulajter, Danka Barteková, Peter Terem ; rec. Karol Görner, Dalibor Vlček, Robert Rozim. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2018. - 156 s. [10,00 AH]. - ISBN 978-80-557-1518-6
[ŠTULAJTER, Ivan (60%) - BARTEKOVÁ, Danka (20%) - TEREM, Peter (20%) - GÖRNER, Karol (rec.) - VLČEK, Dalibor (rec.) - ROZIM, Robert (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

P1_02     Strategické zameranie zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO / Peter Terem ... [et al.] ; rec. Ladislav Tolmáči, Jaroslav Mazúrek, Miroslav Kmeť. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 267 s. [15,13 AH]. - ISBN 978-80-557-1371-7
[TEREM, Peter (38%) - BOLEČEKOVÁ, Martina (5%) - ČAJKA, Peter (2%) - FOGAŠ, Anton (5%) - GURA, Radovan (2%) - IŠTOK, Robert (2%) - KOZÁROVÁ, Irina (2%) - LENČ, Marek (12%) - MADZIKOVÁ, Alena (2%) - MÜLLER, Vladimír (1%) - RÝSOVÁ, Lucia (7%) - SLOBODNÍKOVÁ, Ivana (12%) - VLČEK, Dalibor (1%) - UŠIAK, Jaroslav (9%) - TOLMÁČI, Ladislav (rec.) - MAZÚREK, Jaroslav (rec.) - KMEŤ, Miroslav (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre stredné školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BCB

 

P1_03     Interest and pressure groups politics : textbook / ed. Peter Terem ; rec. Peter Kulašik, Daniela Škutová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 158 s. [8,82 AH]. - ISBN 978-80-557-0964-2
[TEREM, Peter (100%) (editor) - KULAŠIK, Peter (rec.) - ŠKUTOVÁ, Daniela (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

P1_04     Trade unions politics in Slovakia after 1989 / ed. Peter Terem ; rec. Peter Kulašik, Daniela Škutová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 164 s. [10,64 AH]. - ISBN 978-80-557-0963-5
[TEREM, Peter (100%) (editor) - KULAŠIK, Peter (rec.) - ŠKUTOVÁ, Daniela (rec.)]
typ výstupu: učebný text; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

P1_05     Public policy and public control / ed. Peter Terem ; rec. Oskar Novotný, Katarína Liptáková. Part 1, Part 2. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 190 s. [10,18 AH]. - ISBN 978-80-557-0979-6
[TEREM, Peter (100%) (editor) - NOVOTNÝ, Oskar (rec.) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (rec.)]
typ výstupu: učebný text; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

P1_06     Party democracy at the beginning of the 21st century / ed. Peter Terem ; rec. Branislav Kováčik, Donat Jerzy Mierzejewski. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 152 s. [8,14 AH]. - ISBN 978-80-557-0974-1
[TEREM, Peter (100%) (editor) - KOVÁČIK, Branislav (rec.) - MIERZEJEWSKI, Donat Jerzy (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

P1_07     Political systems of Scandinavian countries / science editor Peter Terem ; rec. Ján Koper, Donat Jerzy Mierzejewski. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 158 s. [9,21 AH]. - ISBN 978-80-557-0976-5
[TEREM, Peter (100%) (editor) - KOPER, Ján (rec.) - MIERZEJEWSKI, Donat Jerzy (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

P1_08     Contemporary political theories 2 / ed. Peter Terem ; rec. Silvia Miháliková, Martin Klus. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 146 s. [9,80 AH]. - ISBN 978-80-557-0969-7
[TEREM, Peter (100%) (editor) - MIHÁLIKOVÁ, Silvia (rec.) - KLUS, Martin (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

P1_09     Russian federation: basic characteristics of the political system and foreign and security policy / ed. Peter Terem ; rec. Ján Koper, Donat Jerzy Mierzejewski. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 168 s. [9,07 AH]. - ISBN 978-80-557-0980-2
[TEREM, Peter (100%) (editor) - KOPER, Ján (rec.) - MIERZEJEWSKI, Donat Jerzy (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

P1_10     Methodology of social science research / ed. Peter Terem ; rec. Peter Kulašik, Štefan Kováčik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 166 s. [9,28 AH]. - ISBN 978-80-557-0971-0
[TEREM, Peter (100%) (editor) - KULAŠIK, Peter (rec.) - KOVÁČIK, Štefan (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

P1_11     The theories of European federalism / ed. Peter Terem. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2015. - 156 s. [9,20 AH]. - ISBN 978-80-557-0966-6
[TEREM, Peter (100%) (editor)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

P1_12     Federalist thought in Europe: Slovak and Italian context : textbook / ed. Peter Terem. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 140 s. [8,84 AH]. - ISBN 978-80-557-0967-3
[TEREM, Peter (100%) (editor)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

P1_13     Contemporary political theories 1 / ed. Peter Terem ; rec. Silvia Miháliková, Martin Klus. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 146 p. [8,87 AH]. - ISBN 978-80-557-0968-0
[TEREM, Peter (100%) (editor) - MIHÁLIKOVÁ, Silvia (rec.) - KLUS, Martin (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

P1_14     Politická geografia makroregiónov sveta - Austrália a Oceánia / Peter Terem ; rec. Jaroslav Mazúrek, Vladimír Baar. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - 200 s. - ISBN 80-8083-115-7
[TEREM, Peter (100%) - MAZÚREK, Jaroslav (rec.) - BAAR, Vladimír (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: ACB

 

P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta

P2_01     Globálne a regionálne mocnosti v 21. storočí / Peter Terem.
In: Vplyv EÚ a NATO na Európsku a globálnu stabilitu a ich význam pre bezpečnosť SR [elektronický zdroj] : vypracovanie odborných študijných materiálov, ktoré sa venujú aktuálnym otázkam bezpečnosti relevantných pre SR ako člena EÚ a NATO / rec. Jaroslav Mazúrek, Tomáš Koziak. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016. - ISBN 978-80-557-1214-7. - online, s. 134-163 [2,24 AH].
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ACD

 

O1 Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok

O1_01     Politická geografia / Robert Ištok ... [et al.] ; rec. Jaroslav Mazúrek, Milan Vošta. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - 292 s. [25,96 AH]. - ISBN 978-80-557-0013-7
[IŠTOK, Robert (25%) - TEREM, Peter (25%) - ČAJKA, Peter (25%) - RÝSOVÁ, Lucia (25%) - MAZÚREK, Jaroslav (rec.) - VOŠTA, Milan (rec.)]
typ výstupu: knižná publikácia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BAB

 

O1_02     Udržitelný rozvoj v evropských regionech / Jiří Dušek, Lubomír Pána a kol. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2010. - 400 s. - ISBN 978-80-86708-90-4
[DUŠEK, Jiří - PÁNA, Lubomír - BILLÝ, Lubomír - BIELECKI, Leszek - RUCZKOWSKI, Piotr - BOŽÍKOVÁ, Alica - VITÁLIŠOVÁ, Katarína - CSÉFALVAYOVÁ, Katarína - ČABO, Vlastislav - DANICS, Štefan - DAŇOVÁ, Monika - DOHNALOVÁ, Marie - FARKAŠ, Peter - HESKOVÁ, Marie - PIROŽEK, Petr - VOJTKO, Viktor - NOVÁKOVÁ, Dagmar - HOUŠKOVÁ, Radomíra - ŠPIRGANZL, Petr - HULMANOVÁ, Margita - JEŽEK, Jiří - JEŽKOVÁ, Renáta - KOVÁŘOVÁ, Kateřina - HES, Aleš - KAZILOVÁ, Lucie - LIĎÁK, Ján - SRB, Vladimír - MARHOULOVÁ, Dagmar - MELECKÝ, Lukáš - MIŠÚNOVÁ, Ema - OPEKAROVÁ, Ludmila - MULAČOVÁ, Věra - MULAČ, Petr - PAULIČKOVÁ, Alena - PIDLISNYUK, Valentina Viktorovna - SOKOL, Lesia - POCHTOVYUK, Andrey - PIDLISNYUK, Irena - ZAGIRNYAK, Mychailo V. - PRESOVÁ, Radmila - STEJSKAL, Ladislav - PROCHÁZKOVÁ, Dana - REGNEROVÁ, Marta - ŠÁLKOVÁ, Daniela - RUSIŇÁK, Peter - RÝSOVÁ, Lucia - SEDLÁK, Vladimír - KIROV, Boris - MESÁROŠ, Marián - LOŠONCZI, Peter - PUSTINOVÁ, Jana - STRNAD, Štěpán - SVATOŠ, Roman - SŮVA, Jiří - ZLÁMAL, Jiří - SÝKORA, František - ŠEBEN, Zoltán - ŠTARCHOŇ, Peter - OLŠAVSKÝ, František - ŠVECOVÁ, Milada - SÁSIKOVÁ, Kamila - TEREM, Peter - TURČAN, Ciprian - TVRDOŇ, Jozef - UŠIAK, Jaroslav - DOLINEC, Vladimír - VANÍČEK, Jiří - VARVAŽOVSKÁ, Petra]
typ výstupu: knižná publikácia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BAA

 

O1_03     Integration Processes = Integračné procesy / Lucia Rýsová, Igor Kosír, Peter Terem ; rec. Dalibor Vlček, Peter Čajka; prekl. Michal Dobrík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - 95 s. - ISBN 978-80-8083-632-0
[RÝSOVÁ, Lucia (34%) - KOSÍR, Igor (33%) - TEREM, Peter (33%) - VLČEK, Dalibor (rec.) - ČAJKA, Peter (rec.) - DOBRÍK, Michal (prekl.)]
typ výstupu: knižná publikácia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BAB

 

O1_04     The dynamics of the transformation processes in Central Europe (the Czech Republic, Hungary, Poland) / Peter Čajka, Peter Terem, Daniel Iždinský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - 89 s. [4,45 AH]. - ISBN 978-80-8083-628-3
[ČAJKA, Peter (34%) - TEREM, Peter (33%) - IŽDINSKÝ, Daniel (33%)]
typ výstupu: knižná publikácia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BAB

 

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

O2_01     Les classements internationaux et leurs impacts en Slovaquie / Radovan Gura, Peter Terem.
In: Classement des universités / ed. Gilles Rouet. - 1. vyd. - Paríž : CNRS éditions, 2022. - ISBN 978-2-271-14030-2. - ISSN 1967-3566. - S. 185-193.
[GURA, Radovan (50%) - TEREM, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_02     Nové výzvy pre ekonomickú diplomaciu v kontexte konceptu mäkkej moci = New challenges for economic diplomacy within the soft power concept / Peter Terem, Vladimír Műller.
In: Mezinárodní kontext změn v ekonomické diplomacii : vědecká konference, Praha, 23. října 2018. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2018. - ISBN 978-80-86747-54-5. - S. 32-43.
[TEREM, Peter (50%) - MÜLLER, Vladimír (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_03     Ekonomická diplomacia a jej príspevok k posilňovaniu globálnej stability / Peter Terem.
In: Ekonomická diplomacie : úloha, význam, problémy a jejich řešení : mezinárodní vědecká konference, Praha, 24. dubna 2013. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2013. - ISBN 978-80-7431-126-0. - S. 11-13.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_04     Relevantnosť konceptu environmentálnej bezpečnosti = Relevance of concept of environmental security / Peter Terem.
In: Manažérstvo bezpečnosti : zborník  vedeckých prác / ved. red. Peter Lošonczi. Roč. 3. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2011. - ISBN 978-80-89282-43-2. - S. 246-249.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_05     Predstavenie FPV a MV UMB / Peter Terem.
In: Perspektívy podnikania v strednej Ázii : podnikanie v Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku a Uzbekistane : zborník zo štvrtej vedecko-podnikateľskej konferencie / rec. Jaroslav Mazúrek, Jana Lasicová. - Banská Bystrica : Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - ISBN 978-80-88957-54-6. - S. 9-13.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_06     NPT - nevyhnutnosť stabilizácie a posilnenia režimu nešírenia jadrových zbraní / Peter Terem.
In: Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2009. - ISBN 978-80-89282-34-0. - S. 303-308.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_07     Zemný plyn a energetická bezpečnosť EÚ v kontexte geopolitických záujmov / Peter Terem, Dominika Forgáčová.
In: Energetická bezpečnost : reakce na krizi. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2009. - ISBN 978-80-7431-013-3. - S. 41-63.
[TEREM, Peter (50%) - FORGÁČOVÁ, Dominika (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_08     Národný konvent Slovenskej republiky / Peter Terem.
In: Problemy bezpieceństwa Polski w XXI wieku : studia historyczne i politologiczne pod redakcją Wiesława Hładkiewicza i Marka Szczerbińskiego : Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski, 2009 / red. Wiesław Hładkiewicz, Mark Szczerbiński ; rec. Janusz Faryś, Piotr Majer. - S.I. "Warta" : Gorzów Wielkopolski, 2009. - ISBN 978-83-92822-64-6. - S. 401-411.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_09     Jadrová energia ako klasický a perspektívny zdroj pre zabezpečenie energetických potrieb budúcnosti / Peter Terem.
In: Energetická bezpečnost - geopolitické souvislosti : (projekt  Nadace ČEZ). - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2008. - ISBN 978-80-86946-91-7. - S. 125-150.
[TEREM, Peter]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_10     Sustainability of the Nonproliferation Regime = Udržateľnosť režimu nešírenia zbraní / Peter Terem.
In: Globsec : the role of the transatlantic partnership in the global security environment : conference report 27th-28th of October 2005, Bratislava. - Banská Bystrica : Euro-Atlantic Center, 2006. - ISBN 80-969306-2-1. - S. 160-169.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_11     Energetické perspektívy subsaharskej Afriky / Peter Terem.
In: Panoráma : globálneho bezpečnostného prostredia 2005-2006 / Ľubomír Lupták, Alexander Hersi, Róbert Ondrejcsák, Vladimír Tarasovič (eds.). - Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2006. - ISBN 80-88842-98-0. - S. 429-438.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: metalurgické a montánne vedy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_12     Austrália a Oceánia / Peter Terem.
In: Panoráma : globálneho bezpečnostného prostredia 2005 - 2006 / eds. Ľubomír Lupták, Alexander Hersi, Róbert Ondrejcsák, Vladimír Tarasovič. - Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2006. - ISBN 80-88842-98-0. - S. 551-559.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_13     Fulfilling the Challenge / Peter Terem.
In: Process of EU enlargement in the 21st century - new challenges = Proces rozširovania EÚ v 21. storočí - nové výzvy / eds. Peter Terem, Ömer Çaha ; rec. Peter Juza, Metin Boşnak. Vol. 7, Scientifist Script. - 1st ed. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - ISBN 80-8083-204-8. - S. 6-9.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_14     New Security Environment - Consequences for the NATO : fight again assymetric threats - nuclear terrorism and proliferation of nuclear weapons / Peter Terem.
In: The New Security Environment Facing New Security Challenges : conference Report, 23rd - 25th November 2004, Banská Bystrica / ed: Boris Ecker, Lukáš Kajan, Robert Vass. - Bratislava : Euroatlantické centrum, 2004. - ISBN 80-969269-0-X. - S. 66-83.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_15     Fight again asymmetric threats - nuclear terrorism and proliferation of nuclear weapons / Peter Terem.
In: Nové bezpečnostné prostredie  tvárou v tvár novým bezpečnostným výzvam : zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica, 23 - 25 November 2004 / ed. Boris Ecker, Lukáš Kajan, Robert Vass. - Banská Bystrica : Euro-Atlantic Center, 2004. - ISBN 80-969269-0-X. - S. 66-83.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_16     Budúcnosť jadrovej energie v kontexte environmentálnej a energetickej bezpečnosti / Peter Terem.
In: Svět 2050 : The Word 2050 / odborný redaktor Bohumír Štědroň. - Praha : nakladatelství Sdělovací technika, 2003. - ISBN 80-86645-10-X. - S. 66-79.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: BBA

 

O2_17     Problematika integrácie Slovenska  v kontexte diskusie o význame geopolitiky / Peter Terem.
In: Slovensko Európe - Európa Slovensku : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 10. - 11. október 2003 / ed. Peter Ballon, Ján Cingel, Lýdia Bambúchová, Ivan Kisely. - Bratislava : Euroatlantické centrum, 2004. - ISBN 80-969163-3-5. - S. 97-103.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_18     The Cross-Border Co-operation Database / Alena Hašková, Jozef Stašák, Peter Terem.
In: Informatics and Algorithms '98 : proceedings of the Scientific Conference with International Participation. - Prešov : Technická univerzita Košice, 1998. - ISBN 80-967593-8-8. - S. 123-128.
[HAŠKOVÁ, Alena - STAŠÁK, Jozef - TEREM, Peter]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: vedy o živej prírode; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

O3_01     Robert Ištok (ed.): Transformácia politicko-priestorových systémov a systémov demokracie / Peter Terem.
In: Zahraničná politika. - Bratislava : Výskumné centrum SFPA, 2007. - ISSN 1336-7218. - Roč. 11, č. 2 (2007), s. 29.
Recenzia na: Transformácia politicko-priestorových systémov a systémov demokracie / ed. Robert Ištok. - Prešovská univerzita ; Prešov, 2006
[TEREM, Peter]
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_02     Environmentálny problém a jeho globálna dimenzia / Peter Terem, Lucia Rýsová.
In: EAQ.sk. - Banská Bystrica : EAQ, 2011. - ISSN 1336-8761. - (2011), s. [1-18]. Dostupné na: http://eaq.sk/node/132/print
[TEREM, Peter (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_03     Teherán vyhráva boj o čas / Peter Terem, Milan Šuplata.
In: Euro-Atlantic Quarterly : magazín o medzinárodnej bezpečnosti. - Banská Bystrica : Euroatlantické centrum : Slovenská atlantická komisia, 2010. - ISSN 1336-8761. - Roč. 5, č. 2 (2010), s. 10-13.
[TEREM, Peter (50%) - ŠUPLATA, Milan (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_04     17. november a využitá príležitosť pre formovanie odborníkov v oblasti medzinárodných vzťahov / Peter Terem.
In: EAQ.sk. - Banská Bystrica. - ISSN 1336-8761. - [cit. 17.11. 2010], s. [1-3]. Dostupné na: http://www.eaq.sk/komentar/17-november-vyuzitia-prilezitost-pre-formovanie-odbornikov-v-oblasti-medzinarodnych-vztahov
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_05     Modern reflection of international relations and World politics = Súčasné reflexie v medzinárodných vzťahoch a svetovej ekonomike / Peter Terem.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2010. - ISSN 1335-2741. - Roč. 13, č. 4 (2010), s. 160-164.
Recenzia na: Modern international Relations and World Politics : a Brief Overview / Tamene Getnet. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-325-9
[TEREM, Peter (100%)]. - Recenzia je evidovaná v databáze WoS.
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; registrované v databáze: Emerging Sources Citation Index; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_06     Téma energetickej bezpečnosti na Slovensku / Peter Terem.
In: Euro-Atlantic Quarterly. - Banská Bystrica : Euroatlantické centrum, Slovenská atlantická komisia, 2006. - ISSN 1336-8762. - Roč. 1, č. 2 (2006), s. 26-27.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_07     Medzinárodná konferencia: "Európska integrácia a transhraničná spolupráca" / Peter Terem.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Bratislava : Politologický kabinet SAV, 1998. - ISSN 1335-2741. - Roč. 1, č. 3 (1998), s. 124-128.
[TEREM, Peter]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_08     Nepodceňujme exkurzie / Peter Terem.
In: Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 1996. - Roč. 4, č. 3 (1996), s. 102.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: BDF

 

I2 Iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka

I2_01      Športová diplomacia a jej význam v medzinárodných vzťahoch : [úvod k zborníku] / Peter Terem.
In: Významné medzinárodné športové podujatia 2012 z pohľadu športovej diplomacie : zborník vedeckých prác / ed. Ivan Štulajter ; rec. Igor Kosír, Robert Rozim. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - ISBN 978-80-557-0657-3. - S. 4-5.
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: časti, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: GII

 

I3 Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu

I3_01      Editoriál / Peter Terem.
In: Bibliotheca universitatis : časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022. - ISSN 1337-4753. - Roč. 17, č. 2 (2022), s. 3. Dostupné na: https://ojs.umb.sk/index.php/bu/article/view/630
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d (informácie, správy, oznámenia); výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: GII

 

I3_02      Európa a Slovensko smerom k poznatkovo-orientovanej ekonomike / Peter Terem.
In: EurActiv.sk. - Bratislava : I-Europa, 2005. - 16.5.2005, s. [1-5]. Dostupné na: https://euractiv.sk/section/veda-a-inovacie/opinion/europa-a-slovensko-smerom-k-poznatkovo-orientovanej-ekonomik/
[TEREM, Peter (100%)]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: GHG

 

XX Nie je predmetom evidencie od 2022

XX_01     Jadrové zbrane, ich význam a vplyv na svetovú politiku : habilitačná práca / Peter Terem. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2005. - 225 s.
[TEREM, Peter]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: DAI

 

XX_02     Medzinárodná spolupráca v oblasti mierového využívania jadrovej energie : dizertačná práca / Peter Terem ; školiteľ: Koloman Ivanička. - Banská Bystrica, 2003. - 163 s., prílohy
[TEREM, Peter - IVANIČKA, Koloman (727)]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: DAI